Neretas putni

No 2013. gada 30. marta līdz 2022. gada 22. oktobrim (10. novērojumu gads) savā lauku sētā Neretas pagastā Sēlijas paugurvaļņa DR kaktā esmu reģistrējis 168 putnu sugas, no kurām 81 putnu sugas sētā esmu arī apgredzenojis.

Pēdējie papildinājumi – 22.10.2022.

Sarakstā tiek fiksētas tikai tās putnu sugas, kuras esmu novērojis savas sētas teritorijā, virs sētas vai no sētas teritorijas. Datums – kad sugu esmu novērojis (vizuāli vai pēc balss) pirmo reizi sētā vai arī noķēris gredzenošanai. Pēdējā novērotā suga iezīmēta ar sarkanu, Latvijā reti sastopamās sugas iezīmētas ar zilu, ar zvaigznīti (*) atzīmētās putnu sugas šajā vietā esmu apgredzenojis. Putnu sugas rindotas alfabētiskā secībā.

Paskaidrojumi saīsinājumam par putnu sugas sastopamības statusu sētā un/vai tās tiešā tuvumā: Ls – ligzdo sētā; Lt – ligzdo tuvā apkaimē; V – vasaro; C –caurceļo; Z – ziemo; Rv – reti vasarā; Rc – reti caurceļo; Rz – reti ziemā, N – neskaidrs stauss.

Akmeņčakstīte* 20.08.2013. Rc

Apodziņš*  07.03.2014. Z C

Ausainā pūce* 18.04.2013. Lt C

Baltais gārnis  14.08.2013. V C

Baltais stārķis 13.04.2013. Lt C

Baltā cielava* 13.04.2013. Ls C

Baltijas reņģu kaija 19.04.2020. Rc

Baltmugurdzenis* 18.05.2013. Lt Z

Baltpieres zoss 16.04.2013. C

Baltvaigu zoss 24.04.2021. Rc

Baltvēderis 21.03.2014. C

Bezdelīga* 18.04.2013. Lt C

Bezdelīgu piekūns 18.08.2013. Lt C

Bikšainais apogs* 03.10.2013. Rc

Bikšainais klijāns 12.10.2013. C

Brūnā čakste* 04.05.2013. Ls C

Brūnspārnu ķauķis* 04.05.2013. Ls C

Cekuldūkuris 22.10.2022. Rc

Cekulzīlīte 21.02.2015. Lt C Z

Ceru ķauķis* 13.08.2013. C

Čuņčiņš* 16.04.2013. Ls C

Dadzītis* 6.04.2013. Ls C Z

Dārza ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Dižknābis* 19.05.2013. Lt C Z

Dižraibais dzenis* 19.04.2013. Lt C Z

Dumbrcālis 01.05.2016. Rc

Dzeguze 27.04.2013. Ls C

Dzeltenais tārtiņš 31.08.2013. Rc

Dzeltenā cielava 25.05.2014. Rc

Dzeltenā stērste* 31.03.2013. Ls Z

Dzeltensvītru ķauķītis * 11.10.2015. Rc

Dzērve 13.04.2013. Lt C

Dziedātājstrazds* 15.04.2013. Ls C

Dzilnītis* 31.03.2013. Ls C Z

Egļu krustknābis 27.07.2013. V C

Erickiņš* 17.04.2013. Lt C

Ezeru ķauķis* 12.09.2021. Rc

Gaigala 22.10.2016. C

Gaišais ķauķis* 04.05.2013. Lt C

Gaišais ķeģis03.11.2013. Rc

Garastīte* 15.04.2013. Lt C Z

Grieze* 10.05.2013. Ls C

Ģirlicis 21.07.2019. Rc

Iedzeltenais ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Jūras ērglis 12.09.2014. C Z

Jūras krauklis 05.08.2013. C

Jūrasžagata 30.10.2021. Rc

Kajaks 17.04.2013. C

Kaņepītis 16.04.2013. Lt C Z

Kārklu ķauķis* 10.05.2013. Ls C

Koku čipste* 27.04.2013. Ls C

Kovārnis 17.04.2013. C Z

Krauklis 31.03.2013. Lt Z

Krauķis 20.04.2013. C

Krīklis 19.04.2013. C

Krūmu ķauķis* 18.05.2013. Ls C

Kuitala 01.06.2013. C

Kukaiņu piekūns 03.09.2017. Rc

Ķivulis* 06.10.2013. Lt C Z

Ķīķis 23.06.2013. Lt C

Ķīvīte 13.04.2013. C

Lakstīgala* 03.05.2013. Ls C

Laukirbe 27.05.2022. Rv

Lauku balodis 13.04.2013. Ls C

Lauku cīrulis 13.04.2013. Lt C

Lauku lija 19.04.2015. Rc

Lauku zvirbulis* 01.10.2013. Lt Z

Lielais dumpis  19.05.2013. C

Lielais ķīris  16.04.2013. C

Lielais piekūns 11.09.2016. Rc

Lielā čakste*  12.10.2013. C Z

Lielā gaura 26.03.2016. C

Lielā tilbīte 12.08.2018. Rc

Lielā zīlīte*  30.03.2013. Ls C Z

Lietuvainis 07.08.2019. C

Lukstu čakstīte*  19.04.2013. Ls C

Mazais dzenis*  02.10.2013. C Z

Mazais ērglis  14.07.2013. Lt C

Mazais ķeģis*  02.11.2013. Rc

Mazais ķīris 03.04.2016. Rc

Mazais mušķērājs*  25.07.2013. Lt C

Mazais svilpis*  25.05.2013. Ls C

Mājas balodis 26.06.2015. Rc

Mājas čurkste*  06.05.2013. Lt C

Mājas strazds  05.07.2014. Lt C

Mājas zvirbulis 09.04.2017. Rc

Melnais erickiņš*  17.04.2013. C

Melnais mušķērājs*  27.04.2013. Lt C

Melnais stārķis  06.05.2013. Lt/N C

Melnais strazds*  13.04.2013. Ls C

Melnais zīriņš 08.05.2015. Rc

Melnā dzilna*  31.03.2013. Lt Z

Melnā klija  20.04.2013. Rc

Melngalvas ķauķis*  04.05.2013. Ls C

Melnkakla gārgale 29.10.2017. Rc

Meža balodis 19.03.2016. C

Meža pīle*  19.04.2013. Ls C

Meža pūce*  17.04.2013. Lt Z

Meža tilbīte  16.04.2013. Lt C

Meža zoss 06.10.2018. C

Meža zīlīte* 26.09.2015. C

Mežirbe  18.04.2013. Lt Z

Mērkaziņa  18.04.2013. Lt C

Mizložņa*  13.04.2013. Lt C Z

Niedru lija  16.04.2013. V C

Niedru stērste*  17.04.2013. C

Paceplītis*  12.08.2013. Ls C

Paipala  07.06.2014. Rc

Parastais ķeģis*  22.09.2013. C Z

Parastā ūbele 11.06.2017. Lt C

Paugurknābja gulbis  08.06.2013. C

Pelēkais mušķērājs*  13.07.2013. Lt C

Pelēkais strazds*  13.04.2013. Lt C Z

Pelēkā dzilna*  04.05.2013. Lt Z

Pelēkā vārna  13.04.2013. C Z

Pelēkā zīlīte*  30.03.2013. Lt C Z

Peļkājīte*  31.08.2013. Lt C

Peļu klijāns  17.04.2013. Lt C Z

Platknābis 30.08.2020. C

Plukšķis*  17.04.2013. Lt C

Pļavu čipste*  15.04.2013. C

Pļavu lija  25.05.2014. Rc

Pļavu tilbīte  30.06.2013. C

Prīkšķe 19.04.2019. Rc

Pupuķis 01.05.2017. Rc

Purva ķauķis*  19.05.2013. Ls C

Purva piekūns  20.09.2014. Rc

Purva pūce*  20.04.2013. C

Purva zīlīte*  08.08.2013. Lt C Z

Riekstrozis  05.05.2013. V C Z

Rubenis  20.04.2013. Lt Z

Sarkanrīklīte*  15.04.2013. Ls C

Sārtgalvītis*  30.03.2014. Rc

Sila cīrulis  13.04.2013. Lt C

Sila strazds*  13.04.2013. C

Sīlis*  30.03.2013. Lt C Z

Sloka*  13.04.2013. Lt C

Sniedze 26.10.2019. C

Sudrabkaija  17.04.2013. C

Svilpis*  31.03.2013. Lt Z

Svirlītis*  07.08.2013. Lt C

Svīre  25.05.2013. V C

Svītrainais ķauķis*  24.06.2013. Lt C

Taigas sējas zoss  13.04.2013. C

Tītiņš*  17.04.2013. Ls C

Tundras sējas zoss  08.04.2013. C

Upes ķauķis*  11.05.2013. Ls C

Upes tilbīte 10.05.2015. C

Upes zīriņš 17.07.2015. C

Vakarlēpis*  20.04.2013. Lt C

Vālodze*  06.05.2013. Lt C

Vidējais dzenis*  12.07.2013. Lt Z

Vidējais ērglis  24.08.2013. Rc

Vistilbe  02.10.2013. Rc

Vītītis*  07.08.2013. Lt C

Vistu vanags  24.06.2013. Lt Z

Zaļais ķauķītis  28.07.2013. N C

Zaļžubīte*  13.04.2013. Lt C Z

Zeltgalvītis*  21.09.2013. Lt C Z

Ziemas žubīte  14.09.2014. C

Ziemeļu gulbis  18.04.2013. Lt C

Zilzīlīte*  30.03.2013. Lt C Z

Zivjērglis  28.04.2013. Lt/N C

Zivju gārnis  25.05.2013. C

Zīdaste  20.10.2013. C Z

Zvirbuļvanags*  16.04.2013. Lt C Z

Žagata  13.04.2013. Lt Z

Žubīte*  13.04.2013. Ls C