Mans LV saraksts – 306

© Kaspara Funta Latvijā noteikto putnu sugu un pasugu mūža saraksts SISTEMĀTISKĀ kārtībā. No 2000. gada 15. maija līdz 2019. gada 5. janvārim noteiktas 306 sugas un pasugas (sp 298; ssp 8). Zemāk šis pats saraksts HRONOLOĢISKĀ secībā.

Saraksts sagatavots, pamatojoties uz The Clements Checklist of the Birds of the World. 6th Edition / James F. Clements 2007 London, Christopher Helm (Updates – August 2018). Sarakstā ar izcēlumu norādītas KĀRTAS un dzimtas. Pēdējie papildinājumi 05.11.2018.

ANSERIFORMES – Anatidae

TAIGAS SĒJAS ZOSS – Anser fabalis fabalis

TUNDRAS SĒJAS ZOSS – Anser serrirostris rossicus

ĪSKNĀBJA ZOSS – Anser brachyrhynchus

BALTPIERES ZOSS – Anser albifrons albifrons

MEŽA ZOSS – Anser anser

MELNGALVAS ZOSS – Branta bernicla

BALTVAIGU ZOSS – Branta leucopsis

KANĀDAS ZOSS – Branta canadensis canadensis C kat.

SARKANKAKLA ZOSS – Branta ruficollis

PAUGURKNĀBJA GULBIS – Cygnus olor

MAZAIS GULBIS – Cygnus columbianus bewickii

ZIEMEĻU GULBIS – Cygnus cygnus

RUDĀ DIŽPĪLE – Tadorna ferruginea

SĀMSALAS PĪLE – Tadorna tadorna

PELĒKĀ PĪLE – Anas strepera

BALVĒDERIS – Anas penelope

MEŽA PĪLE – Anas platyrhynchos

PLATKNĀBIS – Spatula clypeata

GARKAKLIS – Anas acuta

PRĪKŠĶE – Spatula querquedula

KRĪKLIS – Anas crecca

LIELGALVIS – Netta rufina

BRŪNKAKLIS – Aythya ferina

CEKULPĪLE – Aythya fuligula

ĶERRA – Aythya marila

STELLERA PŪKPĪLE – Polysticta stelleri

KRĀŠŅĀ PŪKPĪLE – Somateria spectabilis

LIELĀ PŪKPĪLE – Somateria mollissima

ARLEKĪNPĪLE – Histrionicus histrionicus

TUMŠĀ PĪLE – Melanitta fusca

MELNĀ PĪLE – Melanitta nigra

KĀKAULIS – Clangula hyemalis

GAIGALA – Bucephala clangula

MAZĀ GAURA – Mergellus albellus

LIELĀ GAURA – Mergus merganser

GARKNĀBJA GAURA – Mergus serrator

BALTGALVAS ZILKNĀBIS – Oxyura leucocephala

GALLIFORMES – Phasianidae

LAUKIRBE – Perdix perdix

PAIPALA – Coturnix coturnix

MEDNIS – Tetrao urogallus

RUBENIS – Tetrao tetrix

MEŽIRBE – Bonasa bonasia

PODICEPEDIFORMES – Podicipedidae

MAZAIS DŪKURIS – Tachybaptus ruficollis

RAGAINAIS DŪKURIS – Podiceps auritus

PELĒKVAIGU DŪKURIS – Podiceps grisegena

CEKULDŪKURIS – Podiceps cristatus

MELNKAKLA DŪKURIS – Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES – Columbidae

MĀJAS BALODIS – Columba livia livia forma domestica C kat.

MEŽA BALODIS – Columba oenas

LAUKU BALODIS – Columba palumbus

PARASTĀ ŪBELE – Streptopelia turtur

GREDZENŪBELE – Streptopelia decaocto

CUCULIFORMES – Cuculidae

DZEGUZE –Cuculus canorus 

CAPRIMULGIFORMES – Caprimulgidae

VAKARLĒPIS – Caprimulgus europaeus

CAPRIMULGIFORMES – Apodidae

SVĪRE – Apus apus

GRUIFORMES – Rallidae

GRIEZE – Crex crex

DUMBRCĀLIS – Rallus aquaticus

MAZAIS ORMANĪTIS – Porzana parva

CERU ORMANĪTIS – Porzana pusilla

ORMANĪTIS – Porzana porzana

ŪDENSVISTIŅA – Gallinula chloropus

LAUCIS – Fulica atra

GRUIFORMES – Gruidae

DZĒRVE – Grus grus

CHARADRIIFORMES – Recurvirostridae

GARSTILBIS – Himantopus himantopus

AVOZETA – Recurvirostra avosetta

CHARADRIIFORMES – Haematopodidae

JŪRAS ŽAGATA – Haematopus ostralegus

CHARADRIIFORMES – Charadriidae

JŪRAS ĶĪVĪTE – Pluvialis squatarola

DZELTENAIS TĀRTIŅŠ – Pluvialis apricaria

ĶĪVĪTE – Vanellus vanellus

TUKSNEŠA TĀRTIŅŠ – Charadrius leschenaultii leschenaultii

SMILŠU TĀRTIŅŠ – Charadrius hiaticula

UPES TĀRTIŅŠ – Charadrius dubius curonicus

MORINELLA TĀRTIŅŠ – Charadrius morinellus

CHARADRIIFORMES – Scolopacidae

TEREKIJA – Xenus cinereus

UPES TILBĪTE – Actitis hypoleucos

MEŽA TILBĪTE – Tringa ochropus

TUMŠĀ TILBĪTE – Tringa erythropus

LIELĀ TILBĪTE – Tringa nebularia

DĪĶU TILBĪTE – Tringa stagnatilis

PURVA TILBĪTE – Tringa glareola

PĻAVU TILBĪTE – Tringa totanus

LIETUVAINIS – Numenius phaeopus

KUITALA – Numenius arquata

MELNĀ PUSKUITALA – Limosa limosa

SARKANĀ PUSKUITALA – Limosa lapponica

AKMEŅTĀRTIŅŠ – Arenaria interpres

LIELAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris canutus

DŪŅŠŅIBĪTIS – Calidris falcinellus

GUGATNIS – Calidris pugnax

LĪKŠŅIBĪTIS – Calidris ferruginea

TEMMINKA ŠŅIBĪTIS – Calidris temminckii

GAIŠAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris alba

ŠINCA ŠŅIBĪTIS – Calidris alpina schinzii

PARASTAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris alpina alpina

JŪRAS ŠŅIBĪTIS – Calidris maritima

TRULĪTIS – Calidris minuta

VISTILBE – Lymnocryptes minimus

ĶIKUTS – Gallinago media

MĒRKAZIŅA – Gallinago gallinago

SLOKA – Scolopax rusticola

ŠAURKNĀBJA PŪSLĪTIS – Phalaropus lobatus

PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS – Phalaropus fulicarius

CHARADRIIFORMES – Glareolidae

BRŪNSPĀRNU BEZDELĪGTĀRTIŅŠ – Glareola pratincola

CHARADRIIFORMES – Stercorariidae

VIDĒJĀ KLIJKAIJA – Stercorarius pomarinus

ĪSASTES KLIJKAIJA – Stercorarius parasiticus

GARASTES KLIJKAIJA – Stercorarius longicaudus longicaudus

CHARADRIIFORMES – Alcidae

TIEVKNĀBJA KAIRA – Uria aalge

LIELAIS ALKS – Alca torda

MELNAIS ALKS – Cepphus grylle

CHARADRIIFORMES – Laridae

TRĪSPIRKSTU KAIJA – Rissa tridactyla

LIELAIS ĶĪRIS – Chroicocephalus ridibundus

MAZAIS ĶĪRIS – Hydrocoloeus minutus

MELNGALVAS KAIJA – Ichthyaetus melanocephalus

KAJAKS – Larus canus canus

SIBĪRIJAS KAJAKS – Larus canus heinei

SUDRABKAIJA – Larus argentatus

VIDUSJŪRAS KAIJA – Larus michahellis

KASPIJAS KAIJA – Larus cachinnans

BALTIJAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus fuscus

SKANDINĀVIJAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus intermedius

TUNDRAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus heuglini

KAMČATKAS KAIJA – Larus schistisagus

LIELĀ POLĀRKAIJA – Larus hyperboreus

MELNSPĀRNU KAIJA – Larus marinus

MAZAIS ZĪRIŅŠ – Sternula albifrons

LIELAIS ZĪRIŅŠ – Hydroprogne caspia

MELNAIS ZĪRIŅŠ – Chlidonias niger

BALTSPĀRNU ZĪRIŅŠ – Chlidonias leucopterus

BALTVAIGU ZĪRIŅŠ – Chlidonias hybrida

UPES ZĪRIŅŠ – Sterna hirundo

JŪRAS ZĪRIŅŠ – Sterna paradisaea

CEKULZĪRIŅŠ – Thalasseus sandvicensis

GAVIIFORMES – Gaviidae

BRŪNKAKLA GĀRGALE – Gavia stellata

MELNKAKLA GĀRGALE – Gavia arctica

CICONIIFORMES – Ciconiidae

MELNAIS STĀRĶIS – Ciconia nigra

BALTAIS STĀRĶIS – Ciconia ciconia

SULIFORMES – Phalacrocoracidae

JŪRASKRAUKLIS – Phalacrocorax carbo sinensis

MAZAIS JŪRASKRAUKLIS – Phalacrocorax pygmaeus

PELECANIFORMES – Pelecanidae

Sārtais pelikāns – Pelecanus onocrotalus

PELECANIFORMES – Ardeidae

LIELAIS DUMPIS – Botaurus stellaris

MAZAIS DUMPIS – Ixobrychus minutus

ZIVJU GĀRNIS – Ardea cinerea

BALTAIS GĀRNIS – Ardea alba

ACCIPITRIFORMES – Pandionidae

ZIVJU ĒRGLIS – Pandion haliaetus

ACCIPITRIFORMES – Accipitridae

ĶĪĶIS – Pernis apivorus

MELNAIS GRIFS – Aegypius monachus

ČŪSKĒRGLIS – Circaetus gallicus

MAZAIS ĒRGLIS – Clanga pomarina

VIDĒJAIS ĒRGLIS – Clanga clanga

KLINŠU ĒRGLIS – Aquila chrysaetos

NIEDRU LIJA – Circus aeruginosus

LAUKU LIJA – Circus cyaneus

STEPES LIJA – Circus macrourus

PĻAVU LIJA – Circus pygargus

ZVIRBUĻVANAGS – Accipiter nisus

VISTU VANAGS – Accipiter gentilis

SARKANĀ KLIJA – Milvus milvus

MELNĀ KLIJA – Milvus migrans

JŪRAS ĒRGLIS – Haliaeetus albicilla

BIKŠAINAIS KLIJĀNS – Buteo lagopus

PEĻU KLIJĀNS – Buteo buteo buteo

STRIGIFORMES – Strigidae

ŪPIS – Bubo bubo

SVĪTRAINĀ PŪCE – Surnia ulula

APODZIŅŠ – Glaucidium passerinum

MĀJAS APOGS – Athene noctua

MEŽA PŪCE – Strix aluco

URĀLPŪCE – Strix uralensis

AUSAINĀ PŪCE – Asio otus

PURVA PŪCE – Asio flammeus

BIKŠAINAIS APOGS – Aegolius funereus

BUCEROTIFORMES – Upupidae

PUPUĶIS – Upupa epops

CORACIIFORMES – Alcedinidae

ZIVJU DZENĪTIS – Alcedo atthis

CORACIIFORMES – Meropidae

BIŠU DZENIS – Merops apiaster

CORACIIFORMES – Coraciidae

ZAĻĀ VĀRNA – Coracias garrulus

PICIFORMES – Picidae

TĪTIŅŠ – Jynx torquilla torquilla

MAZAIS DZENIS – Dryobates minor

VIDĒJAIS DZENIS – Dendrocoptes medius

BALTMUGURDZENIS – Dendrocopos leucotos

DIŽRAIBAIS DZENIS – Dendrocopos major

TRĪSPIRKSTU DZENIS – Picoides tridactylus

MELNĀ DZILNA – Dryocopus martius

ZAĻĀ DZILNA – Picus viridis

PELĒKĀ DZILNA – Picus canus

FALCONIFORMES – Falconidae

LAUKU PIEKŪNS – Falco tinnunculus

KUKAIŅU PIEKŪNS – Falco vespertinus

PURVA PIEKŪNS – Falco columbarius aesalon

BEZDELĪGU PIEKŪNS – Falco subbuteo

LIELAIS PIEKŪNS – Falco peregrinus

PASSERIFORMES – Laniidae

BRŪNĀ ČAKSTE – Lanius collurio

LIELĀ ČAKSTE – Lanius excubitor

PASSERIFORMES – Oriolidae

VĀLODZE – Oriolus oriolus

PASSERIFORMES – Corvidae

SĪLIS – Garrulus glandarius

ŽAGATA – Pica pica pica

RIEKSTROZIS – Nucifraga caryocatactes caryocatactes

SIBĪRIJAS RIEKSTROZIS – Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

KOVĀRNIS – Corvus monedula monedula

AUSTRUMU KOVĀRNIS – Corvus monedula soemmerringii

KRAUĶIS – Corvus frugilegus

MELNĀ VĀRNA – Corvus corone corone

PELĒKĀ VĀRNA – Corvus cornix cornix

KRAUKLIS – Corvus corax

PASSERIFORMES – Panuridae

BĀRDZĪLĪTE – Panurus biarmicus

PASSERIFORMES – Alaudidae

CEKULCĪRULIS – Galerida cristata

LAUKU CĪRULIS – Alauda arvensis

SILA CĪRULIS – Lullula arborea

AUSAINAIS CĪRULIS – Eremophila alpestris flava

PASSERIFORMES – Hirundinidae

KRASTU ČURKSTE – Riparia riparia

BEZDELĪGA – Hirundo rustica

MĀJAS ČURKSTE – Delichon urbicum

PASSERIFORMES – Paridae

PURVA ZĪLĪTE – Poecile palustris

PELĒKĀ ZĪLĪTE – Poecile montanus

MEŽA ZĪLĪTE – Periparus ater

CEKULZĪLĪTE – Lophophanes cristatus

LIELĀ ZĪLĪTE – Parus major

ZILZĪLĪTE – Cyanistes caeruleus

PASSERIFORMES – Remizidae

SOMZĪLĪTE – Remiz pendulinus

PASSERIFORMES – Aegithalidae

GARASTĪTE – Aegithalos caudatus caudatus

PASSERIFORMES – Sittidae

DZILNĪTIS – Sitta europaea europaea

PASSERIFORMES – Certhiidae

MIZLOŽŅA – Certhia familiaris familiaris

PASSERIFORMES – Troglodytidae

PACEPLĪTIS – Troglodytes troglodytes

PASSERIFORMES – Cinclidae

ŪDENSSTRAZDS – Cinclus cinclus cinclus

PASSERIFORMES – Regulidae

ZELTGALVĪTIS – Regulus regulus

SĀRTGALVĪTIS – Regulus ignicapilla ignicapilla

PASSERIFORMES – Phylloscopidae

VĪTĪTIS – Phylloscopus trochilus

ČUŅČIŅŠ – Phylloscopus collybita abietinus

SVIRLĪTIS – Phylloscopus sibilatrix

SIBĪRIJAS ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus proregulus

DZELTENSVĪTRU ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus inornatus

ZAĻAIS ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus trochiloides

PASSERIFORMES – Acrocephalidae

KLUSAIS ĶAUĶIS – Iduna caligata

IEDZELTENAIS ĶAUĶIS – Hippolais icterina

CERU ĶAUĶIS – Acrocephalus schoenobaenus

KRŪMU ĶAUĶIS – Acrocephalus dumetorum

PURVA ĶAUĶIS – Acrocephalus palustris

EZERA ĶAUĶIS – Acrocephalus scirpaceus

NIEDRU STRAZDS – Acrocephalus arundinaceus

PASSERIFORMES – Locustellidae

UPES ĶAUĶIS – Locustella fluviatilis

SEIVI ĶAUĶIS – Locustella luscinioides

KĀRKLU ĶAUĶIS – Locustella naevia

PASSERIFORMES – Sylviidae

MELNGALVAS ĶAUĶIS – Sylvia atricapilla

DĀRZA ĶAUĶIS – Sylvia borin

ĀZIJAS TUKSNEŠA ĶAUĶIS – Sylvia nana

SVĪTRAINAIS ĶAUĶIS – Sylvia nisoria

GAIŠAIS ĶAUĶIS – Sylvia curruca

BRŪNSPĀRNU ĶAUĶIS – Sylvia communis

PASSERIFORMES – Muscicapidae

PELĒKAIS MUŠĶĒRĀJS – Muscicapa striata

SARKANRĪKLĪTE – Erithacus rubecula

LAKSTĪGALA – Luscinia luscinia

ZIEMEĻU ZILRĪKLĪTE – Luscinia svecica svecica

DIENVIDU ZILRĪKLĪTE – Luscinia svecica cyanecula

MELNAIS MUŠĶĒRĀJS – Ficedula hypoleuca

MAZAIS MUŠĶĒRĀJS – Ficedula parva

PARASTAIS ERICKIŅŠ – Phoenicurus phoenicurus

MELNAIS ERICKIŅŠ – Phoenicurus ochruros gibraltariensis

LUKSTU ČAKSTĪTE – Saxicola rubetra

TUMŠĀ ČAKSTĪTE – Saxicola rubicola

AKMEŅČAKSTĪTE – Oenanthe oenanthe

DAGLĀ ČAKSTĪTE – Oenanthe pleschanka

TUKSNEŠA ČAKSTĪTE – Oenanthe deserti

PASSERIFORMES – Turdidae

APKAKLES STRAZDS – Turdus torquatus torquatus

MELNAIS STRAZDS – Turdus merula

PELĒKAIS STRAZDS – Turdus pilaris

PLUKŠĶIS – Turdus iliacus

DZIEDĀTĀJSTRAZDS – Turdus philomelos

SILA STRAZDS – Turdus viscivorus

PASSERIFORMES – Sturnidae

SĀRTAIS STRAZDS – Pastor roseus

MĀJAS STRAZDS – Sturnus vulgaris

PASSERIFORMES – Prunellidae

PEĻKĀJĪTE – Prunella modularis

PASSERIFORMES – Motacillidae

ZIEMEĻU CIELAVA – Motacilla flava thunbergi

DZELTENĀ CIELAVA – Motacilla flava flava

CITRONCIELAVA – Motacilla citreola

PELĒKĀ CIELAVA – Motacilla cinerea

BALTĀ CIELAVA – Motacilla alba alba

STEPES ČIPSTE – Anthus campestris

PĻAVU ČIPSTE – Anthus pratensis

KOKU ČIPSTE – Anthus trivialis

SARKANRĪKLES ČIPSTE – Anthus cervinus

ŪDEŅU ČIPSTE – Anthus spinoletta spinoletta

AKMEŅU ČIPSTE – Anthus petrosus littoralis

PASSERIFORMES – Bombycillidae

ZĪDASTE – Bombycilla garrulus

PASSERIFORMES – Fringillidae

ŽUBĪTE – Fringilla coelebs

ZIEMAS ŽUBĪTE – Fringilla montifringilla

ZIEMEĻU SVILPIS – Pinicola enucleator

SVILPIS – Pyrrhula pyrrhula

MAZAIS SVILPIS – Carpodacus erythrinus

ZAĻŽUBĪTE – Chloris chloris

PRIEŽU KRUSTKNĀBIS – Loxia pytyopsittacus

EGĻU KRUSTKNĀBIS – Loxia curvirostra

PARASTAIS ĶEĢIS – Acanthis flammea flammea

MAZAIS ĶEĢIS – Acanthis cabaret

GAIŠAIS ĶEĢIS – Acanthis hornemanni

ĶIVULIS – Spinus spinus

DADZĪTIS – Carduelis carduelis

KALNU ĶEĢIS – Carduelis flavirostris

KAŅEPĪTIS – Carduelis cannabina

ĢIRLICIS – Serinus serinus

DIŽKNĀBIS – Coccothraustes coccothraustes

PASERIFORMES – Calcariidae

LAPZEMES STĒRSTE – Calcarius lapponicus

SNIEDZE – Plectrophenax nivalis

PASSERIFORMES – Emberizidae

DZELTENĀ STĒRSTE – Emberiza citrinella

DĀRZA STĒRSTE – Emberiza hortulana

MAZĀ STĒRSTE – Emberiza pusilla

NIEDRU STĒRSTE – Emberiza schoeniclus

LIELĀ STĒRSTE – Emberiza calandra

PASSERIFORMES – Passeridae

MĀJAS ZVIRBULIS – Passer domesticus

LAUKU ZVIRBULIS – Passer montanus

© Kaspara Funta Latvijā noteikto putnu sugu un pasugu mūža saraksts HRONOLOĢISKĀ secībā. No 2000. gada 15. maija līdz 2019. gada 5. janvārim noteiktas 306 sugas un pasugas (sp 298; ssp 8).

Saraksts sagatavots, pamatojoties uz The Clements Checklist of the Birds of the World. 6th Edition / James F. Clements 2007 London, Christopher Helm (Updates – August 2017). Sugas un pasugas hronoloģiskā secībā apgrieztā kārtībā, t.i., pēdējie novērojumi saraksta sākumā.

2019. GADĀ noteikta 1 jauna pasuga

306. Sibīrijas kajaks Larus canus heinei 05.01.2019. Ķengarags, Rīga

2018. GADĀ noteiktas 3 jaunas sugas

305. Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola pratincola 13.09.2018. Skrundas dīķi, Skrundas n.

304. Stepes lija Circus macrourus 10.05.2018. Kolkasrags, Dundagas n.

303. Sārtais strazds Pastor roseus 10.05.2018. Kolkasrags, Dundagas n.

2017. GADĀ noteikta 1 jauna suga

302. Mājas apogs Athene noctua 05.04.2017. Mārupe, Mārupes n.

2016. GADĀ noteikta 1 jauna suga

301. Arlekīnpīle Histrionicus histrionicus 29.10.2016. Mangaļsala, Rīga.

2015. GADĀ noteiktas 4 jaunas sugas

300. Baltgalvas zilknābis Oxyura leucocephala 14.10.2015. Skrundas dīķi, Skrundas n.

299. Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus 11.10.2015. Neretas apkaime, Neretas n.

298. Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus 04.10.2015. Kolka, Dundagas n.

297. Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus longicaudus 19.09.2015. Kolkasrags, Dundagas n.

2014. GADĀ noteikta 1 jauna suga

296. Garstilbis Himantopus himantopus 07.05.2014. Svētes grīva, Jelgavas n.

2013. GADĀ noteikta 1 jauna suga

295. Morinella tārtiņš Charadrius morinellus 05.09.2013. Mangaļsala, Rīga

2012. GADĀ noteiktas 6 jaunas sugas

294. Ceru ormanītis Porzana pusilla 11.06.2012. Zvārdes poligonā, Saldus n.

293. Klusais ķauķis Iduna caligata 03.06.2012. Ciemupē, Ogres n.

292. Lielā stērste Emberiza calandra 29.05.2012. Ciemupē, Ogres n.

291. Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus 10.05.2012. Valles apkaimē, Vecumnieku n.

290. Čūskērglis Circaetus gallicus 05.05.2012. Dzelves purvs, Sējas n.

289. Mazais jūraskrauklis Phalacrocorax pygmaeus 02.02.2012. Užavas upes krastā, Ventspils n.

2011. GADĀ noteikta 1 jauna suga

288. Daglā čakstīte Oenanthe pleschanka 17.10.2011. Smārde, Tukuma n.

2010. GADĀ noteikta 1 jauna suga

287. Platknābja pūslītis Phalaropus fulicarius 19.10.2010. Kolkasrags, Dundagas n.

2009. GADĀ noteiktas 4 jaunas sugas un pasugas

286. Lapzemes stērste Calcarius lapponicus 17.10.2009. Engure, Engures n.

285. Kamčatkas kaija Larus schistisagus 18.04.2009. Getliņi, Rīgas r.

284. Tundras reņģu kaija Larus fuscus heuglini 18.04.2009. Getliņi, Rīgas r.

283. Ūdeņu čipste Anthus spinoletta spinoletta 24.01.2009. Mangaļsala, Rīga.

2008. GADĀ noteiktas 8 jaunas sugas un pasugas

282. Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator 26.12.2008. Ērģeme, Valkas r.

281. Tievknābja kaira Uria aalge 17.11.2008. Kolkasrags, Talsu r.

280. Sārtgalvītis Regulus ignicapilla 10.10.2008. Pape, Liepājas r. Noķerts gredzenošanai.

279. Vidējā klijkaija Stercorarius pomarinus 10.10.2008. Pape, Liepājas r.

278. Sibīrijas riekstrozis Nucifraga cariocatactes macrorhynchos 08.10.2008. Pape, Liepājas r.

277. Sarkanā klija Milvus milvus 20.07.2008. Dzelda, Kuldīgas r.

276. Skandināvijas reņģu kaija Larus fuscus intermedius 05.04.2008. Kolkasrags, Talsu r.

275. Sarkankakla zoss Branta ruficollis 16.03.2008. Ādaži, Rīgas r.

2007. GADĀ noteiktas 7 jaunas sugas un pasugas

274. Jūras šņibītis Calidris maritima 13.10.2007. Kolkasrags, Talsu r.

273. Tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii leschenaultii 12.07.2007. Ragaciems, Tukuma r.

272. Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula 17.06.2007. Īdeņas dīķi, Rēzeknes r.

271. Terekija Xenus cinereus 20.05.2007. Zvejsalas dīķi, Rēzeknes r.

270. Tumšā čakstīte Saxicola rubicola 31.03.2007. Jaunmārupe, Rīgas r.

269. Austrumu kovārnis Corvus monedula soemmerringii 12.03.2007. LU skvērs, Rīga

268. Melngalvas kaija Ichthyaetus melanocephalus 07.03.2007. Ķengarags, Rīga

2006. GADĀ noteiktas 6 jaunas sugas

267. Svītrainā pūce Surnia ulula 16.12.2006. Stāmeriena, Gulbenes r.

266. Mazais dumpis Ixobrychus minutus 11.06.2006. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

265. Vidējais ērglis Clanga clanga 10.06.2006. Lubāna ez. R daļa, Madonas r.

264. Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus 21.05.2006. Orenīši, Rēzeknes r.

263. Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni 05.02.2006. Zaķusala, Rīga

262. Vistilbe Lymnocryptes minimus 04.02.2006. Rīgas HES, Rīgas r.

2005. GADĀ noteiktas 25 jaunas sugas

261. Stellera pūkpīle Polysticta stelleri 17.12.2005. Akmeņrags, Liepājas r.

260. Melnais alks Cepphus grylle 26.11.2005. Akmeņrags, Liepājas r.

259. Kaspijas kaija Larus cachinnans 22.10.2005. Getliņi, Rīgas r.

258. Vidusjūras kaija Larus michahellis 02.08.2005. Getliņi, Rīgas r.

257. Paipala Coturnix coturnix 28.05.2005. Gaigalava, Rēzeknes r.

256. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum 28.05.2005. Zvejsalas dīķi, Rēzeknes r.

255. Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida 28.05.2005. Zvejsalas dīķi, Rēzeknes r.

254. Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis 28.05.2005. Zvejsalas dīķi, Rēzeknes r.

253. Klinšu ērglis Aquila chrysaetos 28.05.2005. Lubāna ez., Madonas r.

252. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria 22.05.2005. Kauliņu ezers, Cēsu r.

251. Melnā vārna Corvus corone corone 14.05.2005. Mērsrags, Talsu r.

250. Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis 14.05.2005. Pekrags, Talsu r.

249. Dārza stērste Emberiza hortulana 14.05.2005. Viesturi, Jelgavas r.

248. Ķikuts Gallinago media 05.05.2005. Rūjas paliene, Valmieras r.

247. Mazais ormanītis Porzana parva 04.05.2005. Engures ezers, Tukuma r.

246. Ormanītis Porzana porzana 04.05.2005. Engures ezers, Tukuma r.

245. Avozeta Recurvirostra avosetta 30.04.2005. Bērzciems, Tukuma r.

244. Lielā polārkaija Larus hyperboreus 23.04.2005. Getliņi, Rīgas r.

243. Mazā stērste Emberiza pusilla 14.04.2005. Kolkasrags, Talsu r.

242. Ausainais cīrulis Eremophila alpestris flava 10.04.2005. Ādaži, Rīgas r.

241. Bikšainais apogs Aegolius funereus 05.04.2005. Birzgale, Ogres r.

240. Mednis Tetrao urogallus 03.04.2005. Tumšupe, Rīgas r.

239. Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus 02.04.2005. Ādaži, Rīgas r.

238. Krāšņā pūkpīle Somateria spectabilis 23.01.2005. Liepāja

237. Lielais alks Alca torda 23.01.2005. Akmeņrags, Liepājas r.

2004. GADĀ noteiktas 23 jaunas sugas

236. Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla 20.11.2004. Akmeņrags, Liepājas r.

235. Baltvaigu zoss Branta leucopsis 02.10.2004. Ovišrags, Ventspils r.

234. Purva pūce Asio flammeus 21.09.2004. Daugavas grīva, Rīga

233. Bišu dzenis Merops apiaster 18.06.2004. Saraiķi, Liepājas r.

232. Melnais grifs Aegypius monachus 08.06.2004. Lancenieki, Tukuma r.

231. Pelēkā cielava Motacilla cinerea 30.05.2004. Līgatne, Cēsu r.

230. Parastā ūbele Streptopelia turtur 29.05.2004. Pāle, Limbažu r.

229. Kārklu ķauķis Locustella naevia 23.05.2004. Liepupe, Limbažu r.

228. Zaļā vārna Coracias garrulus 22.05.2004. Garkalne, Rīgas r.

227. Somzīlīte Remiz pendulinus 16.05.2004. Dārziņi, Rīgas r.

226. Stepes čipste Anthus campestris 01.05.2004. Lidosta, Rīgas r.

225. Citroncielava Motacilla citreola 01.05.2004. Lidosta, Rīgas r.

224. Lielais zīriņš Hydroprogne caspia 25.04.2004. Gaujas grīva, Rīgas r.

223. Seivi ķauķis Locustella luscinioides 21.04.2004. Engures ez., Tukuma r.

222. Baltais gārnis Ardea alba 20.04.2004. Bērzciems, Tukuma r.

221. Melnā klija Milvus migrans 15.04.2004. Kolkasrags, Talsu r.

220. Lielā pūkpīle Somateria mollissima 15.04.2004. Kolkasrags, Talsu r.

219. Melnkakla gārgale Gavia arctica 15.04.2004. Kolkasrags, Talsu r.

218. Ūpis Bubo bubo 31.03.2004. Jāņmuiža, Cēsu r.

217. Purva piekūns Falco columbarius aesalon 27.03.2004. Mīlgrāvis, Rīga

216. Mazais ķeģis Acanthis cabaret 07.03.2004. Ķīšezers, Rīga

215. Dumbrcālis Rallus aquaticus 07.01.2004. Dārziņi, Rīgas r.

214. Āzijas tuksneša ķauķis Sylvia nana 02.01.2004. Akmeņrags, Liepājas r.

2003. gadā noteiktas 26 jaunas sugas un pasugas

213. Rubenis Tetrao tetrix 30.12.2003. Lilaste, Rīgas r.

212. Akmeņu čipste Anthus petrosus littoralis 12.12.2003. Liepāja

211. Brūnkakla gārgale Gavia stellata 12.12.2003. Liepāja

210. Cekulcīrulis Galerida cristata 12.12.2003. Liepāja

209. Tuksneša čakstīte Oenanthe deserti 22.11.2003. Liepāja

208. Zaļā dzilna Picus viridis 15.11.2003. Garciems, Rīgas r.

207. Melnā pīle Melanitta nigra 19.10.2003. Lucavsala, Rīga

206. Gredzenūbele Streptopelia decaocto 06.09.2003. Ventspils

205. Ausainā pūce Asio otus 29.08.2003. Ķeipene, Ogres r.

204. Baltijas reņģu kaija Larus fuscus fuscus 29.08.2003. Zvejniekciems, Rīgas r.

203. Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus 25.08.2003. Zvejniekciems, Rīgas r.

202. Pļavu lija Circus pygargus 28.06.2003. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

201. Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis 28.06.2003. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

200. Pupuķis Upupa epops 15.06.2003. Skulte, Limbažu r.

199. Mazais ērglis Clanga pomarina 14.06.2003. Gāršmuiža, Rīgas r.

198. Purva ķauķis Acrocephalus palustris 14.06.2003. Skulte, Limbažu r.

197. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides 10.06.2003. Skulte, Limbažu r.

196. Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus 24.05.2003. Ainaži, Limbažu r.

195. Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus 17.05.2003. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

194. Ragainais dūkuris Podiceps auritus 10.05.2003. Lidosta, Rīgas r.

193. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 03.05.2003. Skulte, Limbažu r.

192. Apkakles strazds Turdus torquatus torquatus 01.05.2003. Skulte, Limbažu r.

191. Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo 01.05.2003. Skulte, Limbažu r.

190. Ziemeļu cielava Motacilla flava thunbergi 30.04.2003. Vecdaugava, Rīga

189. Ķerra Aythya marila 21.04.2003. Gaujas grīva, Rīgas r.

188. Ūdensstradzs Cinclus cinclus cinclus 04.01.2003. Rīgas HES, Rīgas r.

2002. GADĀ noteiktas 19 jaunas sugas

187. Laukirbe Perdix perdix 01.12.2002. Valle, Aizkraukles r.

186. Sloka Scolopax rusticola 27.10.2002. Carnikava, Rīgas r.

185. Gaišais šņibītis Calidris alba 15.09.2002. Mangaļsala, Rīga

184. Trulītis Calidris minuta 15.09.2002. Mangaļsala, Rīga

183. Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus 08.09.2002. Ērgļi, Madonas r.

182. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria 10.08.2002. Kuiviži, Limbažu r.

181. Lietuvainis Numenius phaeopus 08.08.2002. Kuiviži, Limbažu r.

180. Tumšā tilbīte Tringa erythropus 08.08.2002. Kuiviži, Limbažu r.

179. Upes ķauķis Locustella fluviatilis 30.06.2002. Dzelves purvs, Rīgas r.

178. Rudā dižpīle Tadorna ferruginea C kat. 23.06.2002. Šķīsterciems, Limbažu r.

177. Koku čipste Anthus trivialis 16.06.2002. Dzelves purvs, Rīgas r.

176. Mazais mušķērājs Ficedula parva 05.06.2002. Skulte, Limbažu r.

175. Vālodze Oriolus oriolus 03.06.2002. Carnikava, Rīgas r.

174. Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis 25.05.2002. Kuiviži, Limbažu r.

173. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 12.05.2002. Skulte, Limbažu r.

172. Dārza ķauķis Sylvia borin 04.05.2002. Skulte, Limbažu r.

171. Sila strazds Turdus viscivorus 13.04.2002. Kolkasrags, Talsu r.

170. Lielais piekūns Falco peregrinus 12.04.2002. Kolkasrags, Talsu r.

169. Meža zoss Anser anser 11.02.2002. Ķengarags, Rīga

2001.GADĀ noteiktas 85 jaunas sugas un pasugas

168. Urālpūce Strix uralensis 09.12.2001. Dzeņi, Limbažu r.

167. Kanādas zoss Branta canadensis canadensis C kat. 24.11.2001. Vecdaugava, Rīga

166. Parastais ķeģis Acanthis flammea flammea 05.11.2001. Carnikava, Rīgas r.

165. Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus 02.11.2001. Gaujas grīva, Rīgas r.

164. Vidējais dzenis Dendrocoptes medius 14.10.2001. Ērgļi, Madonas r.

163. Lielais šņibītis Calidris canutus 16.09.2001. Bernāti, Liepājas r.

162. Akmeņtārtiņš Arenaria interpres 16.09.2001. Bernāti, Liepājas r.

161. Meža zīlīte Periparus ater 15.09.2001. Pape, Liepājas r.

160. Lauku lija Circus cyaneus 11.09.2001. Kalngale, Rīgas r.

159. Kukaiņu piekūns Falco vespertinus 08.09.2001. Kalngale, Rīgas r.

158. Gugatnis Calidris pugnax 08.09.2001. Zvejniekciems, Rīgas r.

157. Krastu čurkste Riparia riparia 25.08.2001. Svētciems, Limbažu r.

156. Dūņšņibītis Calidris falcinellus 25.08.2001. Svētciems, Limbažu r.

155. Šinca šņibītis Calidris alpina schinzii 25.08.2001. Svētciems, Limbažu r.

154. Vistu vanags Accipiter gentilis 24.08.2001. Mežaparks, Rīga

153. Peļkājīte Prunella modularis 19.08.2001. Skulte, Limbažu r.

152. Lielā tilbīte Tringa nebularia 13.08.2001. Skulte, Limbažu r.

151. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla 11.08.2001. Skulte, Limbažu r.

150. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 04.08.2001. Skulte, Limbažu r.

149. Čuņčiņš Phylloscopus collybita 04.08.2001. Skulte, Limbažu r.

148. Kuitala Numenius arquata 23.07.2001. Salacgrīva, Limbažu r.

147. Jūras zīriņš Sterna paradisaea 18.07.2001. Vitrupe, Limbažu r.

146. Upes tilbīte Actitis hypoleucos 18.07.2001. Vitrupe, Limbažu r.

145. Parastais šņibītis Calidris alpina alpina 11.07.2001. Vitrupe, Limbažu r.

144. Temminka šņibītis Calidris temminckii 11.07.2001. Vitrupe, Limbažu r.

143. Ezera ķauķis Acrocephalus scirpaceus 05.07.2001. Kuiviži, Limbažu r.

142. Melnais stārķis Ciconia nigra 05.07.2001. Kuiviži, Limbažu r.

141. Līkšņibītis Calidris ferruginea 25.07.2001. Kuiviži, Limbažu r.

140. Sarkanā puskuitala Limosa lapponica 25.07.2001. Kuiviži, Limbažu r.

139. Vītītis Phylloscopus trochilus 03.07.2001. Skulte, Limbažu r.

138. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros gibraltariensis 30.06.2001. Centrs, Rīga

137. Zivju ērglis Pandion haliaetus 30.06.2001. Babītes ezers, Rīgas r.

136. Bārdzīlīte Panurus biarmicus 30.06.2001. Babītes ezers, Rīgas r.

135. Melnais zīriņš Chlidonias niger 16.06.2001. Babītes ezers, Rīgas r.

134. Pelēkā pīle Anas strepera 12.06.2001. Engures ezers, Tukuma r.

133. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus 26.05.2001. Lilaste, Rīgas r.

132. Dzeguze Cuculus canorus 26.05.2001. Carnikava, Rīgas r.

131. Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula 26.05.2001. Carnikava, Rīgas r.

130. Mājas čurkste Delichon urbicum 26.05.2001. Vecdaugava, Rīga

129. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus 26.05.2001. Vecdaugava, Rīga

128. Meža balodis Columba oenas 06.05.2001. Skulte, Limbažu r.

127. Tītiņš Jynx torquilla 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

126. Paceplītis Troglodytes troglodytes 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

125. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

124. Pļavu čipste Anthus pratensis 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

123. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

122. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

121. Gaišais ķauķis Sylvia curruca 05.05.2001. Skulte, Limbažu r.

120. Sila cīrulis Lullula arborea 01.05.2001. Skulte, Limbažu r.

119. Kaņepītis Carduelis cannabina 01.05.2001. Skulte, Limbažu r.

118. Ziemas žubīte Fringilla montifringilla 28.04.2001. Ķemeri, Tukuma r.

117. Purva tilbīte Tringa glareola 28.04.2001. Lielais Ķemeru tīrelis, Tukuma r.

116. Ģirlicis Serinus serinus 28.04.2001. Ventspils

115. Dižknābis Coccothraustes coccothraustes 28.04.2001. Ventspils

114. Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 27.04.2001. Ventspils

113. Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena 27.04.2001. Spāre, Talsu r.

112. Ķīķis Pernis apivorus 22.04.2001. Kalngale, Rīgas r.

111. Lauku piekūns Falco tinnunculus 22.04.2001. Kalngale, Rīgas r.

110. Mērkaziņa Gallinago gallinago 17.04.2001. Vecdaugava, Rīga

109. Lielā čakste Lanius excubitor 17.04.2001. Vecdaugava, Rīga

108. Melnā puskuitala Limosa limosa 16.04.2001. Vecdaugava, Rīga

107. Krīklis Anas crecca 16.04.2001. Vecdaugava, Rīga

106. Cekulpīle Aythya fuligula 16.04.2001. Vecdaugava, Rīga

105. Brūnkaklis Aythya ferina 16.04.2001. Vecdaugava, Rīga

104. Prīkšķe Spatula querquedula 15.04.2001. Dārziņi, Rīgas r.

103. Apodziņš Glaucidium passerinum 06.04.2001. Kolkasrags, Talsu r.

102. Garknābja gaura Mergus serrator 06.04.2001. Kaltene, Talsu r.

101. Kalnu ķeģis Carduelis flavirostris 06.04.2001. Kaltene, Talsu r.

100. Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii 24.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

99. Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus 20.03.2001. Lielais Ķemeru tīrelis, Tukuma r.

98. Garkaklis Anas acuta 18.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

97. Lauku cīrulis Alauda arvensis 16.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

96. Ķīvīte Vanellus vanellus 16.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

95. Baltpieres zoss Anser albifrons albifrons 16.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

94. Taigas sējas zoss Anser fabalis fabalis 16.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

93. Tundras sējas zoss Anser serrirostris rossicus 16.03.2001. Kalngale, Rīgas r.

92. Tumšā pīle Melanitta fusca 24.02.2001. Tūja, Limbažu r.

91. Zvirbuļvanags Accipiter nisus 10.02.2001. Saulkrasti, Rīgas r.

90. Lielgalvis Netta rufina 06.02.2001. Dārziņi, Rīgas r.

89. Ūdensvistiņa Gallinula chloropus 06.02.2001. Dārziņi, Rīgas r.

88. Svilpis Pyrrhula pyrrhula 04.02.2001. Dārziņi, Rīgas r.

87. Mazā gaura Mergellus albellus 04.02.2001. Dārziņi, Rīgas r.

86. Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 04.02.2001. Dārziņi, Rīgas r.

85. Bikšainais klijāns Buteo lagopus 20.01.2001. Skulte, Limbažu r.

84. Baltvēderis Anas penelope 14.01.2001. Carnikava, Rīgas r.

2000. GADĀ noteiktas 83 jaunas sugas

83. Mājas balodis Columba livia liviaforma domestica C kat. 23.12.2000. Viesturdārzs, Rīga

82. Zīdaste Bombycilla garrulus 23.12.2000. Viesturdārzs, Rīga

81. Lauku zvirbulis Passer montanus 03.12.2000. Mērsrags, Talsu r.

80. Kajaks Larus canus canus 03.12.2000. Mērsrags, Talsu r.

79. Zaļžubīte Chloris chloris 03.12.2000. Mērsrags, Talsu r.

78. Mājas zvirbulis Passer domesticus 02.12.2000. Viesturdārzs, Rīga

77. Niedru stērste Emberiza schoeniclus 22.11.2000. Vecdaugava, Rīga

76. Jūras ērglis Haliaetus albicilla 22.11.2000. Tūja, Limbažu r.

75. Kākaulis Clangula hyemalis 22.11.2000. Vārzas, Limbažu r.

74. Sudrabkaija Larus argentatus 14.11.2000. Zvejniekciems, Rīgas r.

73. Sniedze Plectrophenax nivalis 28.10.2000. Gaujas grīva, Rīgas r.

72. Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos 15.10.2000. Skulte, Limbažu r.

71. Pelēkā zīlīte Poecile montanus 07.10.2000. Salaspils, Rīgas r.

70. Krauķis Corvus frugilegus 23.09.2000. Kuiviži, Limbažu r.

69. Melnā dzilna Dryocopus martius 19.09.2000. Pape, Liepājas r.

68. Mizložņa Certhia familiaris 19.09.2000. Pape, Liepājas r.

67. Zilzīlīte Cyanistes caeruleus 19.09.2000. Pape, Liepājas r.

66. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 19.09.2000. Pape, Liepājas r.

65. Mežirbe Bonasa bonasia 19.09.2000. Pape, Liepājas r.

64. Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica 18.09.2000. Pape, Liepājas r.

63. Zeltgalvītis Regulus regulus 18.09.2000. Pape, Liepājas r.

62. Garastīte Aegithalos caudatus caudatus 18.09.2000. Pape, Liepājas r.

61. Melnais strazds Turdus merula 16.09.2000. Skulte, Limbažu r.

60. Cekulzīlīte Lophophanes cristatus 16.09.2000. Skulte, Limbažu r.

59. Dižraibais dzenis Dendrocopos major 16.09.2000. Skulte, Limbažu r.

58. Baltā cielava Motacilla alba alba 10.09.2000. Skulte, Limbažu r.

57. Vakarlēpis Caprimulgus europaeus 09.09.2000. Ķurmrags, Limbažu r.

56. Pelēkā vārna Corvus cornix cornix 08.09. 2000. Skulte, Limbažu r.

55. Mājas strazds Sturnus vulgaris 03.09.2000. Liepāja

54. Pļavu tilbīte Tringa totanus 03.09.2000. Liepāja

53. Gaigala Bucephala clangula 02.09.2000. Jūrkalne, Liepājas r.

52. Paugurknābja gulbis Cygnus olor 29.08.2000. Vecdaugava, Rīga

51. Dzērve Grus grus 28.08. Atašiene, Jēkabpils r.

50. Upes tārtiņš Charadrius dubius curonicus 26.08.2000. Skulte, Limbažu r.

49. Krauklis Corvus corax 26.08.2000. Vitrupe, Limbažu r.

48. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus 19.08.2000. Skulte, Limbažu r.

47. Mazais zīriņš Sternula albifrons 19.08.2000. Vitrupe, Limbažu r.

46. Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola 19.08.2000. Vitrupe, Limbažu r.

45. Baltais stārķis Ciconia ciconia 12.08.2000. Skulte, Limbažu r.

44. Lauku balodis Columba palumbus 11.08.2000. Skulte, Limbažu r.

43. Meža tilbīte Tringa ochropus 05.08.2000. Skulte, Limbažu r.

42. Dzeltenā cielava Motacilla flava flava 21.07.2000. Kuiviži, Limbažu r.

41. Jūras krauklis Phalacrocorax carbo sinensis 21.07.2000. Kuiviži, Limbažu r.

40. Melnspārnu kaija Larus marinus 21.07.2000. Kuiviži, Limbažu r.

39. Bezdelīga Hirundo rustica 20.07.2000. Skulte, Limbažu r.

38. Parastais erickiņš Phoenicurus phoenicurus 20.07.2000. Skulte, Limbažu r.

37. Meža pūce Strix aluco 11.07.2000. Skulte, Limbažu r.

36. Žubīte Fringilla coelebs 02.07.2000. Skulte, Limbažu r.

35. Kovārnis Corvus monedula monedula 02.07.2000. Skulte, Limbažu r.

34. Riekstrozis Nucifraga caryocatactes caryocatactes 02.07.2000. Skulte, Limbažu r.

33. Pelēkā dzilna Picus canus 30.06.2000. Skulte, Limbažu r.

32. Ķivulis Spinus spinus 26.06.2000. Skulte, Limbažu r.

31. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata 25.06.2000. Skulte, Limbažu r.

30. Lielā gaura Mergus merganser 22.06.2000. Zvejniekciems, Rīgas r.

29. Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla 22.06.2000. Zvejniekciems, Rīgas r.

28. Purva zīlīte Poecile palustris 22.06.2000. Skulte, Limbažu r.

27. Zivju dzenītis Alcedo atthis 22.06.2000. Skulte, Limbažu r.

26. Dadzītis Carduelis carduelis 16.06.2000. Salaspils, Rīgas r.

25. Egļu krustknābis Loxia curvirostra 16.06.2000. Salaspils, Rīgas r.

24. Pelēkais strazds Turdus pilaris 11.06.2000. Salaspils, Rīgas r.

23. Brūnā čakste Lanius collurio 11.06.2000. Salaspils, Rīgas r.

22. Grieze Crex crex 10.06.2000. Ķeipene, Ogres r.

21. Peļu klijāns Buteo buteo buteo 10.06.2000. Ķeipene, Ogres r.

20. Žagata Pica pica 10.06.2000. Ērgļi, Madonas r.

19. Lakstīgala Luscinia luscinia 10.06.2000. Ērgļi, Madonas r.

18. Dzilnītis Sitta europaea europaea 10.06.2000. Ērgļi, Madonas r.

17. Plukšķis Turdus iliacus 10.06.2000. Ērgļi, Madonas r.

16. Mazais dzenis Dryobates minor 10.06.2000. Ērgļi, Madonas r.

15. Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus 05.06.2000. Āgenskalns, Rīga

14. Upes zīriņš Sterna hirundo 05.06.2000. Āgenskalns, Rīga

13. Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 02.06.2000. Zvejniekciems, Rīgas r.

12. Lielā zīlīte Parus major 20.05.2000. Skulte, Limbažu r.

11. Sīlis Garrulus glandarius 20.05.2000. Skulte, Limbažu r.

10. Dziedātājstrazds Turdus philomelos 20.05.2000. Skulte, Limbažu r.

9. Lielais dumpis Botaurus stellaris 19.05.2000. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

8. Svīre Apus apus 19.05.2000. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

7. Platknābis Spatula clypeata 19.05.2000. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

6. Niedru lija Circus aeruginosus 19.05.2000. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

5. Cekuldūkuris Podiceps cristatus 19.05.2000. Kvāpānu dīķi, Rēzeknes r.

4. Jūras žagata Haematopus ostralegus 15.05.2000. Vārnukorgs, Jūrmala

3. Zivju gārnis Ardea cinerea 15.05.2000. Krēmeri, Rīga

2. Meža pīle Anas platyrhynchos 15.05.2000. Krēmeri, Rīga

1. Laucis Fulica atra 15.05.2000. Krēmeri, Rīga

D KATEGROIJA

Pagaidām novērojumu nav.

E KATEGORIJA

1. Muskuspīle Cairina moschata 16.01.2007. Pilsētas kanāls, Rīga

CITI NOVĒROJUMI

4. Meža pīle Anas platyrhynchos tumšā forma 01.01.2007. Pilsētas kanāls, Rīga

3. Peļu klijāns Buteo buteo – baltā morfa 14.04.2005. Kolkas rags, Talsu r.

2. Paugruknābja gulbis Cygnus olor – poļu morfa immutabilis 06.11.2004. Māras dīķis, Rīga

1. Sudrabkaija Larus argentatus – variācija omissus 22.07.2001. Zvejniekciems, Rīgas r.

Advertisements