K.F. interesantākie novērojumi

2022. GADS

07.11.2022. Jūrasžagata Haematopus ostralegus migrācijas saucieni vakarā ap 20:35 Ziepniekkalnā, Rīga – 3. vēlākais novērojums rudenī Latvijā.

11.09.2022. Kukaiņu piekūns Falco vestpertinus 1 1cy uz vadiem pie Valles, Bauskas n. – reti Latvijā.

09.09.2022. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Aizkraukles n. – samērā vēls sugas novērojums rudenī.

10.07.2022. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J297063” Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.07.2021. kā ad M.

03.06.2022. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J249988” Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 29.05.2021. kā ad M.

10.05.2022. Polārā gārgale Gavia immer 1 ad Kolkas ragā, Talsu n. – sugas 3. novērojums Latvijā.

07.05.2022. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J249982” Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 29.05.2021. kā ad M.

15.04.2022. Gredzenpīle Aythya collaris 1 Sātiņu dīķos, Saldus n. – jauna putnu suga Latvijā, putnu pirmais 14.04.2022. atrada M.Jaunzemis.

10.04.2022. Baltā cielava Motacilla alba 1 Ziepniekkalnā, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

06.04.2022. Ģirlicis Serinus serinus 1 ad T  dzied Viesturdārzā, Rīga, Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 2 ad T dzied Pētersalā, Rīga – abām sugām vieni no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

22.03.2022. Sloka Scolopax rusticola 1 lokāli Ziepniekkalnā, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

13.03.2022. Lauku balodis Columba oenas 3 uz ZA pāri Ziepniekkalnam, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

05.03.2022. Meža zoss Anser anser 1 uz Z pāri Ziepniekkalnam, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

09.01.2022. Žubīte Fringilla coelebs 5 bariņā Ziepniekkalnā, Rīga – samērā reti ziemā Latvijā.

2021. GADS

30.10.2021. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 1cy noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Aizkraukles n. – reti Latvijā.

24.10.2021. Garastīte Aegithalos caudatus ad “ZOOL.MUS.LITHIANIA XH43455” noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putns apgredzenots pirms 3 gadiem Ventes Ragas, Lietuvā 12.10.2018., Neretā pirmo reizi noķerta 17.10.2020. Garastīte Aegithalos caudatus ad “XJ12998” noķerta gredzenošanas tīklā Aizkraukles apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.10.2020. kā fg. Garastīte Aegithalos caudatus ad “XJ12967” noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 11.09.2020. kā fg. Garastīte Aegithalos caudatus ad “XJ9818” noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Aizkraukles n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.08.2018. kā fg.

05.09.2021. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 1 ad noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Aizkraukles n. – samērā vēls sugas novērojums rudenī.

12.06.2021. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25241” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 19.05.2021. kā ad T.

05.06.2021. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J240270” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 20.06.2020. kā ad T.

30.05.2021. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J234814” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.07.2019. kā 1cy. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209503” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 09.07.2018. kā ad T. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J240249” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.06.2020. kā ad T.

29.05.2021. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J34786”, noņemts ģeolokatros, kas uzlikts 30.06.2019. Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 30.06.2019. kā ad T. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J34681” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2019. kā ad T.

18.05.2021. Sārtgavītis Regulus ignicapilla 1 ad T dzied Viesturdārzā, Rīga. – samērā reti Latvijā.

16.05.2021. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n., Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām pirmie novērojumi Latvijā šajā pavasarī.

15.05.2021. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī. Garastīte Aegithalos caudatus 1 ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ22208” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 14.11.2020. kā fg.

14.05.2021. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J240236” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 23.05.2020. kā ad M.

12.05.2021. Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus 1 Mērsragā, Mērsraga n. (sugas 7. novērojums Latvijā, putnu pirmais atrada I.Brediks), Sārtais strazds Pastor roseus 1 Kolkasragā, Dundagas n. (sugas 11. novērojums Latvijā) – abas sugas ļoti reti Latvijā. Avozeta Recurvirostra avosetta 1 Mērsragā, Mērsraga n. – reti Latvijā.

11.05.2021. Stepes lija Circus macrourus 3 Kolkā, Dundagas n. – reti Latvijā. Svīre Apus apus 2 Kolksragā, Dundagas n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1 dzied Kolkā, Dundagas n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

09.05.2021. Melnais zīriņš Chlydonias niger ap 30 barojas Saukas ez., Viesītes n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī. Sārtgavītis Regulus ignicapilla 1 ad T dzied Sērenē, Aizkraukles n. – samērā reti Latvijā.

08.05.2021. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 1 ad T dzied, Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 ad T dzied Neretā, Neretas n. – vieni no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī. Purva pūce Asio flammea 1 medī Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

07.05.2021. Lakstīgala Luscinia luscinia 1 ad iedziedas Viesturdārzā, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

02.05.2021. Gaišais ķauķis Sylvia curruca 3 dzied Viesturdārzā un Pētersalā, Rīga – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

19.04.2021. Mazā zoss Anser erythropus 1 Svētes palienes pļavās, Jelgavas n. – reti Latvijā. Putnu pirmais atrada R.Rekmanis.

18.04.2021. Koku čipste Anthus trivialis dzied lokāli un migrē Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

17.04.2021. Mazais ērglis Aquila pomarina 2 Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem šās sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

08.04.2021. Ģirlicis Serinus serinus 1 ad T  dzied Viesturdārzā, Rīga – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

28.02.2021. Lielā zīlīte Parus major 2cy T “HIDDENSEE GERMANIA PD87535” noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n., putns pirms 1 gada kā 1cy T gredzenots 19.10.2020. Kulkwitz, Leipzig, Vācijā.

28.02.2021. Zilzīlīte Parus caeruleus ad M “MUS.ZOOL LITHUANIA ZH99836” noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n., putns pirms 2 gadiem gredzenots 20.10.2019. Ventės ragas, Lietuvā.

23.01.2021. Baltais gārnis Egretta alba 1 Gaujā uz ledus pie Tallinas šosejas, Ādažu n., Žubīte Fringilla coelebs 1 Lēdurgā, Krimuldas n. – abas sugas reti ziemā Latvijā.

2020. GADS

30.12.2020. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 3 tukšainē starp P.Brieža un Sporta ielām, Rīga – reti ziemā Latvijā.

14.11.2020. Apodziņš Glaucidium passerinum ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga MH305” Neretas apkaimē, Neretas n. – putnu šajā pašā vietā gredzenoju pirms 3 gadiem 07.11.2017. kā 1cy M.

07.11.2020. Garastīte Aegithalos caudatus Latvia Riga XJ9995″ noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 03.10.2018. kā fg. Mazais ķeģis Acanthis cabaret ad M noķerta gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

25.10.2020. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad M noķerta gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

24.10.2020. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad T, 2 1cy noķerti gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

17.10.2020. Garastīte Aegithalos caudatus noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “ZOOL.MUS. LITHUANIA XH43455” Neretas apkaimē, Neretas n., putns apgredzenots pirms 2 gadiem Ventes Ragas, Lietuva 12.10.2018. Garastīte Aegithalos caudatus Latvia Riga XJ9818″ noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.10.2018. kā fg. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 2 1cy noķerti gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

10.10.2020. Melnais strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25195″ Neretas apkaimē, Neretas n. – putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 14.04.2018. kā ad T.

16.05.2020. Peļkājīte Prunella modularis ad “Latvia Riga J249298″ noķerta 16.09.2020. Birzgalē, Ķeguma n., ko Neretā, Neretas n. apgredzenoju 05.09.2020.

15.09.2020. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus vismaz 3 1cy lokāli Kolkasragā, Dundagas n. – reti Latvijā.

11.09.2020. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 1cy T noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

05.09.2020. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209265” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 22.04.2018. kā ad.

30.08.2020. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

03.08.2020. Zīda gārnis Egretta garzetta 1 Engures ez. A krastā, Engures n. – reti Latvijā, putnu pirmais 02.08.2020. atrada Zigurds Krievans.

03.07.2020. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9847” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 11.05.2019. kā ad.

23.06.2020. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J234943” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 20.08.2019. kā ad M.

13.06.2019. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9831” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 19.04.2019. kā ad.

03.06.2020. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 2cy T īslaicīgi medī virs tukšaines pie P.Brieža ielas, Rīga – reti Latvijā, pirmais novērojums šajā pavasarī.

30.05.2020. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latva Riga JA53531” Neretas apkaimē, Neretas n.,putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 11.07.2016. kā 1 cy.

17.05.2020. Purva ķauķis Acrocephalus palustris 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

16.05.2020. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209554” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 20.07.2018. kā ad M.

08.05.2020. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 3 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – sugas pirmie novērojumi šajā pavasarī Latvijā.

04.05.2020. Grieze Crex crex 1 vokalizē Neretas apkaimē, Neretas n., Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1 dzied Saukas ez. DA krastā, Viesītes n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

03.05.2020. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9943” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 12.08.2018. kā fg un atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 01.06.2019.

02.05.2020. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J234842” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 20.07.2019. kā ad M – viens no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

01.06.2019. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9953” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 13.07.2019. kā 1cy.

01.05.2020. Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais novērojums šajā pavasarī Latvijā.

26.04.2020. Dzeguze Cuculus canorus 2 vokalizē Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

25.04.2020. Mājas čurkste Delichon urbicum vismaz 10 Neretā, Neretas n., Gaišais ķauķis Sylvia curruca 1 Neretā, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

24.04.2020. Īspirkstu cīrulis Calandrella brachydactyla 1 Rīvas apkaimē, Pāvilostas n. – jauna putnu suga Latvijā, putnu pirmais atrada Pēteris Daknis.

23.04.2020. Bezdelīga Hirundo rustica 1 tukšainē pie P.Brieža ielas, Rīga – viens no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

19.04.2020. Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus 2 migrācijā uz Z Neretas apkaimē, Neretas n. – samērā reti iekšzemē. Upes tilbīte Actitis hypoleucos 2 Saukas DA krastā, Viesītes n. – pirmie novērojumi šajā pavasarī Latvijā.  Tītiņš Jynx torquilla 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n., Koku čipste Anthus trivialis 2 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

12.04.2020. Vakarlēpis Caprimuldus europaeus saucieni naktī Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums Latvijā šajā pavasarī, 3. agrākais novērojums Latvijā.

28.03.2020. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 1 dzied Vallē, Vecumnieku n., 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

15.02.2020. Dzērve Grus grus vismaz 2 Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

08.02.2020. Kaņepītis Linaria cannabina vismaz 470 uz vadiem un rugainē/arumos starp Cīruļiem un Sauku, Viesītes n. – lielālais bars ziemā Latvijā.

26.01.2020. Baltais gārnis Ardea alba vismaz 26 Ķīšezerā pie Langas grīvas, Rīga – atkārtots lielākais skaits ziemā vienuviet.

11.01.2020. Melnkakla gārgale Gavia arctica 3 Saukas ez., Viesītes n. – lielākais skaits ziemā iekšzemē, Cekuldūkuris Podiceps cristatus 1, Mazā gaura Mergellus albellus 1, Cekulpīles Aythya fuligula 14 Saukas ez., Viesītes n. – visas sugas reti ziemā iekšzemē. Lielā gaura Mergus merganser 850 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē ziemā.

2019. GADS

23.12.2019. Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei humei 1 pie Dienvidu mola, Liepāja – 2. sugas novērojums Latvijā, putnu pirmais 21.12.2019. atrada Ainars Mankus. Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena 1 ostā pie Dienvidu mola, Liepāja – reti ziemā.

21.12.2019. Lielā gaura Mergus merganser vismaz 800 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē ziemā.

07.12.2019. Lielā gaura Mergus merganser vismaz 900 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē ziemā.

30.11.2019. Lielā gaura Mergus merganser ap 950 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

10.11.2019. Lielā gaura Mergus merganser ap 500 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

02.11.2019. Lielā gaura Mergus merganser ap 400 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

01.09.2019. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 10 1cy Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

13.07.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209496” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 08.07.2018. kā ad M.

07.07.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53923” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 10.06.2017. kā ad T un atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 20.05.2018.

06.07.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209446” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 04.07.2018. kā 1cy.

17.06.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53177” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.07.2015. kā ad un atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 21.05.2016., 20.05.2017. un 12.07.2018.

14.06.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43922” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.05.2015. kā ad.

09.06.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53899” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 27.05.2017. kā ad T. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9953” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.09.2018. kā fg.

07.06.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209462” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 07.07.2018. kā ad.

01.06.2019. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9943” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 12.08.2018. kā fg.

26.05.2019. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209364” Neretas apkaimē, Neretas n., putns pirms 1 gada apgredzenots šajā vietā 19.06.2018. kā ad T.

25.05.2019. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53083” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 09.08.2015. kā 1cy, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 04.06.2016. un 23.06.2017. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9960” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.09.2018. kā fg. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209453” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 04.07.2018. kā ad.

21.05.2019. Avozeta Recurvirostra avosetta 2 lokāli, Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 2 lokāli pretī Kolka ragam, Dundagas n., Sarkanā klija Milvus milvus 1 virs LU bāzes, Klusais ķauķis Iduna caligata 1 krūmos pie “Ūšu” pļavas (dziesmas ieraksts) Kolkā, Dundagas n – visas sugas reti.

19.05.2019. Brūnspārnu ķauķi Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209283” un ad M “Latvia Riga J209308” Neretas apkaimē, Neretas n., putnus pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā attiecīgi 12.05.2018. kā ad T un 26.05.2019. kā ad M.

18.05.2019. Upes ķauķis Locustella fluviatilis vismaz 3 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī.

13.05.2019. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 ad T dzied Viesturdārzā, Rīga – samērā reti Latvijā.

12.05.2019. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 ad noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. agrākais novērojums Latvijā.

11.05.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43870” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.05.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 06.05.2016., 19.05.2017. un 09.06.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53449” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 04.07.2016. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 10.07.2018. Gaišais ķauķis Sylvia curruca ad  noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J209481” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 07.07.2018. kā ad.

10.05.2019. Kārklu ķauķis Locustella neaevia 2 ad T dzied, Lakstīgala Luscinia luscinia 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī.

09.05.2019. Ūbele Streptopelia turtur 1 – 2. novērojums šajā pavasarī, Apkakles strazds Turdus torquatus 1 ad M, Sarkanā klija Milvus milvus 3 vienlaikus Kolkā, Dundagas n.

05.05.2019. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad  M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53488” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 04.07.2016. kā 1cy.

26.04.2019. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9727” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 27.07.2018. kā 1cy.

24.04.2019. Tītiņš Jynx torquilla 1 Pētersalā, Rīga – sugas 2. novērojums šajā pavasarī.

20.04.2019. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla 1 – 2. novērojums šajā pavasarī, Vītītis Phylloscopus trochilus 1 – abām sugām 2. novērojums šajā pavasarī, abas sugas Neretas apkaimē, Neretas n. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9772” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 24.09.2017. kā fg.

06.04.2019. Mazais ērglis Aquila pomarina 1 Neretas apkaimē, Neretas n., 1 Saukas apkaimē, Viesītes n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī. Lielā gaura Mergus merganser ap 450 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

30.03.2019. Lielā gaura Mergus merganser ap 700 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

23.03.2019. Baltā cielava Motacilla alba 1 Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī. Lielā gaura Mergus merganser ap 450 Saukas ez., Viesītes n. – liels skaits iekšzemē pulcēšanās vietā.

17.03.2019. Peļkājīte Prunella modularis 1 Neretas apkaimē, Neretas n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā.

13.03.2019. Baltā cielava Motacilla alba 1 Republikas laukumā, Rīga – sugas 1. novērojums Latvijā šajā pavasarī.

24.02.2019. Meža balodis Columba oenas 1 tīrumā pie Sproģiem, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī.

17.02.2019. Lauku cīrulis Alauda arvensis 1 migrācijā Cīruļu apkaimē, Viesītes n, 1 migrācijā Neretas apkaimē Neretas n. – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī.

27.01.2019. Baltais gārnis Ardea alba 1 Dienvidsusējas krastā pie tilta, Neretas n. -ziemo šajā vietā, reti ziemā Latvijā.

19.01.2019. Žubīte Fringilla coelebs 5-7 Skultē, Limbažu n. – reti ziemā Latvijā.

13.01.2019. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 Skultes apkaimē, Limbažu n. – reti ziemā Latvijā.

12.01.2019. Baltais gārnis Ardea alba 2 Dienvidsusējas krastā iepretī vidusskolai, Neretas n. – reti ziemā Latvijā.

05.01.2019. Sibīrijas kajaks Larus canus heinei 2 ad Ķengaragā, Rīga – reti Latvijā.

2018. GADS

03.11.2018. Purva piekūns Falco columbarius 1 M/1cy Saukas ezera DA galā, Viesītes n. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 2 (1cy, ad M) noķerti gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – visi reti Latvijā.

Sarkanrīklīte Erithacus rubecula, ko Neretas apkaimē, Neretas n. apgredzenoju 02.10.2018., noķerta 18.10.2018. Christiansø salā, Dānijā.

17.10.2018. Ragainais dūkuris Podiceps auritus 2 jūrā pie Kolkasraga, Dundagas n., Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 7 pie Engures attīrīšanas iekārtām, Engures n.

13.09.2018. Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola pratincola 1 Skrundas dīķos, Skrundas n. – 2. sugas novērojums Latvijā, putnu pirmais atrada R.Rekmanis. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 14 Skrundas dīķos, Skrundas n. – reti iekšzemē Latvijā.

26.08.2018. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Kalngales laukos, Carnikavas n. – reti Latvijā.

19.08.2018. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus  ilgstoši dzied naktī Neretas apkaimē, Neretas n. – vēlākā zināmā dziesma Latvijā.

12.08.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53106” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 03.07.2015. kā 1cy, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 23.06.2016.

21.07.2018. Parastais/Mazais ķeģis Acanthis flammea/cabaret 1 putna saucieni ap pusminūti lapu koku galotnēs no rīta Neretas apkaimē, Neretas n. – reti vasarā Latvijā.

12.07.2018. Melnkakla gārgale Gavia arctica 1 imm Saukas ez. DA galā – reti vasarā iekšzemē Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200054” un ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53177” Neretas apkaimē, Neretas n., putnus attiecīgi pirms 1 gad1 apgredzenoju šajā vietā 04.07.2017. kā ad M un 13.07.2015. ka ad un atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 21.05.2016. un 20.05.2017.

10.07.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53449” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 26.06.2016. kā ad.

01.07.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53750” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 03.09.2016. kā 1cy.

17.06.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53932” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.06.2017. kā ad T. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ5398” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.05.2016. kā ad.

10.09.2018. Lakstīgala Luscinia luscinia ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53928” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu šajā vietā pirms 1 gada gredzenoju 16.06.2017. kā ad.

09.06.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43870” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.05.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 06.05.2016. un 19.05.2017. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200150” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 14.07.2017. kā ad.

03.06.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA35905” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 27.05.2017. kā ad M.

27.05.2018. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200191” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 22.07.2017. kā ad. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43176” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 15.05.2015. un 04.06.2016.

26.05.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200192” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 22.07.2017. kā ad, putnam noņemts ģeolokators BG630. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53356” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 08.05.2016. kā ad T., atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 03.07.2017. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53118” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 05.07.2015. kā 1cy, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 05.06.2016. un 27.05.2017. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA3501” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 06.07.2016. kā ad T.

25.05.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53552” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 12.07.2016. kā 1cy, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 12.07.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53909” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 03.06.2017. kā ad T.

20.05.2018. Melnais strazds Turdus merula ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25149” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 05.07.2015. kā ad M, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 14.07.2017. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200071” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.07.2017. kā ad. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53923” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 10.06.2017. kā ad T.

18.05.2018. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

12.05.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53507” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 08.07.2016. kā 1cy.

11.05.2018. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 3 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirms sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

10.05.2018. Sārtais strazds Pastor roseus 1 ad migrācijā Kolkasragā, Dundagas n. – sugas 8. novērojums Latvijā. Stepes lija Circus macrourus 4 2cy migrācijā Kolkasragā, Dundagas n. – reti Latvijā.

06.05.2018. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria 1 ad T noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā, 3. agrākais novērojums pavasarī Latvijā.

05.04.2018. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43165” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 4 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 06.06.2015., 23.06.2016. un 19.05.2017. – putnam vismaz 6. mūža gads, putns ligzdot sētā atgriežas vismaz 5. gadu pēc kārtas.

04.05.2018. Kārklu kauķis Locustella naevia 2 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

01.05.2018. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus 1 dzied Saukas ezera DA gala niedrājā, Viesītes n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T ar gredzenu “Latvia Riga JA53855” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 02.04.2017. kā ad T.

30.04.2018. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J200005” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 27.06.2017. kā ad M.

Garastīte Aegithalos caudatus 2 ad noķertas gredzenošanas tīklā ar gredzeniem “Latvia Riga XJ9305” un “Latvia Riga XJ9368” Neretas apkaimē, Neretas n., putnus pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā attiecīgi 14.08.2016. kā fg un 11.12.2016. kā fg. Lielā zīlīte Parus major 2cy M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “HELGOLAND GERMANIA 82262036”.

26.04.2018. Sarkankakla zoss Branta ruficollis 1 ad Kalngales laukos, Carnikavas n., Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 ad T dzied Vitrupes grīvā, Salacgrīvas n. – abas sugas reti Latvijā.

24.04.2018. Lielgalvis Netta rufina 2 ad T Kaņierī pie LVM laivu bāzes, Engures n. – reti Latvijā.

22.04.2018. Žubīte Fringilla coelebs ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53976” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 23.06.2017. kā ad M.

15.04.2018. Gaišais ķauķis Sylvia curruca 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

14.04.2018. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ9439” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 15.07.2017. kā 1cy.

12.04.2018. Cekulzīriņš Sterna sandvicensis vismaz 3 Kolkasragā, Dundagas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā, Dzeltenā cielava Motacilla flava 1, Akmeņu čipste Anthus petrosus 1 Kolkas ragā, Dundagas n – abām sugām pirmie šā pavasara migranta novērojums Latvijā.

05.04.2018. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 2 TT dzied Rāmavas izstāžu kompleksā, Ķekavas n. – pirmie sugas novērojumi šajā pavasarī Latvijā.

31.03.2018. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad M noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

26.03.2018. Lielie ķīri Chroicocephalus ridibundus ap 10 Pētersalā, Rīga – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

24.03.2018. Sila cīrulis Lulula arborea vismaz 3 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

Ar kavēšanos saņemti dati: Čuņčiņš Phylloscopus collybita, kas apgredzenots 24.04.2015. Columbrete Grande salā Spānijā, noķerts kontrolei 10.05.2015. Neretas apkaimē, Neretas n. (putns 16 dienās nolidojis vismaz 2600 km ar vidējo nolidoto attālumu diennaktī 162 km). Sarkanrīklīte Erithacus rubecula, kuru 21.08.2016. apgredzenoju Neretas apkaimē, Neretas n., 01.10.2016. kontrolei noķerta Tiarno Di Sopra, Trento, Iālijā.

18.03.2018. Sila strazds Turdus viscivorus 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī.

10.03.2018. Meža balodis Columba oenas 1 uz vadiem Sproģu apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojums Latvijā šajā pavasarī.

21.01.2018. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 Gaujas grīvas niedrājā, Carnikavas n., Krīklis Anas crecca 23, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 1, Zivju dzenītis Alcedo atthis 2 Sarkandaugavas vecupē, Rīga. Visas sugas – reti ziemā.

07.01.2018. Purva piekūns Falco columbarius 1 2cy Carnikavas laukos, Carnikavas n. – reti ziemā.

2017. GADS

07.11.2017. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 2 ad, Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 1cy noķerti gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

05.11.2017. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad M noķerta gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

29.10.2017. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria 2700 mitrā ziemāju laukā starp Neretu un Sproģiem, Neretas n. – liels skaits pulcēšanās vietā rudenī. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 3 (ad M, 2 1cy) noķerti gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

22.10.2017. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 1 ad M – 2. agrākais novērojums rudenī Latvijā, reti Latvijā, Mazais ķeģis Acanthis cabaret 3 (2 1cy, 1 ad T) – reti Latvijā, visi noķerti gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n.

15.10.2017. Koku čipste Anthus trivialis 3 migrācijā uz D Neretas apkaimē, Neretas n. – pavēli rudens migranti. Melnais strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25156” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.09.2015. kā 1cy M.

25.09.2017. Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 ad noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – pavēls rudens migrants.

17.09.2017. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 1 ad noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. vēlākais sugas novērojums rudenī Latvijā.

11.09.2017. Lielais piekūns Falco peregrinus 1 ad uz DR virs Citadeles ielas, Rīga – reti Latvijā.

03.09.2017. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus ad T migrācijā uz D Neretas apkaimē, Neretas n. – reti Latvijā.

23.08.2017. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 11 1cy Kalngales laukos, Carnikavas n., – reti Latvijā.

13.08.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53434 Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 23.06.2016. kā ad M

14.07.2017. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ3344” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 03.08.2014. kā fg.

14.07.2017. Melnais strazds Turdus merula ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25149” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 04.07.2015. kā ad M.

13.07.2017. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ5319” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 01.08.2015. kā fg.

12.07.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53552 Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 12.07.2016. kā 1cy.

03.07.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53356 Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 10.05.2016. kā ad T.

24.06.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53474” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 30.06.2016. kā ad.

23.06.2017. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53083” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 09.08.2015. kā 1cy, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 04.06.2016. Dārza ķauķis Sylvia borin ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53594” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 23.07.2016. kā fg. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43865” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 12.05.2015. kā ad T.

20.06.2016. Zaļžubīte Carduelis chloris ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43968” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 29.06.2015. kā ad T.

18.06.2017. Melnkakla gārgale Gavia arctica 1 Saukas ezera DA galā, Viesītes n. – reti vasarā iekšzemē.

10.06.2017. Melnkakla gārgale Gavia arctica 2 Saukas ezera DA galā, Viesītes n. – reti vasarā iekšzemē. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53591” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 23.07.2016. kā 1cy.

09.06.2017. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43914” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.06.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 23.06.2016.

27.05.2017. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53118” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 05.07.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 05.06.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53143” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 10.07.2015. kā ad.

26.05.2017. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43224” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.06.2014. kā ad T, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 10.04.2016.

21.05.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53458” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 30.06.2016. kā ad.

20.05.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43856” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 09.05.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 08.05.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53177” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.07.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 21.05.2016.

19.05.2017. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 2 dzied, Purva ķauķis Acrocephalus palustris 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām 1. novērojums šajā pavasarī Latvijā. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 2 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43870” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.05.2015. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 06.05.2016. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43165” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad, atkārtoti kontrolēju šajā vietā arī 06.06.2015. un 23.06.2016.

16.05.2017. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus 1 uz ceļa naktī Ragaciema apkaimē, Engures n., 1 uz ceļa rītausmā Rojas apkaimē, Rojas n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā. Sarkanā klija Milvus milvus virs Ūšu pļavas Kolkā, Dundagas n. – reti Latvijā.

12.05.2017. Svīre Apus apus 3 Pētersalā, Rīga – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šopavasar Latvijā.

06.05.2017. Lakstīgala Luscinia luscinia 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n., 1 dzied Saukas ezera DA kaktā, Viesītes n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā.

01.05.2017. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā.

30.04.2017. Dzeguze Cuculus canorus 1 dzied Sproģu apkaimē, 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem šopavasar Latvijā. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ5322” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 01.08.2015. kā 1cy.

28.04.2017. Kanādas zoss Branta canadensis 1 Svētciema apkaimē, Salacgrīvas n. – reti Latvijā, Avozeta Recurvisrostra avosetta 2 Ainažu apkaimē, Salacgrīvas n. – reti Latvijā, Vītītis Phylloscopus trochilus T dzied Ainažu apkaimē, Salacgrīvas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šopavasar Latvijā.

27.04.2017. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 2 (1 dzied, 1 vizuāli vienlaikus) pie Starpiņupītes grīvas, Engures n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

24.04.2017. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 T dzied mežā Kaņiera R malā, Engures n. – reti Latvijā. Seivi ķauķis Locustella luscinoides 1 T dzied Kaņiera R malas niedrājā, Engures n. – sugas 2. novērojums šajā pavasarī Latvijā.

17.04.2017. Pļavu lija Circus pygargus 1 ad T Sproģu apkaimē, Neretas n. – 1. sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

05.04.2017. Mājas apogs Athene noctua Mārupē, Mārupes n. Putnu pirmā atrada L.Megne.

12.03.2017. Baltā cielava Motacilla alba vismaz 2 – 1. sugas novērojums Latvijā šajā pavasarī. Meža balodis Columba oenas 3, ‘Pelēkās zosisAnser sp. 7 – abām sugām pirmie novērojumi A Latvijā šajā pavasarī. Visi novērojumi Dvietes palienē, Ilūkstes n.

24.02.2017. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 2 ad Carnikavas laukos, Carnikavas n. – vieni no pirmajiem šās sugas pavasara migrantiem Latvijā.

19.02.2017. Purva piekūns Falco columbarius ad T Carnikavas laukos, Carnikavas n. – reti ziemā.

2016. GADS

08.11.2016. Pļavu čipste Anthus pratensis 1, Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 Pētersalā, Rīga – abas vēlu rudenī.

29.10.2016. Arlekīnpīle Histrionicus histrionicus 1cy/M Mangaļsalā, Rīga – jauna putnu suga Latvijā. Putnu pirmais 26.10.2016. atrada I.Deņisovs.

27.10.2016. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad T noķerts gredzenošanai Kolkā, Dundagas n. – reti Latvijā.

11.09.2016. Lielais piekūns Falco peregrinus 1 ad migrācijā uz DR Neretas apkaimē, Neretas n.

05.09.2016. – kavēta ziņa – Meža pūces Strix aluco atrijās, kas ievāktas 25.04.2016., atrasts gredzens, kas 08.08.2015. tika uzlikts Dzilnītim Sitta europaea fg T 90m no atriju atrašanās vietas.

21.08.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43960” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 28.06.2015. kā ad.

08.07.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43541” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 09.08.2014. kā ad, turpat kontrole arī pirms 1 gada 30.06.2015.

23.06.2016. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43165” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43285” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 30.06.2014. kā 1cy. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43914” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 07.06.2015. kā ad. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53106” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 03.07.2015. kā 1cy.

05.06.2016. Pļavu lija Circus pygargus pāris ar ligzdošanas uzvedības pazīmēm uzturas 2 dienas vienuviet Neretas apkaimē, Neretas n. Purva ķauķis Acrocephalus palustris ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53118” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 05.07.2015. kā ad. Foto – K.Funts

04.06.2016. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43176” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad, turpat kontrole arī pirms 1 gada 15.05.2015. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53083” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 09.08.2015. kā 1cy. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43822” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 05.04.2015. kā ad T.

22.05.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43984” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.07.2015. kā ad.

21.05.2016. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA53177” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 13.07.2015. kā ad. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33632” Neretas apkaimē, Neretas n. – putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.04.2013. kā ad T, turpat kontrole arī pirms 1 gada 04.04.2015.

13.05.2016. Sarkanā klija Milvus milvus 1 Kolkā, Līkšņibītis Calidris ferruginea 1 Kolkasragā, Dundagas n. – Līkšņibītim pirmais šīs sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

08.05.2016. Melnais zīriņš Chlidonias niger vismaz 15 Salātes dīķos, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem Latvijā šajā pavasarī. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus 1 dzied un novērots Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43856” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 09.05.2015. kā ad.

07.05.2016. Upes ķauķis Locustella fluviatilis dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – atkārtots trešais agrākais novērojums pavasarī Latvijā. Čuņčiņš Phylloscopus collybita 2 ad noķerti gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – 1. ar gredzenu “Latvia Riga XJ3487”, putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 13.06.2015. kā ad un 2. ar gredzenu “Latvia Riga XJ3499”, putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 09.07.2015. kā 1cy.

06.05.2016. Grieze Crex crex vokalizē, Kārklu ķauķis Locustella naevia dzied, Vakarlēpis Caprimulgus europaeus dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – visām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43870” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 15.05.2015. kā ad.

04.05.2016. Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 2 ad T Skultes apkaimē, Limbažu n. (1. noķerts gredzenošanai, 2. pēc pāris stundām dzied citā vietā bez gredzena) – reti Latvijā.

01.05.2016. Lakstīgala Luscinia luscinia 1 no rīta dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ2641” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 3 gadiem apgredzenoju šajā vietā 29.06.2013. kā fg.

29.04.2016. Tumšā tilbīte Tringa erythropus 1 Ainažos, Salacgrīvas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

25.04.2016. Mājas čurkste Delichon urbica 3 pie Kaņiera ezera putnu torņa, Engures n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 1 ad T pie ĶNP administrācijas, Jūrmala – reti Latvijā.

24.04.2016. Dzeguze Cuculus canorus 2 kūko 2 dažādās vietās Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

23.04.2016. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 1 ad M noķerta gredznošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

17.04.2016. Vītītis Phylloscopus trochilus 1 dzied Indulānu kapos, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

10.04.2016. Upes tilbīte Actitis hypoleucos 1, Koku čipste Anthus trivialis 1 Saukas apkaimē, Viesītes n., Upes tārtiņš Charadrius dubius 1 tukšainē starp Pulkveža Brieža un Skanstes ielām, Rīga – visām trim sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43224” Neretas apkaimē, Neretas n. – putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 07.06.2014. kā ad T.

03.04.2016. Mazais ērglis Clanga pomarina 1 ad Neretas apkaimē, Neretas n. – 1. sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

02.04.2016. Peļkājīte Prunella modularis 1 ad noķerta tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

28.03.2016. Garkaklis Anas acuta 1P slapjumā Saukas pagastā, Viesītes n. Meža tilbīte Tringa ochropus 1 virs Salātes dīķiem, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

27.03.2016. Dziedātājstrazds Turdus philomelos 1 lido uz D Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

11.03.2016. Purva piekūns Falco columbarius 1 ad M Pētersalā, Rīga – ne visai bieži Latvijā.

06.03.2016. Žubīte Fringilla coelebs dažas iedziedas, migrē uz Z nelieliem bariņiem Neretas apkaimē, Neretas n. – vieni no pirmajiem migrantiem šajā pavasarī Latvijā.

13.02.2016. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 4 ad Dienvidsusējas uzpludinājumā pie Neretas, Neretas n. – viens no pirmajiem šīs sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

2015. GADS

18.10.2015. Baltmugudzenis Dendrocopos leucotos ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A25123” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.04.2014. kā ad.

14.10.2015. Baltgalvas zilknābis Oxyura leucocephala 1 T Skrundas dīķos, Skrundas n. – 1. šīs sugas novērojums Latvijā, putnu pirmie 12.10.2015. atrada R.Rekmanis, I.Ozola, I.Benefelde, A.Perševics.

11.10.2015. Garastīte Aegithalos caudatus 2 noķertas gredzenošanas tīklā – ar gredzenu “Latvia Riga XJ2624”, putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.04.2013. kā ad un “Latvia Riga XJ3458”, putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 01.11.2014. kā fg Neretas apkaimē, Neretas n.Dzeltensvītru ķauķītis Phypploscopus inornatus 1 1cy noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n.

04.10.2015. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 1 Kolkā, Dundagas n. – putnu gredzenošanai tīklā noķēra G.Grandāns un E.Laucis.

19.09.2015. Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus 2 1cy migrācijā no R uz A p.11.15 un p.11.50, Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 9 (1 ad lokāli, 6 ad un 2 1cy migrācijā no R uz A no p.8.20 līdz p.10.20) Kolkasragā, Dundagas n. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 3, Baltpieres zoss Anser albifrons 1 ad Rojas ostā, Rojas n. – abām zosu sugām vieni no pirmajiem rudens migrantiem.

Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad, kuru kā fg apgredzenoju 20.08.2013. Neretas apkaimē, Neretas n., gredzens “Latvia Riga JA39452”, atrasts beigts uz balkona Belgradā, Horvātijā 01.09.2015.

30.08.2015. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA39490” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 31.08.2013. kā fg.

29.08.2015. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Saukas apkaimē, Viesītes n.

28.08.2015. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy divās vietās (2+1) Krastu apkaimē, Neretas n.

22.08.2015. Koku čipste Anthus trivialis ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43526” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 03.08.2014. kā ad. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 (ad T un 1cy) Neretas apkaimē, Neretas n.

Kavēta ziņa – Dziedātājstrazda Turdus philomelos, kuru kā fg apgredzenoju 07.08.2013. Neretas apkaimē, Neretas n., gredzens “Latvia Riga R9082” atrasts Minsterē Vācijā 27.06.2015. smiltīs pie torņa, kurā ligzdo Lielais piekūns Falco peregrinus; visticamāk, gredzenoto strazdu pieaugušie piekūni nomedījuši un izbarojuši mazuļiem.

09.08.2015. Vakarlēpis Caprimulgus europaea ad T naktī ilgstoši dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. vēlākā riesta dziesma Latvijā.

08.08.2015. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37069” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 05.07.2013. kā ad M.

30.07.2015. Citroncielava Motacilla citreola 1 ad M Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n.

15.07.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37119” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 13.07.2013. kā fg.

09.07.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43277” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 29.06.2014. kā fg.

30.06.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43541” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 09.08.2014. kā ad.

28.06.2015. Melnais strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A24035” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 19.05.2013. kā ad T. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA39401” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 15.08.2013. kā ad T.

22.06.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43163” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.05.2014. kā ad.

13.06.2015. Dārza ķauķis Sylvia borin ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43267” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 24.06.2014. kā ad. Čuņčiņš Phylloscopus collybita ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ3353” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 17.08.2014. kā fg.

06.06.2015. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43165” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37028” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 08.06.2013. kā ad T (noķerts arī šajā pašā vietā 1 gadu pēc gredzenošanas 02.05.2014.).

31.05.2015. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla T ilgstoši dzied no rīta Skultes apkaimē, Limbažu n.

22.05.2015. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 3 dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. – vieni no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

15.05.2015. Krūmu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43176” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.05.2014. kā ad – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā, 3. agrākais novērojums pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43329” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 05.07.2014. kā ad.

12.05.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43451” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.07.2014. kā 1cy. Upes ķauķisLocustella fluviatilis 2 (1 dzied, 1 noķerts gredzenošas tīklā) Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

11.05.2015. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43292” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 02.07.2014. kā ad. Vālodze Oriolus oriolus 1 dzied Zalves kapos, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

10.05.2015. Čuņčiņš Phylloscopus collybita noķerts gredzenošanas tīklā ar Spānijas gredzenu “PV9547 MIN.MED.AMB ICONA MADRID” – tiek gaidīti dati par gredzenošanas vietu un datumu. Vālodze Oriolus oriolus 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

09.05.2015. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

08.05.2015. Lakstīgala Luscinia luscinia ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43217” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 31.05.2014. kā ad.

04.05.2015. Grieze Crex crex T riesta balss Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA43344” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.07.2014. kā ad.

30.04.2015. Kārklu ķauķis Locustella naevia T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

26.04.2015. Tītiņš Jynx torquilla ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga R11331” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 02.08.2014. kā fg. Erickiņš Phoenicurus phoenicurusT dzied Vecumniekos, Vecumnieku n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

25.04.2015. Tītiņš Jynx torquilla T dzied Neretas apkaimē, Neretas n., Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 2 TT dzied Rēķa purvā, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. VītītisPhylloscopus trochilus vismaz 3 TT dzied Rēķa purvā, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

22.04.2015. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 T dzied + novērots mežā Kaņiera R malā, Engures n. – reti Latvijā. Koku čipste Anthus trivialis 1 T dzied Ķemeros, Jūrmala – viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

20.04.2015. Mājas čurkste Delichon urbicum 3 virs Kaņiera niedrāja, Engures n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

19.04.2015. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 1 T iedziedas Neretas apkaimē, Neretas n. – pirms sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

17.04.2015. Bezdelīga Hirundo rustica 3 virs Kvāpānu dīķiem, Rēzeknes n. – viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

06.04.2015. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37064” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 30.06.2013. kā ad T.

04.04.2015. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33632” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 2 gadiem apgredzenoju šajā vietā 18.04.2013. kā ad T.

29.03.2015. Lauku piekūns Falco tinnunculus 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. – viens no sugas pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

15.03.2015. Peļkājīte Prunella modularis 1 Neretas apkaimē, Neretas n. – 1. novērojums šajā pavasarī, 2. agrākais novērojums Latvijā.

22.02.2015. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 2 Štulvja purva ezera niedrāja Z malā, Neretas n. – vieni no pirmajiem šīs sugas pavasara migrantiem Latvijā.

23.01.2015. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 ad T dzied Pētersalā, Rīga – Latvijā reti ziemā, vēl retāk ziemā Latvijā dzied.

11.01.2015. Garkaklis Anas acuta 1 ad T – reti ziemā Latvijā, Meža pīles Anas platyrhynchos 1156 – liels skaits šajā vietā, Andrejsalas Z galā, Rīga.

2014. GADS

26.12.2014. Ūdensvistiņa Gallinula chloropos 1 Sarkandaugavas vecupē, Rīgā – reti ziemā Latvijā.

28.11.2014. Lauku cīrulis Alauda arvensis 1 Engurē pie attīrīšanas iekārtām, Engures n.- atkārtots 3. vēlākais novērojums rudenī.

02.11.2014. Garastīte Aegithalos caudatus ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ2623” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu apgredzenoju šajā vietā pirms 1 gada 15.04.2013. kā ad.

07.09.2014. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides no rīta dziedāja 2 vietās, iespējams, viens un tas putns, Neretas apkaime, Neretas n. – vēlākais šīs sugas novērojums Latvijā.

31.08.2014. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla T 1cy noķerts gredzenošanai tīklā Neretas apkaimē, Nertetas n.

17.08.2014. Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 T īslaicīgi 4-5 reizes iedziedas 2 minūšu laikā ap plkst. 14 Neretas apkaimē, Neretas n. – vēlākā dziesma vasarā Latvijā.

08.07.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37091” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.07.2013. kā ad.

02.07.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33672” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 12.05.2013. kā ad.

23.06.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33654” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 06.05.2013. kā ad.

24.05.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37155” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 27.07.2013. kā fg.

23.05.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37156” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 27.07.2013. kā fg.

18.05.2014. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 1 ad T dzied Sproģu apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

17.05.2014. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

11.05.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA39389” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 14.08.2013. kā fg.

10.05.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37169” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 28.07.2013. kā fg. Upes ķauķisLocustella fluviatilis 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

09.05.2014. Grieze Crex crex 1 griež Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides – 1 ad T dzied Valles apkaimē, Vecumnieku n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā, 3. agrākais sugas novērojums Latvijā.

07.05.2014. Garstilbis Himantopus himantopus 1 ad T un 1 ad M Svētes grīvas laukos, Jelgavas n., putnu pirmā atrada I.Grīnerte – 2. sugas novērojums Latvijā.

04.05.2014. Vālodze Oriolus oriolus 2 dzied, Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 ad noķerts gredzenošanai tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

02.05.2014. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA37028” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 08.06.2013. kā ad T.

29.04.2014. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 1 ad noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

28.04.2014. Žubīte Fringilla coelebs ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33641” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 28.04.2013. kā ad M.

27.04.2014. Lakstīgala Luscinia luscinia 3 ad TT dzied, Lukstu čakstīteSaxicola rubetra 1 ad T Neretas apkaimē, Neretas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

26.04.2014. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

25.04.2014. Mājas čurkste Delichon urbicum 2 ad medī kukaiņus Salaspilī – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

20.04.2014. Dzeguze Cuculus canorus 1, Melngalvas ķauķis Sylvia atrciapilla 1 ad T, Vītītis Phylloscopus trochilus 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – visām trim sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

19.04.2014. Tītiņš Jynx torquilla 1 ad T dzied, pēc tam 1 ad noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

14.04.2014. Upes zīriņš Sterna hirundo 1 Pētersalā, Rīga – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

10.04.2014. Ģirlicis Serinus serinus ad T dzied Viesturdārzā, Rīga – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

05.04.2014. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. Garastīte Aegithalos caudatus ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ3240” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 16.08.2013. kā fg. Garastīte Aegithalos caudatus ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ3266” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 21.09.2013. kā fg.

30.03.2014. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla ad M noķerta gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n.

29.03.2014. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA33636” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 18.04.2013. kā ad T.

26.03.2014. Meža tilbīte Tringa ochropus 1, Pļavu tilbīte Tringa totanus 1 Carnikavas laukos, Carnikavas n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

22.03.2014. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 1 ad T dzied, Baltā cielava Motacilla alba 1 ad pārlido Neretas apkaimē, Neretas n.- abām sugām vieni pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

21.03.2014. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 ad T 2 reizes iedziedas vakarā tumsā Neretas apkaimē, Neretas n.- pirmā dziesma šajā pavasarī Latvijā.

16.03.2014. Garastīte Aegithalos caudatus ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ3264” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu pirms 1 gada apgredzenoju šajā vietā 21.09.2013. kā fg.

09.03.2014. Pļavu čipste Anthus pratensis 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī Latvijā. Garastīte Aegithalos caudatus ad noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga XJ2623” Neretas apkaimē, Neretas n., putnu apgredzenoju šajā vietā pirms 1 gada 15.04.2013. kā ad.

22.02.2014. Ķīvīte Vanellus vanellus 8, Lauku cīrulis Alauda arvensis 3 uz Z Ādažu laukos, Ādažu n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem šajā pavasarī Latvijā.

26.01.2014. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris flava 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (16.01.2014. putnu šajā vietā pirmais atrada I.Deņisovs).

05.01.2014. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 Vidumupītē, Ventspils – reti ziemā.

2013. GADS

10.12.2013. Sējas/baltpieres zoss Anser fabalis/albifrons 1 lidoja kopā ar 7-8 Paugurknābja gulbjiem Cygnus olor uz Z virs Citadeles ielas, Rīga – reti ziemā.

18.11.2013. Svītrainā pūce Surnia ulula 1 atrasta notriekta beigta šosejas malā Lilastē, Carnikavas n.

10.11.2013. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n.

09.11.2013. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 1 1cy T noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n.

03.11.2013. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 1 1cy noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n.

02.11.2013. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n.

01.11.2013. Lielais baltais gārnis Egretta alba 1 Dienvidsusējas krastā Sproģu apkaimē, Neretas n. – vēls novērojums rudenī.

05.10.2013. Lielā zīlīte Parus major ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Poland Gdansk K2K2145” Neretas apkaimē, Neretas n., putns gredzenots 20.10.2012. kā 1cy M Dabkowice, Darlowo, Zachodnio-Pomorskie, Polijā.

05.09.2013. Morinella tārtiņš Charadrius morinellus 1 1cy Mangaļsalā, Rīga – 9. šīs sugas novērojums Latvijā (putnu pirmais 04.09.2013. šajā vietā atrada I.Deņisovs).

Kavēta ziņa – Ķivulis Carduelis spinus ad T, ko 26.04.2012. apgredzenoju Kolkā, Dundagas n. (gredzens “Latvia Riga JA32693”), 27.02.2013. tika atkārtoti noķerts kontrolei Godollo, Ungārijā.

25.08.2013. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 noķerts gredzenošanas tīklā Neretas apkaimē, Neretas n. – 3. vēlākais novērojums rudenī.

24.08.2013. Vidējais ērglis Clanga clanga 1 ad Neretas apkaimē, Neretas n.

19.05.2013. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem šīs sugas novērojumiem šajā pavasarī.

18.05.2013. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 1 noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem šīs sugas novērojumiem šajā pavasarī.

11.05.2013. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 1 ad T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus 1 ad T dzied Neretā, Neretas n. – 3. sugas novērojums šajā pavasarī.

06.05.2013. Vālodze Oriolus oriolus 1T dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī.

04.05.2013. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 1 noķerts tīklā grezenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – viens no pirmajiem sugas novērojumiem šajā pavasarī.

23.04.2013. Avozeta Recurvirostra avosetta 2 Mērsraga jūrmalā, Mērsraga n.

20.04.2013. Purva pūce Asio flammea 1 noķerta tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus 1 noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n., 1 ad T ceļa malā Valles apkaimē, Vecumnieku n. – 1. šīs sugas novērojumi šajā pavasarī. Melnā klija Milvus migrans 1 migrācijā uz D Neretas apkaimē, Neretas n. – 3. šīs sugas novērojums šajā pavasarī.

19.04.2013. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī.

18.04.2013. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus 1 ad T noķerts tīklā gredzenošanai Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī.

17.04.2013. Tītiņš Jynx torquilla 1 dzied Neretas apkaimē, Neretas n. – 2. sugas novērojums šajā pavasarī.

13.04.2013. Sila cīrulis Lulula arborea 2 Neretas apkaimē, Neretas n., Meža tilbīte Tringa ochropus 1 Valles apkaimē, Vecumnieku n. – abām sugām vieni no pirmajiem novērojumiem Latvijā. Purva piekūns Falco columbarius aesalon 1 T Valles apkaimē, Vecumnieku n.

2012. GADS

29.12.2012. Kaspijas kaija Larus cachinnans 1 1cy, 1 3cy Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n.

22.12.2012. Garkaklis Anas acuta 1 M Sarkandaugavas vecupē, Rīga. Foto – K.Funts

16.12.2012. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 1 Daugavā pie Ķengaraga putnu torņa, Rīga, Sarkanrīklīte Erithacus rubicola 1 dumbrājā aiz veikala “Zoom” Ķengaragā, Rīga, Brūnkaklis Aythya ferina 1 ad T Dārziņu vecupē, Rīga.

08.12.2012. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 2 Tūjā, Salacgrīvas n.

28.10.2012. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 1 noķerts gredzenošanai tīklā Tūjā, Salacgrīvas n.

05.10.2012. Garastīte Aegithalos caudatus 1 fg noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Estonia Matsalu XC49810” Tūjā, Salacgrīvas n., putns gredzenots 03.10.2011. Kabli, Igaunijā.

16.09.2012. Akmeņu čipste Anthus petrosus 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga.

15.09.2012. Sīlis Garrulus glandarius ap 180 putnu bars migrācijā pār Daugavai Mangaļsalā, Rīga.

17.08.2012. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Tūjasmuižas apkaimē, Limbažu n.

09.09.2012. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres 1 1cy pie Skultes ostas D mola, Zvejniekciems, Saulkrastu n. – agrs šis sugas jaunā putna novērojums rudenī.

21.07.2012. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA13867” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 1 gada 17.04.2011. kā ad T.

11.07.2012. Sarkanā klija Milvus milvus 1 Jaunmoku apkaimē, Tukuma n.

06.07.2012. Gaišais ķauķis Sylvia curruca ad noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA15018” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 1 gada 29.05.2011. kā ad.

11.06.2012. Ceru ormanītis Porzana pusilla 1 ad T dzied Zvārdes poligonā, Saldus n. (putnu 09.06.2012. atrada J.Jansons) – pirmais šīs sugas novērojums Latvijā.

03.06.2012. Klusais ķauķis Iduna caligata 2 ad, (no tiem 1 dziedošs ad T) Ciemupē, Ogres. – jauna putnu suga Latvijā (putnu 01.06.2012. pirmais atrada J.Jansons).

29.05.2012. Lielā stērste Emberiza calandra 1 ad T Ciemupē, Ogres n. – ļoti reti Latvijā (putnu 28.05.2012. pirmais ziņoja J.Margevičs).

26.05.2012. Melnais meža strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A23209” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 1 gada 15.05.2011. kā ad T.

20.05.2012. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10077” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 2 gadiem 29.05.2010. kā ad T.

13.05.2012. Melnais meža strazds Turdus merula ad T noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A23207” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 1 gada 24.04.2011. kā ad T.

10.05.2012. Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus 1 2cy Mežmaļu dīķī Valles apkaimē, Vecumnieku n. (putnu 07.05.2012. pirmais ziņoja R.Šerna) – 6. šīs sugas novērojums Latvijā.

08.05.2012. Avozeta Recurvirostra avosetta 2 lidoja D virzienā paralēli liedagam Ainažos, Salacgrīvas n.

06.05.2012. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 1 ad T dzied Aģes krastā Skultē, Limbažu n. – agrākais sugas novērojums Latvijā.

05.05.2012. Čūskērglis Circaetus gallicus 1 Dzelves purvā, Sējas n. – pirmais šīs sugas novērojums šajā pavasarī.

04.05.2012. Žubīte Fringilla coelebs ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10093” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 2 gadiem 11.06.2010. kā ad T.

26.04.2012. Lauku piekūns Falco tinnunculus M noķerts gredzenošanas tīklā ar gredzenu “S-252791 MUSEUM ZOOLOOGG HELSINKI FINLAND” Kolkā, Dundagas. n., putns gredzenots 23.06.2010. kā pull ligzdā Somijā, Orimattilā (Somijas D-daļa netālu no Helsinkiem).

23.04.2012. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 1 Kolkā, Dundagas n.

15.04.2012. Tītiņš Jynx torquilla 1 ad T dzied Skultē, Limbažu n. – agrs novērojums pavasarī. Baltā cielava Motacilla alba ad T noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J169604” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 3 gadiem 13.06.2009. kā ad. Lielā zīlīte Parus major ad M noķerta gredzenošanas tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA15109” Skultē, Limbažu n., putns gredzenots šajā pašā vietā pirms 1 gada 30.07.2011. kā 1cy M.

13.04.2012. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 1 dziedošs T Mūkusalas ielā Daugavmalā, Rīga – agrs novērojums pavasarī.

01.04.2012. Pļavu tilbīte Tringa totanus 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. – agrs novērojums pavasarī.

17.03.2012. Niedru stērste Emberiza schoeniclus 2 TT pie Briljantu fermas, Ādažu n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī. Sila cīrulis Lulula arborea vismaz 2 TT dzied Carnikavas apkaimē, Carnikavas novads – agrs sugas novērojums pavasarī. Stellera pūkpīle Polysticta stelleri) pie Daugavgrīvas mola, Rīga (putnu 12.03.2012. atrada I.Deņisovs).

11.03.2012. Lauku balodis Columba palumbus 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī Latvijā.

02.02.2012. Mazais jūraskrauklis Phalacrocorax pygmaeus 1 Užavas upes krastā, Ventspils n. (putnu 29.01.2012. atrada K.Millers) – pirmais šīs sugas novērojums Latvijā.

16.01.2012. Mājas strazds Sturnus vulgaris 17 virs Kronvalda parka, Rīga.

15.01.2012. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 pie Pēterupes tilta, Saulkrasti – reti ziemā.

12.01.2012. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga. Desmitais šīs sugas novērojums Latvijā, putnu 10.01.2012. atrada K.Vilks, I.Deņisovs. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 Vecdaugavā, Rīga, Žubīte Fringilla coelebs 2 Vecāķos, Rīga – reti ziemā.

2011. GADS

23.12.2011. Žubīte Fringilla coelebs 6 Viesturdārzā, Rīga – reti ziemā.

17.10.2011. Daglā čakstīte Oenanthe pleschanka 1 1cy T Smārdē, Tukuma n. – jauna putnu suga Latvijā. Putnu atrada A.Poišs.

16.10.2011. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 1 pie Skultes ostas D mola, Saulkrastu n.

09.10.2011. Akmeņu čipste Anthus petrosus 2 pie Skultes ostas D mola, Saulkrastu n.

18.09.2011. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy uz D, Sējas zoss Anser fabalis 7, Zosis Anser sp. 18, visi novērojumi Skultes ostas Z mols, Saulkrastu n. Zosis Anser sp. 20 Skultē, Limbažu n.

17.09.2011. Akmeņu čipste Anthus petrosus 2 pie Skultes ostas Z mola, Saulkrastu n.

19.06.2011. Žubīte Fringilla coelebs adT noķerta gredzenošanai tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10093” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putnu gredzenoju šajā pašā vietā 2010. gada 11. jūnijā kā ad T.

04.06.2011. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 1 adT noķerts tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10077″” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putnu gredzenoju šajā pašā vietā 2010. gada 29. maijā kā ad T.

29.05.2011. Melnais mežastrazds Turdus merula ad T noķerts tīklā ar gredzenu “Latvia Riga A21126” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putns gredzenots kā ad T šajā pašā vietā 2009. gada 14. jūnijā.

22.05.2011. Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 medī kukaiņus Aģē uz akmeņiem Skultē, Limbažu n. – šajā vietā novērota pirmo reizi pa 11 gadiem.

15.05.2011. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1 dzied Skultē, Limbažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī. Peļkājīte Prunella modularis 1 ad noķerta tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10095″” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putnu gredzenoju šajā pašā vietā 2010. gada 25. jūnijā.

07.05.2011. Lakstīgala Luscinia luscinia 1 dzied Skultē, Limbažu n. – agrs novērojums pavasarī.

05.05.2011. Ragainais dūkuris Podiceps auritus 1 kopā ar 9 Melnkakla dūkuriem Podiceps nigricollis Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. Turpat Citroncielava Motacilla citreola M un T. Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula 2TT Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. – samērā agrs novērojums pavasarī. Kārklu ķauķis Locustella naevia 1 dzied pie Zvejsalas dīķiem, Rēzeknes n. – pirmais sugas novērojums šajā pavasarī. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 1 pie Orenīšu dīķiem, Rēzeknes n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

04.05.2011. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ad T noķerts tīklā ar gredzenu “Latvia Riga J169618″” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putns gredzenots kā 1cy šajā pašā vietā 2009. gada 11. jūlijā.

28.04.2011. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 6 4km uzskaites maršrutā Lejasozolos, Limbažu n. – samērā agri novērojumi pavasarī.

25.04.2011. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla 1T dzied Skultē, Limbažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

24.04.2011. Žubīte Fringilla coelebs adT noķerta gredzenošanai tīklā ar gredzenu “Latvia Riga JA10093” Aģes krastā Skultē, Limbažu n., putnu gredzenoju šajā pašā vietā 2010. gada 11. jūnijā kā ad T.

23.04. 2011. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 1adT Skultē, Limbažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

17.04.2011. Čuņčiņš Phylloscopus colybita Skultē, Limbažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

14.04.2011. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus 2 laukā Jaunmoku apkaimē, Tukuma n.

03.04.2011. Meža tilbīte Tringa ochropus 3, Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ap 10 Kalngales laukos, Carnikavas n. Kuitala Numenius arquata 15 Ādažu laukos, Ādažu n. – samērā agri šo sugu novērojumi pavasarī. Mazais ērglis Aquila pomarina 1 lidoja uz ZA Ādažu laukos, Ādažu n. – 2. agrākais novērojums šajā pavasarī.

02.04.2011. Pļavu tilbīte Tringa totanus vismaz 4 Ādažu laukos, Ādažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

01.04.2011. Baltā cielava Motacilla alba alba 1 Pētersalā, Rīga – samērā agrs novērojums pavasarī.

27.03.2011. Sila cīrulis Lulula arborea 2 Lejasozolu apkaimē, Limbažu n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

25.03.2011. Sloka Scolopax rusticola 1 pie Carnikavas, Carnikavas n. – samērā agrs novērojums pavasarī.

09.02.2011. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 1 Pētersalā, Rīga.

29.01.2011. Dumbrcālis Rallus aquaticus 1, Brūnkaklis Aythya ferina 2 adT, Žubīte Fringilla coelebs 4, Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 2 Dārziņos, Rīga.

6.01.2011. Brūnkaklis Aythya ferina 2 adT, Mazā gaura Mergellus albellus 1 2cy/adM, Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 2 Dārziņu vecupē, Rīga, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 1 Sarkandaugavas attekā pie Statoil DUS, Rīga.

10.01.2011. Mājas strazds Sturnus vulgaris 1 dziedāja P.Stradiņa slimnīcas teritorijā, Rīga.

2010. GADS

27.11.2010. Sila cīrulis Lulula arborea vismaz 3, Sila strazds Turdus viscivorus vismaz 1 (viens putns novērots lidojumā virs raga, pēc pāris stundām tas pats vai cits putns noķerts tīklā gredzenošanai), Lauku balodis Columba palumbus 1 – visām trim sugām vēlākie novērojumi rudenī Latvijā, Dziedātājstrazds Turdus philomelos 1 – atkārtots 2. vēlākais novērojums rudenī, Kolkas rags, Dundagas n. (novērojuma līdzautori I.Brediks, E.Haberkorns).

30.10.2010. Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 1 joprojām Viesturdārzā, Rīga.

24.10.2010. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 4 Mērsragā, Rojas n., Melngalvas zoss Branta bernicla 27 pie Engures ostas, Engures n.

19.10.2010. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 1 1cy Kolkasragā, Dundagas n., Melngalvas zoss Branta bernicla 8 pie Engures ostas, Engures n.

17.10.2010. Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 1 Viesturdārzā, Rīga.

12.10.2010. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 2 pie D mola, Liepāja.

26.09.2010. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus 2, Sniedze Plectrophenax nivalis 7 – agrs novērojums rudenī, Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga.

23.09.2010. Lielais baltais gārnis Egretta alba ap 150 Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. – liels skaits pulcēšanās vietā rudenī.

22.09.2010. Lielais zīriņš Hydroprogne caspia 2 – vēls novērojums rudenī, Kanādas zoss Branta canadensis 1 Engures ez. R malā, Engures n.

21.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 adT Daugmales apkaimē, Ķekavas n.

16.09.2010. Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius, Sējas zoss Anser fabalis ap 20 – agrs novērojums rudenī – pie Šķīsteru raga, Salacgrīvas n.

15.09.2010. Melnā vārna Corvus corone corone 1 joprojām Mērsragā, Rojas n.

01.09.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 1cy Valles apkaimē, Vecumnieku n.

22.08.2010. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 3 1cy Kalngales laukos, Carnikavas n.

29.05.2010. Mazais dumpis Ixobrychus minutus Īdeņas dīķos, Rēzeknes n. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis vismaz 19 ligzdas, Baltspānu zīriņš Chlidonias leucopterus vismaz 25 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum Ļodānu dīķos, Rēzeknes n.

21.05.2010. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus Kuivižos, Salacgrīvas n.

19.05.2010. Paipala Coturnix coturnix Ādažu laukos, Ādažu n. – agrs novērojums pavasarī.

18.05.2010. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus Svētes palienē, Jelgavas n.

13.05.2010. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides Mangaļsalā, Rīga – pirmais novērojums šajā pavasarī.

12.05.2010. Grieze Crex crex pie Ventspils šosejas Lielupes tilta, Jūrmala – agrs novērojums pavasarī.

09.05.2010. Dārza ķauķis Sylvia borin mežā pie Ķekavas – Iecavas autoceļa, Iecavas n., Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis Iecavā – agri novērojumi pavasarī.

01.05.2010. Parastais šņibītis Calidris alpina 1 Engures ostā, Engures n., 1 Pekragā, Rojas n., Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola Pekragā, Rojas n., Tumšā tilbīte Tringa erythropus Mērsragā, Rojas n. – agri novērojumi pavasarī.

27.04.2010. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra 1 Vecdaugavas pss., Rīga – agrs novērojums šajā pavasarī.

26.04.2010. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 1 Carnikavā, Mazais zīriņš Sterna albifrons vismaz 2 Gaujas grīvā, Carnikavas n. – agri novērojumi šajā pavasarī.

17.04.2010. Vītītis Phylloscopus trochilus 1 pie Ļodānu dīķiem, Rēzeknes n., Purva tilbīte Orenīšu dīķos, Rēzeknes n. – pirmie novērojumi šajā pavasarī. Gugatnis Philomelos pugnax 1, Dzeltenā cielava Motacilla flava vismaz 6 Orenīšu dīķos, Rēzeknes n., Pelēkā pīle Anas strepera 1 Zvejsalas dīķos, Rēzeknes n. – pirmie novērojumi šajā pavasarī Austrumlatvijā.

16.04.2010. Bezdelīga Hirundo rustica 2 Ļaudonā, Madonas n., Upes tilbīte Actitis hypoleucos 2 Jaunannā, Alūksnes n. – pirmie novērojumi šajā pavasarī Austrumlatvijā. Lielā tilbīte Tringa nebularia 1 laukā pie Zvidzes kanāla, Madonas n. – pirmais novērojums šajā pavasarī Austrumlatvijā. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus 1 laukā pie Dzelzavas, Cesvaines n. Sarkankakla zoss Branta ruficollis 1 Bozēnu laukos, Madonas n., domājams, tas pats putns, kas netālu no novērošanas vietas 05.04.

12.04.2010. Upes zīriņš Sterna hirundo ap 20 Buļļuciemā, Jūrmala – agrs novērojums pavasarī.

03.04.2010. Lietuvainis Numenius phaeopus Kalngales laukos, Carnikavas n. – agrākais novērojums šajā pavasarī. Ģirlicis Serinus serinus 1 Pētersalā, Rīga – agrs novērojums šajā pavasarī.

26.03.2010. Pļavu čipste Anthus pratensis 2, Dziedātājstrazds Turdus philomelos 2, Plukšķis Turdus iliacus 1, Sila strazds Turdus viscivorus desmitiem Kalngales laukos, Carnikavas n., Baltā cielava Motacilla alba 5 Ādažu laukos, Ādažu n. – agri novērojumi šajā pavasarī.

25.03.2010. Baltvēderis Anas penelope 4, Garkaklis Anas acuta 3 lidoja uz D Daugavā pretī Andrejsalai, Rīgai – agri novērojumi šajā pavasarī. Turpat Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo vismaz 350 – liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī.

24.03.2010. Baltais stārķis Ciconia ciconia 1 lidoja pāri Pētersalai, Rīga. Garkaklis Anas acuta vismaz 50, Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo vismaz 60 Svētes grīvā, Jelgavas n. – agri novērojumi šajā pavasarī.

16.02.2010. Urālpūce Strix uralensis 1 Lāčplēša un K.Barona ielu krustojumā, Rīga.

06.02.2010. Mazais dūkuris Tachybatus ruficollis 2 Dārziņos, Rīga.

27.01.2010. Urālpūce Strix uralensis 1 Bastejkalna parkā, Rīga.

14.01.2010. Urālpūce Strix uralensis 1 Raiņa bulvāra un K.Barona ielu krustojumā, Rīga.

12.01.2010. Mazais dūkuris Tachybatus ruficollis 1 Mērsraga ostā, Rojas n.

08.01.2010. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Pētersalā, Rīga.

06.01.2010. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 2cy joprojām uz vietas, Kaspijas kaija Larus cahinnans 2cy, Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii Getliņos, Stopiņu n.

02.01.2010. Plukšķis Turdus iliacus Lucavsalā, Rīga. Lauku lija Cyrcus cyaneus, Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 2, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus, Dumbrcālis Rallus aquaticus Dārziņos, Rīga.

2009. GADS

21.10.2009. Jūras šņibītis Calidris maritima 1 Mangaļsalā uz Z mola, Rīga.

20.10.2009. Baltvēderis Anas penelope 3 kanālā pie operas, Rīga.

17.10.2009. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus 1 1cy pie Engures attīrīšanas iekārtām, Engures n.

13.09.2009. Sārtgalvītis Regulus ignicapillus 1 M 1cy noķerta gredzenošanai murdā, Pape, Rucavas n.

09.05.2009. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 1 Skultē, Limbažu r. – pirmais novērojums šajā pavasarī.

02.05.2009. Avozeta Recurvirostra avosetta 1 Pekragā, Talsu r.

18.04.2009. Kamčatkas kaija Larus schistisagus 1 ad, Tundras reņģu kaija Larus fuscus heuglini 10-15 ad Getliņu izgāztuvē, Rīgas r.

05.04.2009. Kanādas zoss Branta canadensis 3 Kolkasragā, Talsu r.

22.03.2009. Prīkšķe Anas querquedula 1 M – pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī, Akmeņu čipste Anthus petrosus 1 Kolkasragā, Talsu r. Jūras žagata Haematopus ostralegus – pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī Bērzciemā, Tukuma r. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula 1 pie Engures ostas, Tukuma r.

17.03.2009. Sila cīrulis Lulula arborea 13 migrācijā Andrejsalā, Rīga.

08.03.2009. Mājas strazds Sturnus vulgaris 70 Ādažau laukos, Rīgas r.

31.01.2009. Brūnkaklis Aythya ferina 1 T un 2 M Mārupītē Uzvaras parkā, Rīgā, turpat 1 T Baltvēderis Anas penelope.

24.01.2009. Ūdeņu čipste Anthus spinoletta spinoletta Mangaļsalā, Rīga. Ceturtais šās sugas novērojums Latvijā.

24.01.2009. Mazais ķeģis Carduelis flammea cabaret Engures attīrīšanas iekārtās, Tukuma r.

23.01.2009. Austrumu kovārnis Corvus moneula soemmerringii Andrejsalā, Rīga.

10.01.2009. Baltā cielava Motacilla flava, Mazais dūkuris Tachybatus ruficollis 2, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2, Brūnkaklis Aythya ferrina 1 putns Dārziņu vecupē, Rīga.

02.01.2009. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 2 bari pa 8 putni (2 T, 1 T2cy, 5 juv/M) un 5 putni (vismaz viens T) Trapenē lapegļu alejā, Alūksnes r. Attēlā T 2cy.

01.01.2009. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 8 putni 3 T, 1 T2cy, 4juv/M lapeglēs Raiskumā ezera krastā, Cēsu r.

31.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 8 putni (3 T, 1 T1cy, 4 juv/M) plkst. 14.10-14.55 Raiskuma parka lapeglēs, Cēsu r. Septītais šās sugas novērojums Latvijā.

30.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 4 putni (2 T un 2 juv/M) plkst. 9.30-9.45 Cēsīs, Pils parkā lapeglēs pie pareizticīgo baznīcas. Sestais šās sugas novērojums Latvijā.

26.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 6 putni (1 T, 1 T1cy un 4 juv/M) plkst. 3.30-14.30 Ērģemes pilsdrupu lapeglēs, Valkas rajonā. Piektais šās sugas novērojums Latvijā kopš 1993. gada 1. janvāra.

2008. GADS

31.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 8 putni (3 T, 1 T1cy, 4 juv/M) plkst. 14.10-14.55 Raiskuma parka lapeglēs, Cēsu r. Septītais šās sugas novērojums Latvijā.

30.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 4 putni (2 T un 2 juv/M) plkst. 9.30-9.45 Cēsīs, Pils parkā lapeglēs pie pareizticīgo baznīcas. Sestais šās sugas novērojums Latvijā.

27.12.2008. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus Sarkandaugavas attekā pie “Statoil” DUS, Rīga.

26.12.2008. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 6 putni (1 T, 1 T1cy un 4 juv/M) plkst. 3.30-14.30 Ērģemes pilsdrupu lapeglēs, Valkas rajonā. Piektais šās sugas novērojums Latvijā kopš 1993. gada 1. janvāra.

25.12.2008. Lauku lija Circus cyaneus M laukos pie Svētciema, Limbažu r.

14.12.2008. 10,5 km posmā Kalngales-Ādažu-Carnikavas laukos vismaz 11 Peļu klijāni Buteo buteo un vismaz 5 Bikšainie klijāni Buteo lagopus, Rīgas r.

12.12.2008. Baltvēderis Anas penelope 1 T kanālā pie Latvijas Nacionālās operas, Rīgā.

17.11.2008. Tievknābja kaira Uria aalge 1 putns kopā ar 1 Lielo alku Alca torda Kolkasragā, Talsu r. Kopā alkveidīgo uzskaitē 6,5 stundās no plkst. 8.15 līdz 14.45. 391 Lielais alks, lidoja no DDA, atduroties pret ragu, pagriezās uz ZZA. Turpat Melngalvas zoss Branta bernicla laidās no Rīgas līča uz Irbes šaurumu.

08.11.2008. Lielais alks Alca torda 893 putni migrācijā Kolkasragā (lielākais bars – 21 putns), Talsu r. Uzskaitē 6 stundās no plkst. 8.45 līdz 14.45. lidoja no A, atduroties pret ragu, pagriezās uz Z. Lielākais skaits rudens migrācijas uzskaitēs. Lauku balodis Columba palumbus Kolkasragā, vēls šās sugas rudens novērojums. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 3 putni Pekragā, Talsu r. Turpat Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 2 cy putns, otrais vēlākais šās sugas novērojums rudenī.

24.10.2008. Laukirbes Perdix perdix 4 putni vakarā Rīgā “Neste” DUS placī K.Ulmaņa gatvē netālu no tirdzniecības centra “Spice”. Iztraucētas, aizlaidās pāri 6 joslu ielai “Spices” virzienā. Visticamāk, iemaldījušās no Mārupes laukiem, Rīgas r.

12.10.2008. Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti 1 T pie Daugavgrīvas bākas, Rīgā. Otrais šās sugas novērojums Latvijā (putnu atrada I.Dinsbergs).

10.10.2008. Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus 1 imm pulkst. 10.05 lidoja netālu no krasta no puses D, tad aizlaidās jūrā uz ZR Papē, Liepājas r. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla M jaunais putns, gredzenošanai tīklā noķēra K.Millers, Pape.

08.10.2008. Sibīrijas riekstrozis Nucifraga caryocatactes macrorhynchos noķerts gredzenošanai Papē, Liepājas r.
07.10.2008. Dārza ķauķis Sylvia borin noķerts Papes putnu murdā gredzenošanai, vēls šās sugas rundens novērojums. Vistilbe Lymnocryptes minimus 2 putni Papes ezera DR daļā.

06.10.2008. Lielais piekūns Falco peregrinus 1 Papē virs ornitologu bāzes.

05.10.2008. Upes zīriņi Sterna hirundo 3 (1 ad un 2 juv) uz Golodova dambja Liepājas ezerā, vēlākais šās sugas novērojums rudenī Latvijā. Turpat 2 Akmeņu čipstes Anthus petrosus. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla Liepājas ostas akvatorijā pie D mola. Vēl Liepājā – Cekulainais cīrulis Galerida cristata 7 putni pie “L.B.T.” termināļa, 2 un 1 Akmeņu čipstes attiecīgi arī pie “ūdenslīdēju” mola un Ziemeļu mola.

20.09.2008. Pelēkā cielava Motacilla cinerea 1 ad T Sakas upes pakrastē ap 300 m no Pāvilostas D mola, Liepājas r.

31.08.2008. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 2 ad tumšā forma rīta pusē laidās D virzienā Ovišragā, Venstpils r.

20.07.2008. Sarkanā klija Milvus milvus 1 ad Dzeldā, Kuldīgas r.

23.06.2008. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos ad Dzelves purva R malā, Rīgas r. Pa dienu planēja virs Dzelves purva R daļas, pēc tam nolaidās purva R malas mežā.

15.06.2008. Lielais šņibītis Calidris canutus 1 putns liedagā pie Skultes ostas Z mola, Rīgas r. Pirmais šās sugas novērojums šajā gadā Latvijā.

25.05.2008. Citroncielava Motacilla citreola vismaz 3 pāri Zvejsalas nolaistajos dīķos, Rēzeknes r. Mazais dumpis Ixobrychus minutus Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes r.

24.05.2008. Ragainais dūkuris Podiceps auritus Zvejsalas zivju dīķos, Rēzeknes r. Turpat arī Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis.

18.05.2008. Pelēkā cielava Motacilla cinerea T dziesma pie vecā Lorupes gravas autotilta pie Siguldas, Rīgas r. Turpat Zaļā ķauķīša Phylloscopus trochiloides T dziesma.

17.05.2008. Trulītis Calidris minuta Starpiņupītes grīvā, Tukuma r., agrākais šās sugas novērojums šajā pavasarī.

11.05.2008. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides Skultē, Limbažu r. – agrākais šās sugas novērojums šajā pavasarī, otrs agrākais kopumā. Grieze Cerx crex piejūras pļavā “uzgrieza” 2,5 reizes, turpat mežā Vālodze Oriolus oriolus dziesma. Kuiviži, Limbažu r. – abām sugām agri novērošanas datumi. Lielā gaura Mergus merganser ar 7 prāviem pull Šķīsterciema ragā, Limbažu r. – neparasti agrs perējums. Kanādas zoss Branta canadensis Šķīsterciema ragā, Limbažu r.

04.05.2008. Pļavu lija Circus pygargus 1 T Struņķu dīķos, Talsu r. Dārza stērste Emberiza hortulana dzied pie Jaunmoku pils, Tukuma r. Agrs šās sugas pavasara novērojums.

03.05.2008. Stepes čipste Anthus campestris Mazirbē, Talsu r. Pirmais šās sugas novērojums šajā pavasarī.

02.05.2008. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis Andrejsalā, Rīga. Agrs šās sugas pavasara novērojums.

01.05.2008. Purva piekūns Falco columbarius T Dzelves purva ZR malā, Rīgas r. Turpat Klinšu ērglis Aquila chrysaetos subad vai ad – sākumā planēja virs Dzelves purva centrālās daļas, pēc tam nolaidās purva R malas mežā.

10.04.2008. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe Andrejalas D daļā, Rīgā. Agrs šās sugas pavasara novērojums.

05.04.2008. Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius un 3 Baltijas reņģu kaijas Larus fuscus fuscus. Agrs pavasara novērojums šīm pasugām. Akmeņu čipste Anthus petrosus, Platknābis Anas clypeata 5 putni, agrs šās sugas pavasara novērojums. Visi augstāk minētie novērojumi – Kolkasragā, Talsu r. Kopumā Kolkasragā 7 stundās pēc rītausmas noteiktas 64 sugas. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos virs šosejas pie Melnsila dumbrāja, Talsu r.

30.03.2008. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus (netipiski drukns putns, mugura arī nav tik gaiša un kakls nav īsāks, kā tipiskiem šās sugas putniem, salīdzinot ar sējas zosi) priekšpusdienā laukā kopā ar Taigas sējas zosīm Anser fabalis, Tundras sējas zosīm Anser serrirostris un Baltpieres zosīm Anser albifrons pie “Briljantu” fermas Ādažos, Rīgas r. Turpat sējas zoss ar dzeltenu kakla gredzenu “O 77” un Prīkšņe Anas querquedula T un M – šai sugai agrs pavasara novērojums.

23.03.2008. Ap 13 000 Baltpieres zosis Anser albifrons laukā pie fermas Svētes grīvā, Jelgavas r. Viena zoss ar dzeltenu kakla gredzenu, ko nolasīt neizdevās. Barā daudz mazākā skaitā Sējas zosis Anser fabalis un 2 Baltvaigu zosis Branta leucopsis.

22.03.2008. Melnā vārna Corvus corone corone joprojām Mērsragā, Talsu r.

21.03.2008. Ģirlicis Serinus serinus Andrejsalā, Rīgā. Iespējams, vairāki putni, dziesma 3 vietās. Agrākais šās sugas novērojums Latvijā.

16.03.2008. Sarkankakla zoss Branta ruficollis barā kopā ar aptuveni 3000-3500 Taigas / Tundra sējas zosīm Anser fabalis / Anser serrirostris Baltpieres zosīm Anser fabalis iepretī “Briljantu” fermai Ādažos, Rīgas r. Putnu pirmais pēcpusdienā atrada Andris Klepers – trešais šās sugas novērojums Latvijā.

09.03.2008. Pļavu čipste Anthus pratensis 2 putni Svētes grīvas laukos, Jelgavas r. Agrs šās sugas pavasara novērojums.

02.03.2008. Lauku cīrulis Alauda arvensis 5 putni Rīgā, Adrejsalā migrēja uz Z.

16.02.2008. Brūnkalis Aythya ferrina M Dārziņos, Rīgā, Ūdensstrazds Cinclus cinclus cinclus Bērzē pie Rīgas HES.

09.02.2008. Zaļā dzilna Picus viridis Dūņezera apkārtnē, Rīgas r.

04.02.2008. Ūdensvistiņa Gallinula chloropos un Brūnkaklis Aythya ferrina Dārziņos, Rīga.

02.02.2008. Mazais ķīris Larus minutus lokāli Kolkasragā, Talsu r. Melnā vārna Corvus corone corone Pekraga liedagā, Talsu r. Mazais dūkurisTachybaptus ruficollis Rojas ostā pie niedrāja, Talsu r.

27.01.2008. Kajaks Larus canus 2 naftas produktos sasmērēti putni Rīgas kanālā.

26.01.2008. Brūnkaklis Aythya ferina Dārziņu attekā, Rīga. Turpat 6 Zivju gārņi Ardea cinerea.

13.01.2008. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis Liepājas attīrīšanas iekārtu nosēddīķos. Jauna sastapšanas vieta šai sugai Latvijā – 4,5 km uz Z no tradicionālās ziemošanas vietas uz Liepājas ostas Z mola. Attīrīšanas iekārtu teritorija nav norobežota ar žogu, taču jāuzmanās no diviem lieliem nikniem suņiem, kas brīvi skraida pa teritoriju un klūp virsū.

12.01.2008. Meža zoss Anser anser Papē lidojumā no Papes ezera uz Papes kanāla grīvu, 5 Žubītes Fringilla coelebs laidās D virzienā jūrmalas posmā starp Nidu un Papi, Mājas strazdi Sturnus vulgaris 40 putni barā Papē, Liepājas rajonā.

03.01.2008. 2 Mazie dūkuri Tachybaptus ruficollis, 2 Brūnkakļi Aythia ferina, 4 Mazās gauras Mergellus albellus, 1 Baltvēderis Anas penelope, 1 Sarkanrīklīte Erithacus rubecula, daži Pelēkie strazdi Turdus pilaris Dārziņos, Rīga.

02.01.2008. Melnais meža strazds Turdus merula – dziesma Bastejkalnā un pie Kongresu nama, Rīga. Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii Kronvalda parkā, Rīga. Foto – K.Funts

01.01.2008. Baltpieres zoss Anser albifrons 2 putni – ad un 2cy – Sarkandaugavas attekā pie Tilta ielas, Rīga. Mājas strazdi Sturnus vulgaris 4 putni Mežparkā pie Rīgas TEC. Zemāk – baltpieress zoss.

2007. GADS

23.12.2007. Svītrainā pūce Surnia ulula priekšpusdienā Lejasstrados, Gulbenes r.

25.11.2007. Zosis Anser sp. 8 putni laidās ZA virzienā rītausmā Grobiņā, Liepājas r., 89 Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus (bez kakla gredzeniem, jauno putnu proporcija apmēram 1:10) ezerā bez nosaukuma Liepājas šosejas malā starp Vītoliem un Celmiem, Liepājas r.

24.11.2007. Liepājā Lauku balodis Columba palumbus pie Ziemeļu mola, laidās D virzienā (šai sugai vēlākais novērojums rudenī Latvijā), Cekulainie cīruļi Galerida ctristata 5 putni pie LBT termināļa, Pelēkā cielava Motacilla cinerea liedagā pie LBT termināļa (šai sugai vēlākais novērojums rudenī Latvijā), Lielais piekūnsFalco peregrinus 1 ad virs LBT termināļa, Kalnu ķeģi Carduelis flavirostris 2 putni Golodova dambja galā Liepājas ezerā.

23.11.2007. Ap 30 Ķerras Aythya marila lokāli tuvu krastam jūrā pretī Kolkas ragam, Talsu r., 1 Jūras ērglis Haliaeetus albicilla lokāli virs raga.

15.11.2007. Ragainais dūkuris Podiceps auritus 1 Engures ostas akvatorijā, Tukuma r.

11.11.2007. Lielais alks Alca torda – uzskaitīti 345 putni Kolkas ragā, Talsu r. no plkst. 9.30 līdz 14.00 migrēja no Rīgas jūras līča uz Irbes jūras šaurumu virzienā no DA uz Z. Ap 150 Ķerras Aythya marila, jūrā lokāli pretī ragam.

26.10.2007. Ūdensstrazds Cinclus cinclus cinclus no rīta ap pulksten 9 starp vecās bākas drupu akmeņiem Kolkasragā, Talsu r.

13.10.2007. Jūras šņibītis Calidris maritima Kolkas raga liedagā, Talsu r. 11. šās sugas novērojums Latvijā.

23.09.2007. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris flavalidojumā uz D Ovišu raga jūrmalā rīta pusē, Ventspils r. Iespējams, stundu vēlāk tas pats putns lidojumā uz Z.

22.09.2007. Sniedze Plectrophenax nivalis jaunais putns Mērsraga jūrmalā, Pekragā, Talsu r.

07.09.2007. Lielais baltais gārnis Egretta alba 47 putni Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu nodaļas dīķī A-10, Rēzeknes r.

02.09.2007. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla ad Engures ostā, Tukuma r.

01.09.2007. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Mērsraga jūrmalā uz Z no bākas, Talsu r.

22.08.2007. Vistilbe Lymnocryptes minimus izcelta vakarā pirms saulrieta Dzelves purvā, Rīgas r.

12.07.2007. Tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii crassirostris/leschenaultiiAkmeņraga liedagā, Tukuma r. Pirmais šās sugas novērojums Latvijā (putnu pirmais atrada M.Rihetrs).

17.06.2007. Mazais dumpis Ixobrychus minutus balss Īdeņas 3. dīķī un mazajos dīķos starp ceļu un 3. dīķi, novērots vizuāli ielidojam krūmājā un kāpaļājam pa krūmiem, pēc tam aizlaižoties Rēzeknes upes virzienā virs kanāla no 10 m attāluma. Ormanītis Porzana porzana 10-15 putnu balsis Kvāpānu dīķos un Mazais ormanītis Porzana parva 3-4 putnu balsis Īdeņas dīķos. Baltvaigu zīriņšChlidonias hybrida Īdeņas dīkos. Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula Īdeņas dīķos, Rēzeknes r. – reta ligzdotāja.

04.06.2007. Kanādas zoss Branta canadensis Rīga Daugavā pie Ķengaraga.
21.05.2007. Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola Mērsraga jūrmalā, Talsu r. Agrs šās sugas novērojums 2007. gadā.

20.05.2007. Terekija Xenus cinereus Zvejsalas dīķos, Rēzeknes r.

05.05.2007. Melnā vārna Corvus corone corone Mērsraga liedagā, Talsu r. 1. un 2. attēlā kopā ar Pelēko vārnu Corvus cornix cornix.
24.04.2007. Dzeguze Cuculus canorus 2 putni Lejasozolos, Limbažu r. Agrs šās sugas novērojums 2007. gadā.

22.04.2007. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo 2 putni, Lielais zīriņšHydroprogne caspia un Parastā dzeltenā cielava Motacilla flava flava 3 putni Kolkasragā, Talsu r. Agri šo sugu novērojumi 2007. gadā. Turpat Pupuķis Upupa epops – agrākais šās sugas novērojums 2007. gadā.

15.04.2007. Upes zīriņš Sterna hirundo 3 putni Daugavas grīvā pie Mangaļsalas, Rīga. Agrākais šās sugas novērojums 2007. gadā.

07.04.2007. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus ad Kalngales-Ādažu laukos pie fermas “Briljanti”, Rīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2007. gadā.

30.03.2007. Kuitala Numenius arquata Akmeņaga jūrmalā, Liepājas r. Agrākais šās sugas novērojums 2007. gadā. Upes tilbīte Actitis hypoleucos Rudbāržu dīķos Liepājas šosejas malā, Kuldīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2007. gadā.

12.03.2007. Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii Rīgā, skvērā pie Latvijas Universitātes.

08.03.2007. Pļavu čipste Anthus pratensis Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielas rajonā. Agrs šās sugas novērojums 2007. gadā.

07.03.2007. Melngalvas kaija Larus melanocephalus Rīgā, Daugavas krastā Ķengaragā. Septītais šās sugas noveŗojums Latvijā.

02.03.2007. Meža balodis Columba oeans Kalngales laukos, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2007. gadā.

07.01.2007. Kaņepītis Carduelis cannabina 2 putni Salaspils botāniskajā dārzā, Rīgas r.

12.02.2007. Baltpieres zoss Anser albifrons ad Sarkandaugavā, Rīgā.

11.02.2007. Laucis Fulica atra 120 putni Ķīšezera un Daugavas satekā Mīlgrāvī vaļējā lāsmenī zem dzelzceļa tilta Rīgā. Liels skaits šai vietai ziemā.

30.01.2007. Purva piekūns Falco columbarius E.Birznieka-Upīša ielas kvartālā Rīgā.

07.01.2007. Kaspijas kaija Larus cachinnans divgadīgs putns Daugavā uzreiz aiz Rīgas HES.

13.01.2007. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla jaunais putns jūrmalas posmā Nida-Pape, Liepājas r.

07.01.2007. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula Rīgas centrā E.Birznieka-Upīša ielas namu pagalmā.

2006. GADS

09.12.2006. Baltā cielava Motacilla alba liedagā pie Skultes ostas Ziemeļu mola, Rīgas r.

10.12.2006. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 2 putni Rīgas centrā E.Birznieka-Upīša ielas namu pagalmā.

04.11.2006. Brūnkakla gārgale Gavia stellata Rīgā, mazā Ķīšezera līcītī pie mājām un garāžām pie TEC dīķa.

18.11.2006. Lielā polārkaija Larus hyperboreus jaunais putns pie Liepājas ostas Ziemeļu mola.

11.06.2006. Mazais dumpis Ixobrychus minutus balss Kvāpānu 4.dīķī Lubānas ezera A malā, Rēzeknes r.

10.06.2006. Vidējais ērglis Aquila clanga 1 imm Lubānas ezera R malā, Madonas r.

10.06.2006. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 1 imm Lubānas ezera Z galā pie ceļa – lidoja pa priekšu mašīnai, nolaidās uz ceļa, Madonas r.

21.05.2006. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus M Nagļu zivsaimniecībā, Orenīšu kalnā uz elektrolīnijas vadiem, Rēzeknes r.

20.05.2006. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 2 putni T(T un imm) Nagļu zivsamniecībā pie Orenīšu kalna, Rēzeknes r.

20.05.2006. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ap 4 putni Nagļu zivsamniecībā, Rēzeknes r. Purva ķauķis Acrocephalus palustris Orenīšos, Rēzeknes r. Agrākais šās sugas novērojums 2006. gadā.

04.02.2006. Vistilbe Lymnocryptes minimus Sausās Daugavas augšgalā pie Bērzes strauta, Rīgas r.

29.03.2006. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielas rajonā. Agrs šās sugas novērojums 2006. gadā.

05.02.2006. Gaišais ķeģis Carduelis hornemanni kopā ar 15 parastajiem ķeģiem Zaķusalā, Rīgā.

2005. GADS

17.12.2005. Stellera pūkpīle Polysticta stelleri 3 MM lidojumā uz D Akmeņragā, Liepājas r.

27.11.2005. Taigas sējas zoss Anser fabalis 2 putni Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r.

27.11.2005. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 1 Sakas grīvā, Pāvilostas ostā Liepājas r.

18.10.2005. Kaspijas kaija Larus cachinnans 2 jaunie putni Rumbulas izgāztuvē Rīgas r.

02.08. 2005. Vidusjūras kaija Larus michahellis jaunais putns ar gredzenu ZAGREB (Horvātija) Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r.

25.07.2005. Dūņšņibītis Limicola falcinellus aptuveni 15 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r.

27.07.2005. Dūņšņibītis Limicola falcinellus 23 ad Ainažu jūrmalā, Limbažu r.

04.06.2005. Mazā gaura Mergus albellus 3 MM Nagļu zivsaimniecības Zvejsalas-Ļodānu dīķos, Rēzeknes r.

04.06.2005. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida virs Gomeļa Lubānas ezera A malā , Rēzeknes r.

04.06.2005. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus Lubānas ezera A malas zivju dīķos, Rēzeknes r.: Gomelis – ap 10 putni, Kvāpānu dīķi – 15 putni, Īdeņas dīķi – ap 20 putni, Orenīšu dīķi – 10-15 pāri, Zvejsalas dīķi – ap 12 putni.

22.05.2005. Kanādas zoss Branta canadensis Sedas purva izstrādātās daļas dīķos, Valkas r. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria pie Kauliņu ezera, Cēsu r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

14.05.2005. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis Mērsraga jūrmalā, Talsu r.

04.05.2005. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus pie Engures ezera putnu torņa, Tukuma r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

01.05.2005. Parastā ūbele Streptopelia turtur Ropažu apkārtnē, Rīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

30.04.2005. Lielā polārkaija Larus hyperboreusotrā gada putns pie Engures ostas, Tukuma r.

23.04.2005. Lielā polārkaija Larus hyperboreus otrā gada putns Rumbulas izgāztuvē, Rīgas r.

16.04.2005. Lietuvainis Numenius phaeopus Kolkasragā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2005. gadā. Turpat Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus – agrs šās sugas novērojums 2005. gadā. Upes tārtiņš Charadrius dubius 2 putni un Melnā puskuitala Limosa limosa Bērziema liedagā, Tukuma r. Agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

15.04.2005. Parastā dzeltenā cielava Motacilla flava flava Kolkasragā, Talsu r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

14.04.2005. Mazā stērste Emberiza pusilla Kolkasragā, Talsu r. Turpat Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis un Pupuķis Upupa epops – agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

12.04.2005. Upes zīriņš Sterna hirundo 2 putni Rīgā, Pulkveža Brieža ielas rajonā. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

10.04.2005. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris flava 2 putni arumos Ādažu apk., Rīgas r.

09.04.2005. Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus Svētes grīvas palienē, Jelgavas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā.

02.04.2005. Pļavu tilbīte Tringa totanus Carnikavas laukos, Rīgas r. Agrs šās sugas novērojums 2005. gadā. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus Ādažu laukos pie fermas “Briljanti”, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2005. gadā.

26.03.2005. Baltā cielava Motacilla alba un Sila strazds Turdus viscivorus Ventspilī, agri šo sugu novērojumi 2005. gadā.

25.03.2005. Taigas sējas zoss Anser fabalis un Baltpieres zoss Anser albifrons Sila cīrulis Lulula arborea Užavas palienes laukos, Ventspils r. Visām sugām agrākie novērojumi 2005. gadā. Turpat Dzērve Grus grus, Lauku balodis Columba palumbus un Meža balodis Columba oeans Šīm sugām agri novērojumi 2005. gadā.

23.01.2005. Lauku piekūns Falco tinnunculus pie Golodova dambja Liepājas ezera Z galā, Cekulainais cīrulis Galerida cristata 2 putni Ezerkrasta rajonā Liepājā, E.Tisē ielā, Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis liedagā Akmeņragā, Liepājas r., Kaņepītis Carduelis cannabina 3 putni Liepājā pie Golodova dambja.

2004. GADS

02.12.2004. Purva piekūns Falco columarius M Rīgas centrā, kādā no Baznīcas ielas pagalmiem ar nomedītu zilzīlīti.

14.11.2004. Paugurknābja gulbis Cygnus olor 3500 Liepājas ezera Z galā pa kreisi no Golodova dambja. Liels skaits šajā vietā.

06.11.2004. Paugurknābja gulbis Cygnus olorpoļu morfa immutabilis 2 jaunie putni pie Māras dīķa Rīgā.

13.11.2004. Kanādas zoss Branta canadensis Liepājas ezera Z galā pa kreisi no Golodova dambja.

20.11.2004. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla jaunais putns aizlidoja D virzienā pie Akmeņaraga, Liepājas r.

14.11.2004. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris liedagā Akmeņragā, Liepājas r.

25.09.2004. Brūnā čakste Lanius collurio jaunais putns krūmājā pirms Mangaļsalas mola Daugavas grīvā. Vēls rudens novērojums.

06.06.2004. Melngalvas zoss Branta berniclabernicla liedagā Ainažos, Limbažu r.

04.05.2004. Svīre Apus apus Bērzciema jūrmalā, Tukuma r. Agrs šās sugas novērojums.

01.05. 2004. Citroncielava Motacilla citreola T pļavā pie Rīgas lidostas. Turpat Stepes čipsteAnthus campestris. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

21.04.2004. Seivi ķauķis Locustella luscinioides pie Engures ezera putnu torņa, Tukuma r. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

14.04.2004. Melnā klija Milvus migrans Kolkasragā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2004. gadā.

23.03.2004. Mērkaziņa Gallinago gallinago Vecdaugavas pussalā, Rīga. Agrs šās sugas novērojums.

07.03.2004. Mazais ķeģis Carduelis flammea cabaret kopā ar parastajiem ķeģiem Ķīšezera D galā pie TEC dīķiem.

02.01.2004. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus Liepājas ez. Z galā pie izdedžu dambja, Liepājas r.

02.01.2004. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis 2 putni pie Liepājas ostas Ziemeļu mola.

02.01.2004. Āzijas tuksneša ķauķis Sylvia nana 2 km uz D no Akmeņraga bākas.

2003. GADS

28.12. 2003. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņu vecupes niedrājā pie Rīgas HES.

12.12.2003. Paugurknabja gulbis Cygnus olor 3500-4000 uzskaitīti Liepājas ez. Z galā no izdedžu dambja gala, Liepājas r. Liels skaits šajā vietā.

12.12.2003. Cekulainais cīrulis Galerida cristata Ezerkrasta rajonā Liepājā.

12.12.2003. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis 4 putni, kas uzturējās gan pie Liepājas Ziemeļu mola, gan redzētas pārvietojamies starp Ziemeļu molu un fortifikācijas būvju drupām, kas atrodas tālāk uz Z no ostas.

15.11.2003. Zaļā dzilna Picus viridis balss Garciemā, Rīgas r.

22.11.2003. Baltā cielava Motacilla alba Liepājas ostas liedagā pie Ziemeļu mola. Vēls rudens novērojums.

22.11.2003. Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti M Liepājas ostā liedagā starp Ziemeļu molu un Centrālo molu.

19.10.2003. Melnā pīle Melanitta nigra 9 putni Rīgā, Mazajā Daugavā starp Lucavsalu un Zaķu salu.

12.09.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasticus 2 ad Kaltenē, Talsu r. Kukaiņu piekūnsFalco vespertinus 1 juv Kolkasragā, Talsu r.

28.08.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasticus 1 jaunais putns, tumšā forma (sēdēja uz mola akmeņiem, pielaida līdz 2,5 m attālumam), Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus jūrmalā aiz Skultes ostas Z mola, Rīgas r.

24.05.2003. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus trenkāja kaijas un zīriņus jūrā Ainažos, Limbažu r. Turpat Trulītis Calidris minuta. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

14.05.2003. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 4 putni Kvāpānu zivju dīķos pie Lubānas ez., Rēzeknes r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

03.05.2003. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis Skultē, Limbažu r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

01.05. 2003. Apkakles strazds Turdus torquatus T laukos pie Skultes, Limbažu r.

15.04.2003. Kanādas zoss Branta canadensis vakarā pirms saulrieta 2 putni nolaidās Gaujā pie Carnikavas un vēlāk aizpeldēja jūras virzienā.

30.03.2002. Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii Kalngales laukos, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

27.03.2003. Mērkaziņa Gallinago gallinago Carnikavā, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

08.03.2003. Niedru stērste Emberiza schoeniclus T jūras krastā Carnikavā, Rīgas r.Agrākais šās sugas novērojums 2003. gadā.

22.02.2003. Žubīte Fringilla coelebs un Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 10 putni Liepājā ielas malā aiz Karaostas izgriežamā tilta, kur ceļmalā izbiruši graudi.

07.01.2003. Krīklis Anas crecca M TEC dīķos pie Ķīšezera Rīgā.

04.01.2003. Žubīte Fringilla coelebs Dārziņos pie Rīgas HES.

2002. GADS

30.12.2002. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2 putni Dārziņos pie Rīgas HES.

23.06.2002. Melngalvas zoss Branta berniclabernicla Vidzemes jūrmalā 3 km uz ziemeļiem no Vitrupes grīvas, Limbažu r. Uzturējās kopā ar 4 putni rudajām dižpīlēm.

23.06.2002. Rudā dižpīle Tadorna ferruginea 4 putni jūras krasta lagūnā 3 km uz Z no Vitrupes grīvas, Limbažu r.

13.04.2002. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe Mērsraga jūrmalā, Talsu r. Agrākais šās sugas novērojums 2002. gadā.

10.03.2002. Niedru stērste Emberiza schoeniclus T Kalngales laukos, Rīgas r. Agrākais šās sugas novērojums 2002. gadā.

2001. GADS

29.12.2001. Lielais dumpis Botaurus stellaris Dārziņos pie Rīgas HES.

21.11.2001. Kanādas zoss Branta canadensis Vecdaugavas attekā Rīgā.

17.11.2001. Lauku piekūns Falco tinnunculus Kalngalē, Rīgas r. Vēls rudens novērojums.

15.09.2001. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 12 putni starp Ziemupi un Liepāju, Liepājas r. Lielākā koncentrācija, kāda ziņota 2001. gada rudenī.

05.09.2001. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus juv Kalngales laukos, Rīgas r.

19.05.2001. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna pāris vasarāju laukā 3,5 km no jūras Skultē, Limbažu r.

06.04.2001. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris Kaltenē, Talsu r.

06.02.2001. Lielais dumpis Botaurus stellaris, Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 2 putni Dārziņos pie Rīgas HES.

2000. GADS

03.12.2000. Baltā cielava Motacilla alba Mērsraga liedagā, Talsu r. Vēlākais rudens novērojums Latvijā.

22.11.2000. Niedru stērste Emberiza schoeniclus Vecdaugavas pussalā, Rīga, vēls rudens novērojums.

19.11.2000. Mandarīnpīle Aix galericulata T Viesturdārzā, Rīgā.

19.09.2000. Baltais stārķis Ciconia ciconia Nīcas laukos, Liepājas r., vēls rudens novērojums.

22.06.2000. Melngalvas zoss Branta berniclabernicla liedagā ap 1 km uz Z no Skultes ostas, Rīgas r.