Holarktikas putnu nosaukumi LV

Holarktikas putnu nosaukumi lavtiešu valodā

M.Strazds, J.Baumanis, K.Funts, Putni dabā 4. pielikums, LOB, Rīga 2014

Holarktikas_LV_putnu_nosaukumi_PD4_pielik_2014