Neretas putni

No 2013. gada 30. marta līdz 2018. gada 6. oktobrim savā lauku sētā Neretas pagastā, Sēlijas paugurvaļņa DR kaktā, esmu piefiksējis 156 putnu sugas un 77 putnu sugas no tām šajā vietā arī apgredzenojis.

Pēdējie papildinājumi – 07.10.2018.

Pēdējā novērotā suga iezīmēta ar sarkanu; Latvijā reti sastopamās sugas iezīmētas ar zilu.

Datums – kad sugu esmu novērojis (vizuāli, noķerot vai pēc balss) pirmo reizi savā sētā vai no sētas.

Ar zvaigznīti (*) atzīmētās putnu sugas šajā vietā esmu arī apgredzenojis. Ērtības labad putnu sugas rindotas alfabētiskā secībā.

Paskaidrojumi saīsinājumiem pie sugu saraksta par putnu sastopamību sētā un/vai tās tuvumā: Ls – ligzdo sētā; Lt – ligzdo tuvā apkaimē; V – vasaro; C –caurceļo; Z – ziemo; Rv – reti vasarā; Rc – reti caurceļo; Rz – reti ziemā, N – neskaidrs stauss. Arī sugas, kas ligzdo sētas tuvumā, sarakstā ir iekļautas tikai tad, kad novērotas sētas teritorijā.

Akmeņčakstīte* 20.08.2013. C

Apodziņš*  07.03.2014. C

Ausainā pūce* 18.04.2013. Lt C

Baltais gārnis*  14.08.2013. V C

Baltais stārķis 13.04.2013. Lt C

Baltā cielava* 13.04.2013. Ls C

Baltmugurdzenis* 18.05.2013. Lt Z

Baltpieres zoss 16.04.2013. C

Baltvēderis 21.03.2014. C

Bezdelīga* 18.04.2013. Lt C

Bezdelīgu piekūns 18.08.2013. Lt C

Bikšainais apogs* 03.10.2013. Rc

Bikšainais apogs* 03.10.2013. Rc

Brūnā čakste* 04.05.2013. Ls C

Brūnspārnu ķauķis* 04.05.2013. Ls C

Cekulzīlīte 21.02.2015. Lt C Z

Ceru ķauķis* 13.08.2013. Lt C

Čuņčiņš* 16.04.2013. Ls  C

Čuņčiņš* 16.04.2013. Ls  C

Dārza ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Dižknābis* 19.05.2013. Lt C Z

Dižknābis* 19.05.2013. Lt C Z

Dumbrcālis 01.05.2016. C

Dzeguze 27.04.2013. Ls C

Dzeltenais tārtiņš 31.08.2013. C

Dzeltenā cielava 25.05.2014. Rc

Dzeltenā stērste* 31.03.2013. Ls Z

Dzeltensvītru ķauķītis * 11.10.2015. Rc

Dzērve 13.04.2013. Lt C

Dziedātājstrazds* 15.04.2013. Ls C

Dzilnītis* 31.03.2013. Ls C Z

Egļu krustknābis 27.07.2013. V C

Erickiņš* 17.04.2013. Ls C

Gaigala 22.10.2016. C

Gaišais ķauķis* 04.05.2013. Lt C

Gaišais ķeģis03.11.2013. Rc

Garastīte* 15.04.2013. Lt C Z

Grieze* 10.05.2013. Ls C

Iedzeltenais ķauķis* 11.05.2013. Ls C

Jūras ērglis 12.09.2014. C Z

Jūras krauklis 05.08.2013. C

Kajaks 17.04.2013. C

Kaņepītis 16.04.2013. Lt C Z

Kārklu ķauķis* 10.05.2013. Ls C

Koku čipste* 27.04.2013. Ls C

Kovārnis 17.04.2013. Lt C Z

Krauklis 31.03.2013. Lt Z

Krauķis 20.04.2013. C

Krīklis 19.04.2013. C

Krūmu ķauķis* 18.05.2013. Ls C

Kuitala 01.06.2013. C

Kukaiņu piekūns 03.09.2017. Rc

Ķīķis 23.06.2013. Lt C

Ķivulis* 06.10.2013. Lt   C Z

Lakstīgala* 03.05.2013. Ls C

Lauku balodis 13.04.2013. Ls C

Lauku cīrulis 13.04.2013. Lt C

Lauku lija 19.04.2015. C

Lauku zvirbulis* 01.10.2013. Lt Z

Lielais dumpis  19.05.2013. Lt C

Lielais ķīris  16.04.2013. C

Lielais piekūns 11.09.2016. Rc

Lielā čakste*  12.10.2013. C Z

Lielā gaura 26.03.2016. C

Lielā tilbīte 12.08.2018. Rc

Lielā zīlīte*  30.03.2013.Ls C Z

Lukstu čakstīte*  19.04.2013. Ls C

Mazais dzenis*  02.10.2013. C Z

Mazais ērglis  14.07.2013. Lt C

Mazais ķeģis 02.11.2013. Rc

Mazais ķīris 03.04.2016. C

Mazais mušķērājs*  25.07.2013. Lt C

Mazais svilpis*  25.05.2013. Ls C

Mājas balodis 26.06.2015. Rc

Mājas čurkste*  06.05.2013. Lt C

Mājas strazds  05.07.2014. Lt C

Mājas zvirbulis 09.04.2017. Rc

Melnais erickiņš  17.04.2013. C

Melnais mušķērājs*  27.04.2013. Lt C

Melnais stārķis  06.05.2013. C

Melnais strazds*  13.04.2013. Ls C

Melnais zīriņš 08.05.2015. C

Melnā dzilna*  31.03.2013. Lt Z

Melnā klija  20.04.2013. C

Melngalvas ķauķis*  04.05.2013. Ls C

Melnkakla gārgale 29.10.2017. C

Meža balodis 19.03.2016. C

Meža pīle*  19.04.2013. Ls C

Meža pūce*  17.04.2013. Lt Z

Meža tilbīte  16.04.2013. Lt C

Meža zoss 06.10.2018. C

Meža zīlīte 26.09.2015. C

Mežirbe  18.04.2013. Lt Z

Mērkaziņa  18.04.2013. C

Mizložņa*  13.04.2013. Lt C Z

Niedru lija  16.04.2013. Lt C

Niedru stērste*  17.04.2013. Lt C

Paceplītis*  12.08.2013. Ls C

Paipala  07.06.2014. C

Parastais ķeģis*  22.09.2013. C Z

Parastā ūbele 11.06.2017. Lt C

Paugurknābja gulbis  08.06.2013. Lt C

Pelēkais mušķērājs*  13.07.2013. Lt C

Pelēkais strazds*  13.04.2013. Lt C Z

Pelēkā dzilna*  04.05.2013. Lt Z

Pelēkā vārna  13.04.2013. Lt C Z

Pelēkā zīlīte*  30.03.2013. Lt C Z

Peļkājīte*  31.08.2013. Lt C

Peļu klijāns  17.04.2013. Lt C Z

Plukšķis*  17.04.2013. C

Pļavu čipste*  15.04.2013. Lt C

Pļavu lija  25.05.2014. C

Pļavu tilbīte  30.06.2013. C

Pupuķis 01.05.2017. C

Purva ķauķis*  19.05.2013. Ls C

Purva piekūns  20.09.2014. C

Purva pūce*  20.04.2013. Rc

Purva zīlīte*  08.08.2013. Lt C Z

Riekstrozis  05.05.2013. Lt C Z

Rubenis  20.04.2013. Lt Z

Sarkanrīklīte*  15.04.2013. Ls C

Sārtgalvītis 30.03.2014. Rc

Sila cīrulis  13.04.2013. Lt C

Sila strazds*  13.04.2013. C

Sīlis*  30.03.2013. Lt C Z

Sloka*  13.04.2013. Lt C

Sudrabkaija  17.04.2013. C

Svilpis*  31.03.2013. Lt Z

Svirlītis*  07.08.2013. Lt C

Svīre  25.05.2013. Lt C

Svītrainais ķauķis*  24.06.2013. Lt C

Taigas sējas zoss  13.04.2013. C

Tītiņš*  17.04.2013. Ls C

Tundras sējas zoss  08.04.2013. C

Upes ķauķis*  11.05.2013. Ls C

Upes tilbīte 10.05.2015. C

Upes zīriņš 17.07.2015. C

Vakarlēpis*  20.04.2013. Lt C

Vālodze  06.05.2013. Lt C

Vidējais dzenis*  12.07.2013. Lt Z

Vidējais ērglis  24.08.2013. Rc

Vistilbe  02.10.2013. Rc

Vītītis*  07.08.2013. Lt C

Vistu vanags  24.06.2013. V Z

Zaļais ķauķītis  28.07.2013. Lt C

Zaļžubīte*  13.04.2013. Lt C Z

Zeltgalvītis*  21.09.2013. Lt C Z

Ziemas žubīte  14.09.2014. C

Ziemeļu gulbis  18.04.2013. Lt C

Zilzīlīte*  30.03.2013. Lt C Z

Zivjērglis  28.04.2013. C

Zivju gārnis  25.05.2013. Lt C

Zīdaste  20.10.2013. C Z

Zvirbuļvanags*  16.04.2013. Lt C Z

Žagata  13.04.2013. Lt Z

Žubīte*  13.04.2013. Ls C

Neretas pagasta visā teritorijā laika posmā no 2013. gada 30. marta līdz 2018. gada 6. oktobrim kopumā esmu novērojis 171 putnu sugu. Zemāk cituviet Neretas pagasta teritorijā novērotās putnu sugas, kuras neesmu novērojis savā sētā vai no tās.

Baltvaigu zoss  03.05.2017. C (pie Neretas)

Cekuldūkuris 14.09.2014. L C (Štulvja ezers)

Cekulpīle 13.09.2015. C (Salātes dīķi)

Ezera ķauķis 21.05.2016. (Salātes dīķi)

Gredzenūbele  19.10.2013. C (Nereta)

Gugatnis 03.05.2017. C (Nereta)

Ģirlicis 07.05.2016. L C (Nereta)

Laucis 17.07.2015. L C (Salātes dīķi)

Laukirbe 24.05.2015. L Z (pirms Sproģiem)

Niedru strazds 08.05.2016. L C (Salātes dīķi)

Prīkšķe 01.08.2015. C (Salātes dīķi)

Purva tilbīte  03.05.2017. C (pie Neretas)

Seivi ķauķis – 23.04.2016. L C (Salātes dīķi)

Somzīlīte – 23.04.2016. L C (Salātes dīķi)

Zivju dzenītis 11.10.2015. C (Salātes dīķi)

Advertisements