Dažādie putnu nosaukumi LV

Bieži vien, literatūrā lasot par Latvijas putnu pētījumiem kā arī citos avotos nākas saskarties ar novecojušiem un mūsdienās nelietotiem vai reti un tikai vietām lietotiem putnu sugu nosaukumiem latviešu valodā. Šī sadaļa palīdzēs saprast – kas ir kas?

Daļēja vai pilnīga pārpublicēšana tikai ar Kaspara Funta personisku atļauju.

Pēdējie papildinājumi: 08.03.2021.

Pārlūkojot personīgo ornitoloģisko bibliotēku, radās doma apkopot man pieejamos literatūrā un citos avotos sastopamos putnu sugu dažādos nosaukumus latviešu valodā. Sarakstā pirmais sugas nosaukums tāds, kas pieņemts mūsdienās. Aiz sugu agrākajiem nosaukumiem iekavās norādīts numurs literatūras avotam no zemāk pievienotā literatūras saraksta. Sarakstā tikai tās putnu sugas, kurām zināmi vairāk par vienu latvisko nosaukumu. Ja kādam ir zināmi vēl citi, lūdzu, dariet man to zināmu!

Patlaban sarakstā dažādi putnu sugu nosaukumi latviešu valodā 349 sugām.

Patlaban šajā sarakstā 3380 dažādi sugu nosaukumi latviešu valodā.

Patlaban visvairāk dažādo nosaukumu latviešu valodā – baltajam stārķim – 111.

Dažādie putnu sugu nosaukumi atrasti 301 literatūras u.c. avotā.

Šī publikācija nepretendē uz filoloģisku vai ornitoloģisku zinātniskumu, bet dod iespēju ikvienam gūt ieskatu dažādajos putnu sugu nosaukumos latviešu valodā un mūsu valodas bagātībā.

Lielu devumu šā krājuma papildināšanā sniedzis Aivars Vilnis, kurš vairāk nekā 150 literatūras avotos (skat. zemāk literatūras sarakstu no 73. līdz 216., no 219. līdz 295., daļai avotu nav precīzākas informācijas par izdevumu, uz kuru dota atsauce) atradis un atsūtījis papildinājumus šai datu bāzei ar daudziem agrāk Latvijā lietotiem putnu sugu nosaukumiem.

Paugurknābja gulbis – gulbis (76,296), parastais dīķu gulbis (76), kuprainais gulbis (77), mēmais gulbis (86,296), mājas gulbis (86), gulbins (189), paugurgulbis (293)

Ziemeļu gulbis – dziedātājgulbis (19), baltais gulbis (57), gulbis (64,68,296, 298), meža gulbis (76,293,295), dziedātājs gulbis (76), dziedatajs gulbis (76), gullbis (218), lielais gulbis (296)

Mazais gulbis – tundras gulbis (220)

Meža zoss – pelēkā zoss (63), mežzoss (63), meža zuoss (73), dieva zoss (76,296), lauku zoss (86), mežazoss (167), dieva zuoss (190), pelēkā mežzoss (63), pelēkā meža zoss (221), pelēkā savvaļas zoss (222), lielā zoss (113), zoss (296)

Sējas zoss – lauku zoss (63), sniega zoss (86), sējas zuoss (190), lauka zoss (299)

Baltpieres zoss – baltgalvju zoss (4,60), baltgalvas zoss (20), baltgalves zoss (63), baltgalve zoss (66)

Kanādas zoss – Kanādas tumšzoss (43,46), gulbja zoss (86)

Baltvaigu zoss baltvaigu tumšzoss (39,42,46), Branta zoss (57), mūku zoss (77), ziemeļu zoss (77), jūras zoss (106)

Mazā zoss – ziemeļu zoss (296)

Melngalvas zoss – melngalvju zoss (4,57,60,296), melngalvas tumšzoss (44,46), melngalve zoss (66), Branta zoss (77), jūras zoss (86), mēmā zoss (86), melngalves zoss (181), melngalve zuoss (190)

Sarkankakla zoss – sarkankakla tumšzoss (46)

Zoss sp. – dzuose (189), dzuose (189), zues (191), zuose (192), zuosans (190), zuosāns (190), guža (189), gūžis (193), gūžs (193), kānis (193), kāns (194), kāne (195), kāna (195), kānīte (195,293)

Rudā dižpīle – kazarkas pīle (4,60), rudā pīle (5,20), kazarka (20)

Sāmsalas pīle – Branta zoss (4,60), Sāmsalas dižpīle (8,13,16,17,22,23,24,28,29,38,39,43,223), jūrmalas dižpīle (20,22,24,26,27,28,31,43,45), jūras pīle (57, 66), Pērnavas pīle (61), lielā Sāmsalas pīle (96), alu zoss (150), dižpīle (224), raibā pīle (225)

Baltvēderis – švukšķis (4,12,14,20,56,57,60,296), švūkšķis (5,20,21,53,300), baltvēdera pīle (6,20,56), švurkšķis (9, 226), baltvēdere (59,296), baltvēderpīle (60), Eirāzijas baltvēderis (95), spiukšķis (227,296), raudava (227), rauduve (227), bizāmpīle (298)

Krīklis – kriķis (5,10,12,14,20,21,24,44,50,53,63,66,300), kriķu pīle (6,20), ložņa (6,54,57,63,296), kripša (49), krīčka (49), krīpšķe (49, 66), krīķis (19), kriklis (59), krīklēns (66), krīklīte (66, 298), kriķītis (66), kriķpīle (66), krīpšķu pīle (66), kroka (76), krokpīle (76,296), kroķe (76,296), krīplis (76), kripšķu pīle (76), kriķite (63,86), parastais krīklis (95), lošne (77), zaļspārnu krīklis (161), krička (189), krīpšķis (195), krīklītis (63), kriķķe (227), krīkļu pīle (228), lošņe (227), lošnis (227), krokke (227), kurķe (227,296), korke (227), korķe (227), krikpīle (296)

Meža pīle – mercpīle (4,9,60,297), mercene (6,7,8,12,14,16,19,20,23,44,53,56,63,296, 298,300), mercs (12), mērcene (21), mežpīle (63), rauduve (187), raudava (76), raudive (76), medene (76), mercapīle (84), gore (105), merca (96), mežapīle (158), maza merc pīle (227), mežu pīle (228), savvaļas pīle (222), marta pīle (296, 298),marcpīle (296), merca pīle (296)

Garkaklis – garkakla pīle (43), raudava (54,293), garkale (109), ziemeļu garkaklis (161), garkaklu pīle (163), smailaste (230), raudavīte (293), kakaulis (296), raudava (296), plēņaste (296)

Prīkšķe – prikše (54), prikšķe (57,59,63,66,229), prikšķis (66,229), prišče (66,68,195), prīšče (66), prīšķe (76), kneķe (96), krekss (217), zylspuorņs krekss (217), plikšķe (231), mazā pīle (299)

Platknābis – platknābe (20,296), ziemeļu platknābis (88), platknābja pīle (113), Eiropas platknābis (113), parastais platknābis (196), platknābainā pīle (296)

Lielgalvis – lielgalvpīle (4,60,296), sarkanknābja nirpīle (5,7), lielgalvas pīle (6,20,56), sarkangalva nirēja (86), lielgalvas nirpīle (95), sarkanknābja pīle (109), lielgalvas ezerpīle (196), lielgalve (63), lielgalvainā pīle (63), sarkanknābe (296), sarkanknābis (296), sarkanknābainā pīle (296), sarkanknābja nirējpīle (299)

Brūnkaklis – raudava (4,6,9,19,20,57,60,63,68,293,296), brūnkakla nirpīle (42), raudevīte (63,296), raudevīts (68), rauduve (115), ezera brūnkakle (76), rudkaklis (76), brūnkakle pīle (88), raudulīte (115), raudive (115), raudaliņa (96), raudavīte (183), brūnkakla ezerpīle (196), brūnkakle (63, 232,296), brūnkakla pīle (63), brūnkaklu nīre (228), mazā nirējpīle (233), ezeru brūnkakle (296)

Baltacis – baltaču pīle (4,6,20,56,59,60), baltacu nirpīle (95), baltacu pīle (98),baltaču ezerpīle (196)

Cekulpīle – cekula pīle (6,20,56, 66), cekulainā nirpīle (42), cekuļpīle (54,296), cekulainā pīle (76), mazā ķerra (77), cekulainā ezerpīle (196), mazā ķerra (296), cekuļainā pīle (296), cekuļzīlīte (297)

Ķerra – ķerre (76), lielā ķerra (77,296), ķerras pīle (63)

Parastā pūkpīle – pūku pīle (4,20,21,56,60,63), spilvenieks (5,21,57), spilvnieks (6,63), pūkpīle (7,26,28,34,37,38,39), lielā pūkpīle (44,45), dūnu zoss (65), dieva zoss (66), gāga (187), dūnu putns (187), Eidera pīle (77), dūnu pīle (96), paraztā gāga (86), dūnu zuoss (190), gaga (63), spilvinieks (63)

Krāšņā pūkpīle – krāšņā pīle (4,60), krāšņais spilvenieks (5)

Stellera pūkpīle – Sibirijas pūku pīle (4,60), Stellera spilvenieks (5), Stellera pīle (76), Sibīrijas pūkpīle (196)

Kākaulis – kaupa (4,7,8,14,19,20,21,24,43,50,53,56,57,59,60,293,296,300), kakaulis (4,5,6,21,60,66,293,296), kākauliņš (66), kakauliņš (76), ledus pīle (76,296), raibais dūķeris (77,296), ķilde (77), lielais kākaulis (196)

Melnā pīle – jūras teteris (5,6,53,57,66,296), melnā tumšpīle (25), melnpīle (80), melnā nira (197), melnā nirējpīle (197), paplis (296), sēru pīle (296)

Tumšā pīle – jūras teteris (4,6,8,20,24,50,56,60,296), melnā pīle (6), vella pīle (66), velna pīle (76,296), baltspoguļa tumšpīle (95),tumšpīle (63)

Gaigala – nīra (4,14,293,296), nira (6,20,57,60,66), gargala (59), gaigaliņš (66), gaigalīte (66), gaigaliņa (66), gaigals (66), ezera gailītis (66), gaigalītis (66), nire (66), ņira (66), jūras nire (66), gaigalis (70), zaļgalvas gaigala (95), mermiņa (105), slīce (105), nirējpīle (126), nirga (86), gogolis (139), baltvēdere (76), dūķeris (76,296), baltvēderis (77), gaigale (78), gaigule (78), gaigula (78), gaigulis (78), dūķenis (115), ezera gaigalītis (186), gaigaline (189), nirpīle (197), gaigalava (189)

Mazā gaura – baltā gauriņa (6,14,56), duncka (57,66,296), dūkeris (227), dukeris (227)

Garknābja gaura – melgāle (57,296), gūra (76), mellgāle (76), melngalvis (76), garknābu gaura (77,296)

Lielā gaura – koka pīle (20), lielā nira (55), gaura (68), gaigula (68), nirra (68), nirre (68), koku pīle (76,296), melgāle (86,296), melgalve (86), gūra (86), kuokpīle (194), mellgāle (194), kokpīle (231), jūras putns (196), lielā gaure (297)

Mandarīnpīle – Āzijas mandarīnpīle (113), Austrumāzijas krāšņpīle (196), mandarīnu pīle (163)

Koku pīle – Karolīnas pīle (196), līgavas pīle (196)

Mežirbe – meža irbe (4,6,9,10,57,60, 66,70,293,295,296,300), irbe (64,293), mežu irbe (68), leiširbe (76), Eirāzijas mežirbe (95), bonazija (234)

Baltirbe – baltais rubenis (4,6,9,14,20,50,56,60,63, 66,293, 298), purva baltirbe (5,17,22,42), purva teteris (5,6,14,20,22,24,56,63,300), purvu teteris (48), baltais teteris (19,57,60,66,293,295,296), purgailis (19,293), baltā irbe (59), pura gailis (66), baltais purva teteris (76), teteris (110),baltais rubbens (227), purvu baltirbe (161), purva gailis (295)

Rubenis – teteris (4,8,46,54,57,60,64,293,296,297, 298), melnais teteris (6,20,56,293), pelēkais rubenis (63), teteriņš (66), bērzu rubenis (66), purvu gailis (66), dusmu gailis (66), ērmu gailis (66), rubbens (68), tetteris (68), tetteris (70), rubins (73), Eirāzijas rubenis (95), terterirbe (188), rubesnīca (63,76), rubisnīca (76), tetēris (195), tetiris (195), tetervis (195), teterēns (195), teterene (195), rubesnīca (76), bezra rubenis (195), rubeznīca (195), rubisnīca (195), rubens (63), melnais rubenis (235,293), parastais rubenis (236), sūngailis (237), rubineņš (63), mežu teteris (295)

Mednis – meža gailis (66), mednēns (66), melnais mednis (66), mednītis (66), medans (66), megnis (67,293), meddens (68), meddnis (70), medenis (187), medins (73), medens (73), medinis (78), rietumu mednis (95), mežgailis (198), silgailis (237), mežu mednis (295), meģnis (296), medenis (296)

Raķelis (medņa un rubeņa hibrīds) – medņu teteris (76,296), medņu rubenis (56), krākelgailis (76), krakāns (296)

Laukirbe – lauku irbe (9,10,60,68,295,297,300), pelēkā irbe (21), tīruma irbe (57,66,296), irbe (64,293), rudzu irbe (66,296), lauka irbe (70,293,297), irba (188), kurata (188), kuratiņa (188), irube (78), ierube (78), tīrumu irbe (83), tīrumirbe (83), lauku kuratiņa (194), kurtiņa (199), irbīte (183), virba (195)

Paipala – parastā paipala (5), piepala (66), paipalīte (66), puspelēda (76), putpelēda (76), paipale (78), paipule (78), paipaliņa (78), putpele (99), putpalova (99), putpaleņa (99), putpalāda (99),putpeleva (195), putpelava (195), papole (193), purpelava (195), puspelava (195), purspelava (195), paipola (218), savvaļas paipala (222), pelpala (238)

Brūnkakla gārgale – brūnkakļa garlaka (4), jūras garlaks (57), sarkankakla garlaciņa (66), gārlake (70), kroka (96), brūnkakla garlaka (76), kaupe (76, 227), garlaka (76), brūnkaklu gārgale (83), jūras gailis (83,296), jūras garļaks (83), jūras garļaka (83), brūnkakles gārgale (96), jūras nira (195), brūnkakla gargāle (231), jūras gargāle (63), garlaks (227), garrkaklis (227), kaupa (227)

Melnkakla gārgale – ezera gārgale (296), jūras gārgale (296), garļaka (296), garkaklis (296), garķis (296), parastā gārgale (299)

Polārā gārgale – arktiskā nira (55), jūras gārgale (56,63,66), ezera garlaks (57), jūras garlaka (60), ezera gārgale (66), melngalvju garlaka (66), melngalves gārgale (96), melngalve gārgale (77), ezera garļaka (83), jūras nirējs (76), garļaks (83), garļaka (83), ezera garļaks (83), garķis (76), jūras gailis (76), kārkaulis (76), garkaklis (76), ezera garlaka (76), garlaka (76), karkauls (194), kārkauls (194), ledus putns (195), melngalvju garlaka (4), jūras gārgale (7), melngalvas garlaka (60), melngalvju garļaka (83), ziemeļu gārgale (127), melngalvas gārgale (113), melngalvju gārgale (231)

Dzeltenknābja gārgale – baltknābja gārgale (113)

Mazais dūkuris – mazais dūkurītis (4,6,56), mazais dukuris (5,19,300), dūkuritis (57), mazais dūkurīts (60), mazā garlaciņa (66,296), dūkurītis (66), mazā garļaciņa (82), mazā garļaka (77)

Cekuldūkuris – cekuldukuris (5,14,19,59), baltkakla dūkuris (6,20,56), cekulainais dūkuris (8,42,51,293), cekula dūkuris (56,57), nira (62), cekula dukuris (62), pelēkrīkles garlaka (66), krepšķis (76), pakaļkājis (76,296), pakļkājas pīle (76), cekulu dūkuris (84), garļacīna (84), cekulu garļaka (84), cekuldūkurs (159), pakkaļkājis (227), cekuldūkurs (293), baltkaklis (293), ezergailis (293), jūras gailis (293), cekuļu garlaka (296), cekuļu dūķeris (296), cekulainais dukuris (300)

Pelēkvaigu dūkuris – sarkankakla dūkuris (4,6,7,9,10,20,56,60), sarkankakla dukuris (5,19,300), dūkuris (76), sarkanais dūkuris (76), sarkanā garlaka (76), klarbaks (76), sarkankakla garļaka (84,296), pelēkrīkles garļaka (77), gargāle (239), slīce (239), brūnkaklis (296), gaigala (296)

Ragainais dūkuris – ragainais dūkurītis (4,6,50,56), ragainais dukuris (5,19,300), ragainais dukurīts (14,60), ragainā garlaka (66), raigaiņu garļaka (84), ragaiņu garļaciņa (84,296), ragainā garļaka (77)

Melnkakla dūkuris – melnkakla dūkurītis (4,6,56), melnkakla dukuris (5,19), melnkakla dūkurīts (60), melnkakla garlaka (66), melnkaklu dūkurītis (84), melnkaklu garļaciņa (84), melnkaklu garļaka (84)

Tumšais vētrasputns – pelēkais vētras putns (8,17,38,39,45), straujais vētrasputns (95), auku putns (240), negaisa vēstnesis (241)

Vētras burātājs – vētrasburātājs (7), ziemeļu burātājs (24,42,47), vētras putns (60), kaupa (106), vētrasputns (108), vētras zēģelētājs (77)

Ziemeļu sulla – sulla (7,8,16,17,24,28,35,46), oluša (75), neveiklis (77), baltais jūras krauklis (77), ziemeļu nirējpelikāns (95)

Sārtais pelikāns – pelikans (60,296), pelikāns (82), parastais pelikāns (86), rozā pelikāns (136), guzes zuoss (190)

Cirtainais pelikāns – cekulainais pelikans (77), cekula pelikans (86)

Jūras krauklis – lielais jūras krauklis (5,7, 242), ūdenis (8,12,24,66,68,296), kormorāns (12), lielais kormorāns (43), ūdens krauklis (66), kormorans (106), baklažāns (94), melnais jūras krauklis (127), melnais kormorāns (243), baklans (244)

Mazais jūras krauklis – punduru kormorāns (77)

Sārtais pelikāns – sārtais pelikans (5), guzes zoss (66)

Lielais dumpis – dumpis (4,20,56,57,59,60, 64,68,70,296), lielais purva dumpis (50), bumplis (64,66,296), bambalis (65), mūlis (65,66), Sedas gailis (65), bada dumpis (66,296), ezera gailis (66), tībungs (76), ūdensvērsis (76), ezergailis (76,296), ezera bullis (90), lielais purvu dumpis (171), bamplis (189), ezervērsis (189) ūdens vērsis (227), jūras vērsis (227), dumpnis (200), bamblis (296), purvju dumpis (296)

Mazais dumpis – mazais purva dumpis (296)

Lopu gārnis – govju gārnis (130), Ēģiptes gārnis (122)

Nakts gārnis – nakts kārnis (4,60), nakts garnis (6), nakts vārna (86), parastais naktsgārnis (95)

Mazais baltais gārnis – zīda kārnis (4,60), zīda gārnis (5,7,8,16,20,21,39,53), mazais baltgārnis (24,41,44), mazais sudraba gārnis (86), zīdgārnis (95)

Lielais baltais gārnis – sudraba kārnis (4,60), sudrabgārnis (5,7,8,12,16,22,26,30,39,53), sudraba gārnis (6,21), baltais garnis (6), baltais gārnis (12,20,49,300), baltgārnis (22), lielais baltgārnis (28,44), lielais sudraba gārnis (86), baltā dzēse (245), baltais zivju gārnis (246)

Zivju gārnis – zivju kārnis (4,57,60,296,297), dzēse (4,5,7,8,12,14,19,20,21,22,53,60,63,296,297), kārnis (6,14,20,297), karnis (20), gārnis (20,59), garnis (68,70), zivkārnis (63), pelēkais gārnis (137), ģēksis (144), ģēse (96), klijāns (96), goris (76), greijāns (76), ģeiksis (76), klijans (76), dzēstrs (76), dzēsis (78), dzēsnis (78), zivgārnis (80), koku dzērve (56,296), zuvkārnis (190), kārķis (194), žūris (190), zivju garnis (247), klija (248), gornis (227), gārnis (295), ģēšis (296), pelēkā dzēse (296), klaņķis (299), koka dzērve (299)

Melnais stārķis – gandrs (3,43,44), melnais starks (6,9, 63), melnais stārks (20,57,293), melnais starks (60), melnais gandrs (63), melnais svētputns (66), dzēses goris (68), melnais starķis (76), dzēse (105), meža stārķis (77), melnais svētelis (138,296), gandrītis (185), mellais stārks (198), melnā žugure (198), dzēsis (193), dzēsnia (200), dzēse (200), dzēzis (200), kuoka dzērve (189), starks (63), žugguris (218), žubburis (218), stārku baznīcas kunga (227), melnspārklis (227)

Baltais stārķis – svētelis (1,63,64,67,68,296), stārķis (4,20,50,64,67,296), baltais starks (6,9), baltais stārks (20,297), stārks (54,57,64,66,67,296), starks (60,63,64,66,67,68), svētputns (64,67,296), stikāns (64,66), stārka (66,67), sterks (66), aists (67), bacans (67), bacians (67), bacijans (67), bacions (67), bacjons (67), bačans (67), bočaks (67), gandrs (63,67,296), gandris (67), kaļests (67), kaļusts (67), kļikuns (67), poļaks (67), stārgs (67), starka (67), starķis (67), storķis (67), sventelis 967), svētainis (67), svēteklis (67), svētēlis (67), svētenis (67), svētnesis (67), svēts putns (67,68), svētulis (67), štargs (67), štarka (67), štarks (67), štarķis (67), tāks (67), tarks (67), tārks (67), žubure (67), žugare (67), žugure (67), žurējs (67), dzese (68), žīguris (68), baltais gandrs (63), ztārķis (86), ztārks (86), gārķis (105), māju stārķis (77), žugurs (156), dzēse (76), garnis (76), stērga (76), tārciņš (76), lielaisputns (187), storks (64), melnsprāklis (76), gāgans (76), gāgars (76), dieva āzis (76), dievāzītis (76,296), gardegunis (76), garķis (76,296), dzēstrs (76), dzēstre (76), bacjans (198), bocjans (198), gandars (198), stārka (198),starķs (198), starķic 198), sterķis (298), svētuls (195), svētelītis (192), starkus (198), svetels (195), svetals (195), svāc putnc (198), štārka (198), svātulis (198), štorks (198), žuburis (198), zuburs (190), zuburis (190), žugara (198), zugurs (190), zuguris (190), žuguris (198), bugure (198), dzēsis (198), kārķis (198), kārnis (195), kārnis (195), garnis (198), klabata (198), klabis (194), koka klabis (194), klaperštoks (198), andrējs (198), viesturis (198), stērks (227), svēts putnis (227), žigguris (227), zandarts (227), žubburis (227), žugguris (227)

Karošknābis – paltknābju kārnis (4,60), platknābja ibiss (5,7,8,12,17,24), platknābja gārnis (6,20), platknābjibiss (43,45), karuošu knābis (66), platknābis (106), platknābja kārnis (76), Eirāzijas platknābjibiss (95), parastais platknābjibiss (196), baltais platknābjibiss (196), karuošu zouss (190), karotes kārnis (245)

Ķīķis – lapseņu klijāns (3,6,7,8,16,22,44), ķūlēns (15), Eirāzijas ķīķis (44), lapseņu vanags (56,63,296), lapseņu klījāns (56), kūliens (76), kukaiņu vanags (96), klījans (227)

Melnā klija – melnā klīja (4,10,56,60,296), melnklīja (9), melna līja (15), melnā līja (56), klīja (66), vanags (68), melnā lija (85), melnklija (226), sarkanā līja (296)

Sarkanā klija – sarkanā klīja (4,9,56,60), sarkanā līja (15), Vāczemes līja (15), sarkanā līja (56), karāliskā līja (77), klīja (227), līja (227)

Jūras ērglis – lielais zivju ērglis (15,57,296), maitas lija (66,68), jūrasērglis (2), jūrnieks (87), baltastes ūdensērglis (196), parastais ūdensērglis (196),maitas līja (227), lielais jūras ērglis (249), baltastes jūrasērglis (250), ērglis (296)

Baltgalvas grifs – kalnu līja (4), kalnu lija (5,6,7,16,19,20,21,43,60), kalnu kandrolija (20), kalnu grifs (76), zosu grīfs (77), baltgalvainā maitas lija (251), baltgalvainā maitu lija (251), baltgalvju grifs (252)

Melnais grifs – maitas līja (4,56,60,70), maitu lija (5,7,16,19,20,21,43), maitas lija (6), lielā maitas līja (15), maitas ērglis (20), maitas kandorlija (20), lielā melnā līja (56), maitas grifs (76), melnā maitu lija (76), maitu grifs (109), mūku grīfs (77), brūnā maitu līja (251)

Čūskērglis – čūsku ērglis (6,8,60,63), parastais čūskērglis (42), tšūsku busards (86), tšūsku ērglis (86), čūsku vanags (253)

Niedru lija – niedru līja (4,15,56,57), niedrāju lija (80)

Lauku lija – lauku līja (4,15,56,57), lauka lija (44), pestis (78)

Stepes lija – garastlīja (4), garastes lija (5,19,20,63), stepju lija (7,63), garastes līja (56), garastlija (60,296), stepju lija (77)

Pļavu lija – pļavu līja (4,56), pļavas lija (8), lukstes līja (15), lukstes līja (15), jostainā līja (77), lukstu lija (296), lauku lija (296)

Vistu vanags – vistinieks (5,21,63), vistvanags (13), teteru vanags (15), vanags (64,70,293,296), lielais pelēkais vanags (64), pelēkais vanags (64), vanaģelis (66), cāļu vanags (66), spērājs putns (70), lielais vanags (125), vonogs (74), vistiķis (92), vistenieks (125), parastais vanags (86), baložu vanags (109), Eiropas vistu vanags (118), vīstiķis (186), varnags (195), klija (76), sokols (193), cāļu vannags (227), dūju vanags (253), vannags (227), rubeņu vanags (296)

Zvirbuļu vanags – zvirbuļnieks (5,21,63), zvirbuļvanags (13), vēja vanadziņš (15), zvirbuļu vanadziņš (50), vēja vanags (66,68,218), vēju vanags (70), zvirbulnieks (63,80), zvirbulu vannags (227), zvirbuļu vannags (227), vēja vannags (227), vannags (227), pellu vannags (227), vanadziņš (296)

Peļu klijāns – klījans (4,15,56,60,293), klijans (6,15,59), lielais peļu vanags (6,20,56,293), peļu vanags (15,66,296), klijāns (20,26,27,28,59,63,64,297), lielais vanags (20), peļu klījans (54), peļu klijans (57,59), kūlāns (64), lietus putns (66), lietus vanags (66,296), vēja vanags (66), kūlans (76), klajāns (76), busards (76), peļu klījāns (77,296), vienkāršais busards (86), peļu busards (86,296), meža busards (86), klījāns (195,296), klujāns (189), kulāns (195), pinkšs (202), kliuka (195), parastais klijāns (235), peļvanags (254), pellu vanags (227), vējvanags (231), klijana vanags (253), vannags (227), rūsganais klijāns (63), mazais rūsganais peļu klijāns (255)

Bikšainais klijāns – bikšainais klījans (4,56), biksainais klijāns (9,10,14), bikšains klijans (15), biksainais klījans (60), askājainais busards (86), dūmkāju busards (86), biksainais klījāns (296)

Mazais ērglis – mazais paērglis (5,14,19), mazais ērglis – lielākā forma (20), dzeltenais ērglis (66), mazais kliedzēju ērglis (82), mazais ērglītis (256), kliedzēju ērglis (296)

Vidējais ērglis – lielais paērglis (5,14,19), kliedzējs ērglis (9), svīkstošais ērglis (77), mazais ērglis (82), kliedzējērglis (19), kliedzēju ērglis (257)

Klinšu ērglis – brūndzeltenais ērglis (6,15,20,56,57,60,63,66,296), ērglis (68,296), kalnu ērglis (126), klinšērglis 9124), karaļa ērglis (105, 259), erelis (78), ērgils (78), zelta ērglis (86), akmeņu ērglis (86), brūndzeltēnais ērglis (77), erglis (203), kalnu vanags (204), klintsērglis (231), Ziemeļeiropas klinšu ērglis (258), brūndzeltānais ērglis (229), brūndzeltanais ērglis (227), kroņa ērglis (241), zeltērglis (231)

Stepes ērglis – stepju ērglis (77)

Pundurērglis – sīkais paērglis (196)

Zivju ērglis – ķirlāns (6,10), zivjērglis (47), mazais zivju ērglis (60), zivju vanags (66), ķīrlis (76), ķirlis (76), upes ērglis (56), jūras ērglis (106), ķirāns (96), ķīrlāns (56), zivrijis (190), zivrija (190), zivērglis (63), zivju vannags (227), jūras vannags (227),

Lauku piekūns – peļu vanadziņš (1,19,63), dzeltenais vanadziņš (6,20,56,296), mazais peļu vanags (6,56,293), vēja vanags (6,56,60,64,296), dzeltenais piekuns (9,10), lauka piekuns (11,44,45), lauku piekūnīts (14), vēja vanadziņš (14,293), dzeltenais vanags (15,54,57,59,60,70), tīrumu vanadziņš (15,66), mazais vēja vanags (64), cīruļu vanags (66), bedzelīgu vanags (66), dzeltānais vanags (66), dzeltēnais vanags (77), lauku piekuns (79), dzeltānais piekūns (82), lauku piekūnītis (63), dzeltenais piekūns (63), lauku piekūnītis (63), peļu vanags (260), dzeltenais piekūns (63), dzeltans vannags (227), dzeltānais vanadziņš (231,293), mazais dzeltenais vanadziņš (264), lauku vanadziņš (293), brūni dzeltānais vanadziņš (293), vēja piekuns (297)

Kukaiņu piekūns – kukaiņu vanags (4,15), kukaiņu vanadziņš (6,20,56,60), mazais vanadziņš (19), sarkankāju vanags (66)

Purva piekūns – purva vanadziņš (6,20,50,56,60,296), purva piekuns (9,10,297), purva piekūnīts (14), vanadziņš (15,19,57,296), mazais vanadziņš (66,296), pura piekuns (79), purvu piekūns (82), purvu vanadziņš (236), purvu piekūnītis (249), vēja vanadziņš (293)

Bezdelīgu piekūns – bezdelīgu vanadziņš (6,20,56,60), bezdelīgu piekuns (10,297), bezdelīgu vanags (15,54,57,59,66,296), bezdilīgu vanags (85), bezdelīgpiekūns (124), cīruļu vanadziņš (231), cīruļvanags (296)

Medību piekūns – ziemeļpiekuns (15), jakts piekuns (15), medibu piekuns (60), medību vanags (66), vanags (68), ziemeļu piekūns (161), zviedru vanags (195), medības piekūns (262), mednieku vanags (263), falks (263)

Lielais piekūns – piekuns (9,60,296), dižais piekūns (10,20,63), mazais piekuns (15), piekūns (57,63,66), lielais piekuns (79), dižvanags (109), peikuns (202), pekuns (202), dižais piekuns (262), lielais dižais piekūns (220)

Stepes piekūns – stepju piekūns (109), balabans (109)

Dumbrcālis – dumbra cālis (4,6,10,17,20,56,60), dumbrvistiņa (43), stidilbis (76), dumbru cālis (76), parastā dumbruvistiņa (95), purva dumbra cālis (123)

Ormanītis – lielais ormanītis (20,25,26,44,45), niedru cālis (57,296), ormanīts (60), niedrcālis (197), ormaniņš (296), upes cālis (296), parastais niedrucālis (300)

Mazais ormanītis – mazais niedru cālis (4,6,20,60,63), parastais niedrcālis (5), mazais niedrcālis (7,22,48), jūras vistiņa (77), ceru putns (96)

Grieze – griezne (64,66), grieza (64,66), griezīte (66), grieznis (76), grieznītis (200)

Ūdensvistiņa – ūdens vistiņa (4,6,9,20,56,59,60,63), ceru vistiņa (50,296), ormaniņš (57,70,227), kūpis (76), ūdensvista (86), parastā ūdensvistiņa (95), ūdens vista (104), kūpis (296), niedru vistiņa (296)

Laucis – papis (4,6,14,24,44,53,56,60,63,66), pops (7,12), papiņš (57,66,296), paps (66), kūpis (86), kuiga (187), kulainis (76), nira (76), nire (76), parastais kūpis (86), ūdensvista (86), stiebru vista (86), parastais laucis (95), lausis (173), pāpis (264)

Dzērve – pelēkā dzērve (5,7,16,18,21,22,43,47), dzērvīte (64), klurga (64,66), klurģis (187,296), kluicens (187), klurgšķis (187), klarka (64), kluicēns (76), klurkšķis (76), klurgis (115), luicēns (115), dzierve (149), klorģis (189), krulla (199), dzerve (265), garnis (238), kluicene (296)

Mazā sīga – mazā siga (4,60,296), mazā drofa (16,22)

Apkakles sīga – apkakles siga (4,60), apkakles drofa (16,22)

Lielā sīga – liela siga (4,60), drofa (16,22,40), siga (68), garkāje (106), lielā drofa (22), stepju sīga (231), trape (231)

Garstilbis – sārtkāju īlenknābis (113)

Jūras žagata – žagattārtiņš (22,43), jūrasžagata (95), parastais žagattārtiņš (95), jūras žaggata (227)

Avozeta – avozete (4,60), ezeru avozeta (5,21), īlenknābis (5,21,43), avoseta (20), avosete (76), zobenknābis (76), parastais īlenknābis (95), parastā avozeta (266)

Upes tārtiņš – tārtiņš (57,66), klienis (76,296), Kurzemes tārtiņš (76), upju tārtiņš (48), upes tātiņš (195)

Smilšu tārtiņš – smilšu šnībis (4), dūdieviņš (57,66,296), lauku tārtiņš (66,296), tārtiņš (66), lauku tātiņš (106), ūdieviņš (138), lauka tārtiņš (253), teļļu tārtiņš (227)

Dzeltenais tārtiņš – dzeltēnais tārtiņš (4), sējas putns (4,14,60,296), leišu vistiņa (14, 96), tārtiņš (77,296), sējas tārtiņš (296)

Morinella tārtiņš – Mornella tārtiņš (77), Alpu tārtiņš (77), Morinela tārtiņš (300)

Jūras ķīvīte – jūras ķīvite (4,60), jūrasķīvīte (43), jūras tārtiņš (82,296), lielais tārtiņš (95), ķīvištārtiņš (77)

Ķīvīte – ķīvite (4,57,66,70,293,295), sēnala (6,66,293), sēmala (64,66,293), ķīvītis (66), kēvala (68), sēmalis (68), semala (68), ķūvitis (68), parastā ķīvīte (96), ķēvala (76), somalis (76), sēmaliņš (76), samelis (76,296), sāmala (76), ķīve (78), ķīvis (78), ķīvita (78), pīguta (105), ķieviste (199), ķīvite (199), ķīvitiņš (199), čiviste (199), sāmala (218), sētmalis (227), sammelis (227), ķīvits (293), ķīvala (296)

Lielais šņibītis – rudens šnībis (4,50), rudens šņībītis (5,7,16,24), rudens šņibis (6), lielais šņībītis (16), rudens šņibītis (20,46,300), rudens šņībis (56), šņibis (76), rudens šnibītis (76), Īslandes šnibītis (76), šnibe (76), kanuts (77), rudens šnibis (296)

Gaišais šņibītis – smiltsšņībis (5,19), smilšu šņibis (6), gaišais šņībītis (7,16,24), smilšu šņibītis (20), smilšu šnībis (60), smilšu šnibis (195,296), smilts šnībis (267), šnibītis (296)

Trulītis – mazais šņibītis (20), mazais šnibītis (50),mazais šņībītis (19), mazais smilšuputns (77)

Temminka šņibītis – Temminka šnībis (4,60), pelēkais šņībītis (5,16,19,24), Temminka šņibis (6), pelēkais šņibītis (7,53,300), Temminka šņībītis (16), Temminka šņībis (56), Temminka šnibītis (296), Temminka šnibis (296)

Līkšņibītis – līkšnībītis (4,60), līkšņībītis (5,16,19,56), līkknābja šņibītis (13,44,46)

Jūras šņibītis – jūras šņībītis (5,7,16,24,39), jūrmalas šņibītis (95), jūras smilšu putns (77), smilšu šņibītis (300)

Parastais šņibītis – šnībītis (4,10,21,60), parastais šņībītis (5,16,24), šņibītis (20,56), šņībītis (19), Alpu smilšu putns (77), ziemeļu šņibītis (205)

Šinca šņibītis – mazais šņibītis (6,296), Šinca šņībītis (22,37,39), mazais šnībītis (60), trulītis (296)

Dūņšņibītis – dūņu šnībis (4,60), dūņšņībis (5,7,16,19), dūņu šņibis (6), dūnšņībītis (24), dūņu šņibītis (41), dūņšņibis (43,46), dūņu šnibītis (50), dūņu šņībis (76), dūņu šnibis (96), dūņtilbīte (195), dūņu snibītis (229)

Gugatnis – gūgatnis (9,50), pļavu gailītis (19), ezera gailis (66), jūras gailis (76), zāļu šņibītis (96), zāļu šnibis (195,296), gugatns (200), kūgatnis (195), kugatns (194), tatans (296)

Vistilbe – mazais purva ķikuts (59), vistilbīte (66), vistilbis (66), vistilbs (66), vistilba (66), matu sloka (86), mākoņu sloka (239), dumbru šneppe (227), dumbru sloka (296), garšnepe (296)

Mērkaziņa – pērkoņkaza (4,5,21,54,56,71,296), bekass (5,6,7,21,56,59,63,300), pērkonkaza (19,20,64,70,293), beru kaza (54,296), pērkoņa kaza (57), purva ķikuts (59), debesāzis (59), merkaziņa (59), pērkonbuks (59), kiku kaza (59), pērkonu buks (59), vidējais ķikuts (59), bebrukaza (64), pērkonkaziņa (64), mērkaza (64), ķiku kaza (64,296), ķikkaza (64), pērkona kaza (64), debesāzītis (64), ķikuts (64), pērkonu āzis (68), pērkonu kaza (68), ķikku kaza (68), ūdenssloka (63), bekasine (71), pekaziņa (138), pērkuona kaza (138), pērkuoņkaza (138), strimina ožeits (135), pikaza (76,296), mēkaza (64), ķikāns (76), sila kaza (76,296), debess kaza (187), dievāzītis (187), pērkoņa āzis (76), dieva āzis (76), sloku putns (76), purva vērsītis (91), merkaza (105), ķikans (194), ķikaza (195), stikāns (195), purva sluoks (195), pērkona kaze (227), ķikukaze (227), bekāss (268), bekāzis (269), pekazzine (227), debess kaziņa (113), bekasis (293), mērkaza (296), debeskaza (296), gardeguņu bekāss (298), purva sloka (299)

Ķikuts – ķikutis (4,59), vidējais ķikuts (57), lielais ķikuts (59), ķikute (59), kikutis (66), purva ķikutiņš (66), vidējā sloka (66), pļavu sloka (66), pļavas ķikuts (95), stukuts (73), dievaāzītis (64), kuiga (76,296), dupels (76,296), purva sloka (77), dupelis (84), dubultsloka (86), dubultšnepis (142), ķikots (64,293), ķikuots (195), stikans (195), stikuots (195), čīkutiņš (200), stirkans (195), purva stirkāns (195),stikāns (194), ķikkuts (227), dubbultšnibbe (227), dubultšnepe (227), šneppe (227), šnibe (227), lielais ķikuts (293), dubulta sloka (295), sņibe (296), ķikuts – dupelis (296)

Sloka – šnepe (3), meža sloka (56,295), meža sluoka (66), dumbru sluoka (66), sluoka (66), leišu irbe (68), ķikuts (68), šneps (63), šņepis (73), šļoka (76), gardegunis (76), kulans (86), kulainis (86), kulens (86), šņepe (86), Eirāzijas sloka (95), šluoka (195), sluocēns (195), sluokeniņš (195), sluokulēns (195), sluokalāns (195), šnep (191), šnāpa (195), šnīpa (195), šnēpe (195), kullanis (194), kuleinis (195), kuliks (199), valdšneppe (227), valdšnepe (293)

Melnā puskuitala – melnais kluitēns (5), limosa (77), krastmalas sloka (77), smilšu sloka (230), melnastes puskuitala (296)

Sarkanā puskuitala – sarkanais kluitēns (5), krūmu sloka (66), sluokalāns (66), dumbrāju sloka (77), dumbru sluoka (195)

Lietuvainis – vidējā kuitala (5), lietuvains (14,57), kruoņa sloka (66), mazais kuilis (66), kuoņa sluoka (195), kullainis (227), kullenis (227), sējas putnis (227), kulains (296)

Tievknābja kuitala – Sibirijas kluite (4,60), mazā kuitala (5), Sibirijas kuitala (5,6,296), Sibīrijas kuitala (16,20)

Kuitala – kluite (4,6,60,296), kronšnepe (5,20,21,63), purva kuilis (6), kroņšnepe (7), pļavu kuilis (14), lielā kuitala (18,19,28,44), kuils (57,296), kluiķis (57,59,66,296), šņeps (62), kuilis (66), kuitals (66), kluita (84), klienis (96), kroniņš (76,296), kluitains (76), kuiga (76), kluitāns (76), lielais ķikuts (76,296), tārķins (76), kuilips (76), lietus putns (76), klurkšķis (195), kuitele (189), kluinis (195), kluitans (195), kluitiņš (195), tārkiņš (195), tārķiņš (195), kuile (227), kuitale (270), kluitala (229), kuikala (271), kroņa sloka (295), kurļips (296), mazais ķikuts (296), ķikuts (296), lielā sloka (296)

Pļavu tilbīte – pļavu svilpis (4,6,19,20,57), zāles tilbīte (6), pļavsvilpis (60,66,296), stidilbe (76), pļavas tilbīte (119),tilbīte (296)

Dīķu tilbīte – dīķa tilbīte (8,46)

Lielā tilbīte – lielā gaišā tilbīte (6,7,36,56,59), lielais tlitlis (19), tlitli (57), tlitilbis (195), titilbis (195), titidilbis (195), titilbe (195), titilbs (195), stidilbis (195), lielais titilbs (296)

Meža tilbīte – tilbīte (57), tumšā tilbīte (77), titilbīte (195), titilbītis (195), titilvis (195), utudilbis (195)

Purva tilbīte – gaišā tilbīte (4,5,19,60,296), mazā gaišā tilbīte (6,7,16,21,56), mazā tilbīte (20), knibgass (57,66,68), knipgas (227), tidilbīte (227), knībgass (296)

Tumšā tilbīte – tumšais tilbītis

Terekija – mazā puskuitala (4,5,6,20,60), pelēkā terekija (5,7,16), pelēkā tilbīte (7,8,11,12,16,24,26,28,38,39,41,45,46)

Upes tilbīte – upes svilpis (54,57,66,296), svilpītis (66), upju tilbīte (48),mazā tilbīte (296), pļavu svilpis (296)

Akmeņtārtiņš – akmeņu tārtiņš (4,300), akmeņu tārtiņš (60), parastais akmeņtārtiņš (95)

Šaurknābja pūslītis – pūslītis (4,6,19,20,56,60)

Platknābja pūslītis – platknābju pūslītis (4,60)

Vidējā klijkaija – melnā kaija (4,6,14,20,60), klijkaija (14), vidējā laupītājkaija (43), melnā klijkaija (19)

Īsastes klijkaija – īstastes laupītājkaija (43), kliju kaija (20,60,296), kliju kaiva (57), klajāns (76,296), klajans (105), klija (76), klījans (227), plēsīgā kaija (296)

Garastes klijkaija – klīju kaija (4), kliju kaija (6), garastes kaija (4,20,60), garastes laupītājkaija (43)

Lielā klijkaija – lielā laupītājkaija (43), milzu laupītāja kaija (77), skua (77)

Kaija sp. – knievs (64), kņāvs (64), kluica (64), kaiva (66), kaja (78), kajava (78), ķīvis (76), kaijelis (179), knieve (192), kņāva (189), ķirlāns (199), ķirluonc (189), gaigala (240,293)

Melngalvas kaija – melngalvju kaija (4)

Šķeltastes kaija – šķeltastes ķīris (4,5,6,8,20,21,24,43,60)

Mazais ķīris – mazais kurliks (66)

Lielais ķīris – ķīris (4,50,59,60,70), kurliks (6,56,57,66,68,296), brūngalvainā kaija (55), ķīrītis (66), ķīvis (76), kurļiks (96), ķīre (195), ķirliks (195), lielais ķirlis (226), ķiris (256), parastā kaija (256), melngalvju kaija (296), siļķu kaija (296)

Kajaks – vētras kaija (4,5,6,7,9,20,21,56,60,296,300), kaija (49,54,57,66,68,296), iepelēkā kaija (55), ķilde (76), zilā kaija (82), kaiva (77), utu vanags (195), parastā kaija (296)

Reņģu kaija – kaija (55), lielā reņģu kaija (76), ķīlēns (76), mazā reņģu kaija (77,296), lielā sudrabkaija (296)

Tundras kaija – Heuglina kaija (35)

Sudrabkaija – gaigala (54,57), sidrabkaija (82), sudrabainā kaija (95), kaiva (227), sudraba kaija (226,300), kaija (293)

Kaspijas kaija – baltgalves kaija (113)

Mazā polārkaija – ledus kaija (4,5,6,21,60)

Lielā polārkaija – ziemeļu kaija (4,6,21,60), polarkaija (5,21), kaijgāle (76), gaigala (76)

Melnspārnu kaija – melnspārnainā kaija (50), jūras kaija (19), melnspārnu kaiva (52,57), lielā reņģu kaiva (52), jūras milzukaija (55), killens (68), melnspārnu jūras kaija (82), kullenis (227), ķillens (227), lielā jūras kaija (235), lielā reņģu kaija (296), ķīlens (296)

Trīspirkstu kaija – trejpirkstu kaija (5), ķīris (68), trijpirkstu kaija (76), ķīrlis (76), melnkāju trīspirkstkaija (95), ķirlis (195)

Kamčatkas kaija – tumšspārnu kaija (112)

Zīriņš sp. – jūras bezdelīga (55), sīriņš (76), jūras besdeliga (227)

Lielais zīriņš – lielais sīriņš (86), laupītāju jūras bezdeliga (86)

Cekulzīriņš – dzeltenknābja zīriņš (16), jūrmalas cekulzīriņš (95), Sandviču zīriņš (77)

Mazais zīriņš – jūras kūķitis (57), mazais sīriņš (86), mazā jūras bezdeliga (86), jūras ķūķītis (296)

Jūras zīriņš – garastzīriņš (60,66), garastsīriņš (86), garastainā jūras bezdeliga (86), garastes zīriņš (77), jūras sīriņš (253)

Upes zīriņš – upes sīriņš (86), jūras bezdeliga (86), upju zīriņš (196)

Melnais zīriņš – melnā jūras bezdelīga (57), nira (76,296), melnais sīriņš (86), ņirra (227), melnspārnu zīriņš (272)

Baltspārnu zīriņš – baltspārnu sīriņš (86), baltspārnu jūras bezdeliga (86)

Baltvaigu zīriņš – bārdainais zīriņš (77)

Tievknābja kaira – garknābja kaira (43)

Resnknābja kaira – ziemeļu lume (4,60), īsknābja kaira (5,43), lumme (5,7)

Lielais alks – alks (4,5,7,16,20,24,39,44,60)

Svilpējalks – lume (4,60), čistiks (5,7,16,39), Arktikas svilpējalks(42), melnais alks (103), alka (105)

Mazais alks – gārgalīte (5), punduralks (77)

Stepes smilšvistiņa – smilšu vista (4,60), parastā smilšvistiņa (5), smilšvistiņa (16,21,38,39,46), stepju vista (77), smilšu vistiņa (56), stepes vista (231), Vidusāzijas smilšu vistiņa (260)

Mājas balodis – klinšu balodis (26), māju balodis (66), dūja (66), zilais putns (129), pelēkais balodis (109), pelēkais mājas balodis (109), dūjiņa (106), dūda (187), baluodis (73), bolūdis (74), dūdiņa (76), balandis (78), dūve (78), pilsētas savvaļas balodis (141), pilsētas balodis (170), dūviņa (195), dūdis (195), dūduks (189),dudulis (189), baluds (189), baluode (189), boluc (189), baluodiņš (189), parastais balodis (274), vienkāršais balodis (273), dūvitis (227), ballodis (227), bališs (213), zlganpelēkais balodis (274), zilpelēkais balodis (274)

Lauku balodis – lielais balodis (4,6,56,60,296,297), poģis (76), poguma balodis (76), zilpelēkais meža balodis (77), lielais lauku balodis (82), meža balodis (86), lauka balodis (109), dūdu baluodītis (200),puguma ballodis (227), pogais meža ballodis (227), zili pelēkais meža balodis (253), pelekais lauku balodis (221), mazo ļaužu medņu gailis (63), pogumbalodis (296)

Meža balodis – mežbalodis (63), balodis (63),meža ballodis (227)

Gredzenūbele – gredzena ūbele (8,43), gredzenkakla ūbele(275)

Austrumu ūbele – Āzijas ūbele (196)

Ūbele – ūbeliņa (66), ūbeļbalodis (77), ūbelis (104), ūbelīte (109), dūdu balodītis (109), parastā ūbele (35)

Dzeguze – parastā dzeguze (5, 43,66), dzegūze (14,66), dzēguze (64), badadzeguze (64), pupute (64), pūpīte (64), pūpiķis (64), pupiķis (64), kukuks (64), badakaza (64), dzeguoze (66), dzeguzis (66), dzeguztiņa (66), dzegguze (70), parastā dzeguze (95), badaputns (128), zeguze (148), kukūzis (149), dzaguze (64), dzegoze (74), dzeguse (78), dzegusis (78), dzegūse (64), dzaguzja (64),badene (189), badenīte (189), zeguose (195), dzeguoze (200), dzeges (191), dzeguozīte (200), deguzīte (200), bada dzāguze (218)

Mazā ausainā pūcīte – ausainā pūcīte (5), mazā ausainā pūce (20,60), mazā pūcīte (30), auspūcīte (42,45), Eirāzijas auspūcīte (45), apodziņš (296)

Ūpis – būzis (15), ūbis (68), upis (64), būsis (76,296), parastais ūpis (86), ērgļu pūce (86), putvista (198,229), ūbiķis (195), ausainā pūce (203), raģģis (227), ūbis (296)

Baltā pūce – sniega pūce (6,63), liela balta pūce (15), polārpūce (50), lielā baltā pūce (57), ziemas pūce (66), baltais ūpis (66), nāves ūpis (66), polārā pūce (168),baltā ziemeļu pūce (235), baltā polārpūce (296)

Svītrainā pūce – strīpainā pūce (4,57,60,66,296), strīpaina pūce (15), apogs (68), švītrainā pūce (77), vanagu pūce (77), garastainā vanaga pūce (235), vanagpūce (296)

Apodziņš – zvirbuļpūcīte (5,14,42), apodzins (14), Eirāzijas apodziņš (42), mazais apodziņš (50), zvirbuļu pūcīte (56,63,66), purva pūce (64), zvirbuļu pūce (77), apogs (219), appogs (227)

Mājas apogs – apogs (4,9,57,60,70,300), māju apogs (48), sāpju brēcējs (77), vaidu māte (77), apuogs (78), apodzēns (78), apcens (78), apogāts (78), zvirbuļu apogs (77), cīruļu apogs (77), šķūņu apogs (77), opuks (198), pūcs (198), pelaida (198), peleda (198), palaida (198), puspelēda (195), putpelēda (195), neputns (195), akmeņu apogs (219)

Meža pūce – mājas pūce (58), pūce (64,67,68,293), peļaida (67), peļēda (67), pūca (67), pūcis (67), sava (67), sova (67), parvista (68), pelēda (76), putvista (76,296), mazā pūce (77), pelēkā pūce (162), meža apogs (219),mežpūce (63)

Urālpūce – garastpūce (4,15,57,60,296), Urālu pūce (4), garastainā pūce (9), liela meža pūce (15), garastes pūce (2,3,5,8,11,14,18,19,20,22,24,26,27,30,43,56,66,300)

Ziemeļpūce – ziemeļbūzis (15), ziemeļu pūce (77), Lapzemes pūce (77), ziemeļu būzis (77)

Ausainā pūce – ausaina pūce (15), ausainā meža pūce (56), ragu pūce (56), baideklis (76), ausainā mežu pūce (219)

Plīvurpūce – plīvuru pūce (77), plīvura pūce (89,300), parastā plīvurpūce (95), plīvu pūce (96), šķidrauta pūce (219)

Purva pūce – purvju pūce (15,57,58), purvu pūce (48,54,293), vaimanu pūce (66)

Bikšainais apogs – biksainais apogs (4,6,14,60,296), bikšains apogs (15), apogs (296)

Vakarlēpis – lēlis (3,4,5,6,8,14,16,19,20,21,44,48,60,62,63,64,66,293,296,297,300), vakara lēpis (57,296), lepis (64), lelis (138), lēcis (96), vakarlēlis (172), ļēpis (182), nakts bezdelīga (186), ļerpis (184,296), lelens (184), lēnis (184), lēpis (76,296), vakara lepis (195), ļepis (195), vakara ļerpis (206), lelēns (206), vakara putns (207), parastais lēlis (196),pleris (276)

Svīre – melnā svīre (5,300), svire (64), svīra (66), svīris (66), svīriņš (66,296), čurkstis (68), skirste (68,296), šķirste (76), torņu svīre (77), mūru svīre (77), torņu bezdelīga (77), čurkste (105), sviriņš (195), zīre (190), zire (190), zvīre (190), svirriņš (227), tšurkste (241), mūra bezedelīga (253), saules besdeliga (227), besdeliga (227), lānu besdeliga (227), lāņu bezdelīga (296), saules bezdelīga (296)

Zivju dzenītis – zivju dzenis (4,5,9,20,60, 66,296,297), zivju dzenīts (14), zivjdzenītis (47), ūdens zvirbulis (65), Eiropas zivju dzenītis (145), parastais zivjdzenītis (95), parastais zivjudzenītis (127), upju dzenītis (113), sniega putns (195), zivju dzilnītis (301)

Zaļā vārna – zaļvārna (2,18,28,47), zilā vārna (3,6,15,57,293,296), labības rozis (15,66), zaļā krāšņvārna (22), zaļganā krāšņvārna (127), zilvārna (133), krāšņuvārna (134), zilla vārna (227)

Pupuķis – bada dzeguze (1,4,6,7,8,11,14,16,20,22,24,45,56,57,63,66,68), pupute (66), puputis (66,296), pupiķis (66), pupucis (66), bada dzegguze (70), puppiķis (70), badadzeguze (187), pupete (64), pupīte (74), pīpiks (74), pīpītis (74), bada dzegūze (96,296), papuķis (132), upuķis (195), pupucīte (195), pupuzīte (195), pupaukstīte (195), krāšņais pupuķis (208), puppuķis (227), badda dzegguze (227), badda tūte (227), bada taure (267,296), badda taure (227), pupputis (227), bada tūte (296)

Bišu dzenis – bišudzenis (95), bišu kukaiņdzenītis (113), bišķērājs (187), bišķeris (76), bišu kukaiņdzenis (95,250), bišu dzenītis (131), Eiropas bišudzenis (151), parastais bišu dzenis (77), Eiropas bišu dzenis (209), bišu dzennis (227),Eiropas kukaiņdzenītis (113)

Tītiņš – grozgalvītis (3,5,6,8,14,20,21,24,48,296,300), grozgalvis (16,54,293), pīpinātājs (59), pīpīkstētājs (59), tītiiņš (66), griezgalvītis (66), griezgalva (68), pīpene (64), Eirāzijas tītiņš (95), pienelis (128), tutens (74), tutiņš (74), greizgalvis (76), galvgrozis (76,296), tītenis (76), grozgalvite (86), griezgalvis (227,296), kaklgrozis (241), pīpenis (74), grieza (240), grieža (296)

Dižraibais dzenis – lielais raibais dzenis (6,21,56,293), raibais dzenis (9,66,293), dzenis (54, 64,68,293,296), sila dzenis (66), dzens (74), dižraibs dzenis (63), dzennis (227), raibā dzilna (227), putnu malkas cirtējs (248),vidējais dzenis (296)

Vidējais dzenis – cūku dzenis (66,68), cūku dzennīts (70)

Baltmugurdzenis – baltmuguras dzenis (6,10,16,300), cūku dzenis (57,296), zūku dzenis (86), baltmugurainais dzenis (277), baltmuguru dzenis (277,296), cūku dzennis (227)

Mazais dzenis – mazais raibais dzenis (4,296), mazais raibais dzenītis (6), mazais dzenītis (10,20,56), raibais dzenītis (57), dzenītis (76), zvirbuļu dzenis (77), sarkanais dzenis (77), mazais raibais dzennis (227),mazais dzenīts (296), mazais dižraibais dzenis (297)

Trīspirkstu dzenis – trīspirkstainais dzenis (4,20,56,60,296), trijpirkstu dzenis (146), dzeltengalvju dzenis (296)

Melnā dzilna – dzilna (64), melnais dzenis (86),mellais dzilnis (227), lielā dzilna (113)

Zaļā dzilna – paeglīte (76), zilā dzilna (86), zaļā sarkangalvainā dzilna (210), zaļļā dzilna (227), zaļais dzenis (248), dzilna (293)

Pelēkā dzilna – porkšķis (76), pelākais dzenis (106), pelekā dzilna (278), dzilna (296)

Cekulainais cīrulis – cekulcīrulis (14,293), cīrulis ar cekuli (68), stērsta (76), stērste (76), cekulīts (76), cekulainais zīrulis (86), sūdu cīrulis (227)

Sila cīrulis – cīrulis (66), vēja cīrulis (76), villiņš (76), sila zīrulis (86), meža cīrulis (115), silla cīrulis (227), koka cīrulis (227), cirlops (20), siltuma putniņš (227)

Lauku cīrulis – cīrulis (6,68,183,293,297), lauka cīrulis (44), cīrvulis (64,66), cīrulīts (64), cirulis (78), cīrvels (78), vīrulis (78), lauku zīrulis (86), čipstiņš (105), zirgu puisis (128), lauku cīrulītis (171), parastais cīrulis (253)

Meža balodis – mežbalodis (63), sila dūdelis (187), sila dūdulis (129), meža dūja (149)

Krastu čurkste – alene (6,14,19,20,56,60,63,297), ūdens čurkste (6,56), zemes čurkste (9,10,54,57), zemes čurkstīte (50), alu bezdelīga (50), upes bezdelīga (59), klints bezdelīga (66), čura (76), zemes čurkslis (76), zemes tšurkste (86), tšurksis (86), krasta bezdelīga (105), zemes čurksis (200), krasta čurkste (113), zemmes tšurkste (227), upes čurkste (234), krastu bezdelīga (279), ālene (297)

Bezdelīga – māju bezdelīga (6), mājas bezdelīga (54,56,57,296), blezdlings (64), blezdlinga (64,66), dūmu bezdelīga (66), blezdinga (66), blezdinge (66), bezdelliga (68), besdelīga (70), bezdeliga (64), Dieva putns (128), blezdings (115), svīre (105), bezniks (76), bezdaleiga (64), bezdeleiga (64), bezdeliņč (73), blezdelinga (73), bezdelinga (73), blezdelīga (78), blezdele (78), blezdīga (78), lauku bezdelīga (163), dūmu luožņa (195), besnika (189),bezdeliņš (189), bezlinga (189), bezlings (189), vidžiņš (211), parastā bezdelīga (231), garastes bezdelīga (280), saules bezdeliga (227)

Daurijas bezdelīga – Alpu bezdelīga (82)

Mājas čurkste – čurkste (6,19,20,21,56,57,59,63,296,297), čura (64), mājas bezdelīga (66), čurksta (70), čurksis (76), čurkstiņš (76), arlīdza (76), tšurkzte (86), māju bezdeliga (86), čurklis (143), tčurkste (86), pilsētas bezdelīga (163,296), māju čurkste (212), čurksle (189), čurra (200), čurga (200), čurrkste (218), īsastes bezdelīga (280), tšurkste (227),tšurkslis (281), tšurksle (227), tšorkslis (227), čurste (240)

Stepes čipste – stepju čipste (4,20,56,60,300), lauku čipste (76,296), sējas putniņš (76,296), stepju čīpste (226)

Koku čipste – koku čīpste (9,14,60), koka cīrulis (57), koku cīrulis (76,296), čiekste (20)

Pļavas čipste – pļavu čīpste (9,14,60), čipste (57,296), čipste (66), čipsts (66), pļavas ķauķis (72), purva cīrulis (48), pļavu cīpste (76), tātiņš (76), tārkiņš (76), pļavu čipste (76), tčipste (86), čipstīte (189,296), čipstiņš (200), cipstiņš (200),pļavu čipsts (231), pļavu cīrulis (231)

Sarkanrīkles čipste – sarkanrīkles čīpste (60), ziemeļu čipste (76)

Ūdeņu čispte – ziemeļu čipste (4), ziemeļu čipste (60), ūdens čipste (56)

Dzeltenā cielava – pļavu cielava (54,296), dzeltenā cielaviņa (64,296), dzeltānā cielaviņa (63,64), dzeltānā cielava (82), dzeltenā zielava (86), pļavas cielava (115), zilgalvas cielava (224), dzeltānā cielaviņa (293), dzeltēnā cielava (297)

Melngalvas cielava -melngalvas dzeltenā cielava (121)

Ziemeļu dzeltenā cielava – ziemeļu cielava (4,60)

Pelēkā cielava – kalna zielava (86), pelēkā zielava (86), kalnu cielava (77), pelākā cielaviņa (147), cielaviņa (63)

Baltā cielava – baltā cielaviņa (58,59,63,293), cielaviņa (59,63,64,66,293,296), cielava (59,64,68), linu cielava (64), lincielava (64,66), baltspārklīte (66), cielajiņa (66)cielavīte (66), linu cielaviņa (74), govju meita (128), zirga putns (76), vagas zielava (86), baltā zielava (86), ciele (148), zirgu putns (187), stērsta (76), stērste (76), vagas cielava (76,296), baltgalve (76), gludgalve (76), glumgalvīte (76), gludgalviņa (76), gludgalvīte (76), pelēkā cielava (186), cielavele (189), glaudgalvīte (189), stārsta (218), zirgu putnis (227), vagu cielaviņa (234), vagas cielaviņa (296), zirgu putniņš (296)

Jarelli cielava – sēru cielava (77)

Citroncielava – dzeltengalvas cielava (2,8,13,17,26,30,32,33,35,38,39,40,42), piešu cielava (77)

Zīdaste – kadiķu irbīte (66,296), ziemas strazds (66), zīdeasts (68), paegļu irbe (76,296), kadiķu irbe (77), zīdastīte (56), parastā zīdaste (95), zīdastītis (106), zīžastīte (190), krusta putns (195), mēra putns (195), mirstības putns (195), zidastitis (227), zīžaste (296)

Ūdensstrazds – krūšu putns (4,6,20,54,56,57,60,296), ūdenszvirbulis (4,6,20,56), ledus putniņš (6), ūdens strazds (20,296,300), ledus putns (76), sniega putns (86), krastu dzenis (86), ūdens dzenis (86), parastais ūdensstrazds (95), krūšu putnis (227), ūdens zvirbulis (282), ledus putnis (241)

Paceplītis – ceplītis (3,4,5,6,7,14,19,20,21,50,54,56,57,59,60,66,72,296,297,300) īkšķītis (4), parastais paceplītis (45), aitu putniņš (59), paceplīte (66), pacepliņš (66), paceplins (66), ceplitis (68), ceplīts (70), ķūķītis (187), kūķītis (76), zeplītis (86), stāvastiņš (86,296), ķūķīts (182), īkstītis (203), pačeplītis (202), ceplits (241), paceplite (229), kūķis (229), ķūķis (229,296)

Peļkājīte – peļkajīte (14), pelēkā peļkājīte (95),peļkājītis (254)

Sarkanrīklīte – sarkanrīklītis (9,10,56,74,296), sarkanguzīte (54,66), sarkankrūtītis (66,296), sarkankrūts (66), ormannišs (68), burkānrīklīte (140), sarkankrūtīte (147), sarkankaklīte (187), rudguzelis (187), rietumu sarkanrīklīte (95), sarkankrūtis (107), sarkanrīklītis (64), sārtkrūtītis (106), sarkanrīklite (278), bišu putniņš (296)

Lakstīgala – austrumu lakstīgala (44), lakstigala (60,297), trejvaluode (66), trejvaluoda (66), lagsdigalla (68), sējas putns (128), lagzdugāla (115), lazdigala (76), lakstīga (78), laksīga (78), parastā lakstigala (86), mazā lakstigala (86), lagstigala (86), lagzdīgala (115), lakstūķis (149), lestigala (78), sējputns (210), lakstiga (199), lazdiķis (195), lakstīgola (64), lakstīgale (195), lokstigola (191), lakstiģelis (213), lakstīģele (189), laksdīģele (199), lagstegalls (218), lakstīigala (213)

Zilrīklīte ssp. cyanecula sarkanzilīrklīte (4,19,20,60), zilrīklītis (9,10), zilguzīte (54), baltzilrīklītis (56), zilguze (59), baltzvaigznes zilrīklītis (77), baltzvaigznes zilkrūtītis (86), zilguzis (86), baltā zilrīklīte (96), dienvidu zilrīklīte (152),balttraipa zilrīklīte (296)

Zilrīklīte ssp. svecica baltzilrīklīte (4,19,20,60,297), zilrīklītis (9,10), sarkanzilrīklītis (56), sarkanzvaigznes zilkrūtītis (86), sarkanā zilrīklīte (96), ziemeļu zilrīklīte (152), sarkantraipa zilrīklīte (296)

Melnais erickiņš – melnais ērickiņš (9)

Erickiņš – rudais erickiņš (2,25,26,27,28,43,46), ērickiņš (9,10,54,59), sarkanastītis (59), sarkanastitis (86), rudastainais erickiņš (74), dārzu erickiņš (77), koku erickiņš (77), meža erickiņš (77), sārtastainais erickiņš (86), parastais erickiņš (162), erickins (249), sarkanastīte (230,296), mājas erickiņš (283), dārza sarkanastīte (396)

Lukstu čakstīte – pļavu čakstīte (6), lukstu čakstiņš (9,10,57,296), luksta čakstīte (42), pļavu čakstiņš (59,70), zirgu čakstiņš (59), lukstu čakste (79,297), purva čakstīte (82), lukstu tčakstiņš (86), pļavas čakstīte (168), lukstu tšakstiņš (284), pļavu čakste (236), lauku čakstīte (244, 229)

Tumšā čakstīte – tumšā čakste (66), melnrīkles čakstīte (113)

Daglā čakstīte – sēmā čakstīte (214)

Akmeņčakstīte – akmeņu čakstiņš (9,10,57), ziemeļu akmeņčakstīte (42), akmeņu čakstīte (50,60,293,296,300), baltspārklis (59), čakstiņš (66), čakstītis (66), baltspārklītis (66,296), akmeņu tčakstiņš (86), baltmugurčakstīte (96), pelēkais čakstiņš (149), akmeņčakstis (215), akminčaukstis (215), akmeņčaukstiņš (215), akmeņčaukste (215), akmeņčaksis (189), čīčakstiņš (200), akmens čakstīte (63), baltspraklis (227), baltzprāklis (227), akmeņu tšakstiņš (227), tšakstiņš (227), tšakstīts (227), tšakstite (227), tšakstiņa (227), akmeņčakste (82), čakstīte (229,293), akmens čakste (297)

Apkakles strazds – apkakles meža strazds (27,28), apkakles mežastrazds (42,44), riņķu strazds (77)

Melnais meža strazds – melnais mežu strazds (4), meža strazds (10,63,71), lakstīgalas pusbrālis (57,296), melnais strazds (58,64,66,296), svelpīte (76,296), lakstigalas pusbrālis (86), melnais mežastrazds (100), merulis (93), mežastrazds (177), melnstrazds (194), lagsdigallas pusbrālis (227), melnais dziedātāju strazds (293), melnais sila strazds (297)

Melrīkles strazds – tumšrīkles strazds (44), melnkrūšu strazds (296)

Pelēkais strazds – pelēkais meža strazds (19,25,26,27,28,59), pelēkais mežsatrazds (44,45), parastais strazds (54,56), pelēkais purva strazds (59), pelēkais dziedātājstrazds (59), prastais strazds (77,296), kadiķu strazds (77), plukšķis (96), pļera (93), paegļu strazds (86), pļerra (202),pellekais strazds (227), pelekais strazds (285), strazds (293,296)

Dziedātājstrazds – dziedātājs strazds (4,9,10,19,20,48,50,60,63,296,297,300), meža strazds (56), mazais strazds (57,66,296), purva strazds (66), dziedātāju strazds (269), dziedātāja strazds (231), mačiņš (229), matšiņš (227)

Plukšķis – rūsganais strazds (10,63), baltuzacis (86), vīna strazds (86), rūsganspārnainais strazds (247), ruzganais strazds (286), rūsganspārnainais plukšķis (287), plušķis (63), plukšis (229), strazds (296), vīna strazds (296)

Sila strazds – prastais strazds (57), lielais pelēkais strazds (66), mačniņš (68), pelēkais strazds (77,296), sila mežastrazds (95), silastrazds (100), mačiņš (195,296), maciņš (195), vēja vistiņa (113), dzeltenknābis strazds (231)

Raibais zemesstrazds – zeltainais strazds (117), zeltastrazds (117)

Pallasa ķauķis – Pallasa sisinātājķauķis (45,46), raibastes sisinātājķauķis (95)

Kārklu ķauķis – kārklu sisinātājķauķis (24,26,27,28,43,46), kārkļu ķauķis (60), mazais kārklu ķauķis (296)

Upes ķauķis – upes sisinātājķauķis (2,24,26,27,28,46,47), kārklu ķauķis (14,296)

Seivi ķauķis – niedru sisinātājķauķis (2,18,24,26,27,28,45,46)

Grīšļu ķauķis – grīšļu kāpelētājķauķis (2,26,27,28,43), kustīgais ķauķis (20)

Ceru ķauķis – ceru kāpelētājķauķis (2,24,25,26,27,28,42,43,51), dūņu ķauķis (57,59,66,296), zeru ķauķis (86), ceru purvķauķis (160)

Ezera ķauķis – ezera kāpelētājķauķis (2,25,26,27,28,43), ezeru ķauķis (5,300), mazais niedru ķauķis (5,7,300), ezeru kāpelētājķauķis (24), dīķu ķauķis (77)

Purva ķauķis – lukstu kāpelētājķauķis (2,24,25,26,27,28,51), luksta kāpelētājķauķis (43,44), nakts dziedātājs (57,296), niedru ķauķis (66,296), purvu ķauķis (48)

Krūmu ķauķis – krūmu kāpelētājķauķis (2,24,26,27,43,44), Sibirijas ķauķis (56)

Palieņu ķauķis – palsais ķauķis (8,12,28)

Niedru strazds – lielais niedru ķauķis (5,7,300), lielais kāpelētājķauķis (24,43,44,45), niedru kāpelētājķauķis (50), niedru ķauķis (19,20,72), niedru lakstīgala (96,296), ezera strazds (76,296), ezera lakstīgala (76,296), ezera ķauķis (86), ezera lakstigala (86), ezeru strazds (96)

Iedzeltenais ķauķis – iedzeltenais dziedātājķauķis (2,24,25,26,27,28,43,44), dzeltenais ķauķis (9,20,56,296), birztalu ķauķis (10), iedzēltenais ķauķis (54), iedzeltēnais ķauķis (77,297), iedzeltānais ķauķis (82), dzeltānais ķauķis (231)

Melngalvas ķauķis – melngalvju ķauķis (4,14,60,296,297), meža ķauķis (9,10,57,296), melngalvītis (19,172), kapriots (77), melngalva ķauķis (96), melngalvainais ķauķis (172), melngalvja ķauķis (288), melngalvis ķauķis (253), kauķis (227)

Dārza ķauķis – dārzu ķauķis (9,300), dārzakauķis (284), krūmu ķauķis (296)

Svītrainais ķauķis – švītrainais ķauķis (4), strīpainais ķauķis (9,60), sīkraibais ķauķis (66,296), strīpainais ķauķis (296), zeltactiņa (296), ķauķis (296)

Gaišais ķauķis – malējiņš (1,19,20), dzeguzes kalps (49,54,57,227), krūmu ķauķis (66,296), lagsdigalla kalpa (68), dzeguzes kalpiņš (76,296), lakstīgalas kalps (96), suņģis (195,296), dzegužkalpiņš (231), lakstigalas kalps (241), lagsdigallas kalps (227)

Brūnspārnu ķauķis – krūmu ķauķis (6,56,296), cirkunītis (19,20), pelēkais ķauķis (20,296), meža pelēkais ķauķis (66), meža ķauķis (76), dzeguzes kalps (296)

Tuksneša ķauķis – Āzijas tuksneša ķauķis (120)

Zaļais ķauķītis – zaļais ķauķis (19,20,50,56), zaļais ķauķīts (60)

Sibīrijas ķauķītis – Sibirijas ķauķis (4,16), Sbīrijas ķauķis (20,56), zeltgalvas ķauķītis (8,17,26,27,40,41,44)

Ziemeļu ķauķītis – ziemeļu ķauķis (216)

Svirlītis – ziedu ķauķis (66,296), svirlis (288), svirlīte (297)

Čunčiņš – kalējiņš (6,56), čuciņš (200), čunciņš (256,296), tšuntšiņš (227), sīkais lapu ķauķītis (63), čunčiņš (297,300)

Vītītis – vītītes ķauķītis (4,19,20,21,56,57,297), vītiņš (10,19,20,48), vītītes ķauķis (19,20,296), vītītes ķauķīts (60), vīstiķis (128,296), vītes ķauķis (288), ķauķītis (300)

Zeltgalvītis – zeltgalviņa (4,14,56,57,60,66,296,297), zeltgalvīte (54), mazais sila zeltgalvītis (66), zeltgalviņš (66), Eirāzijas zeltgalvītis (95), svirlītis (126), ceplītis (240), sarkangalviņa (20)

Sārtgalvītis – svilgalviņa (4,56,60,66), svilgalvītis (116)

Pelēkais muškērājs – mušķēris (54,59,66), pelēkais mušu ķerājs (57), bišu ķēniņš (62), bišu ķērājs (62), mušķēre (66), pelēkājs mušķērējs (76), pelēkais mušu ķērējs (76), mušķere (195), mušu ķerejs (195), mušķerejs (195), mušu ķērājs (253),pelekais mušu ķērajs (278), pelēkais mušu ķērejs (296), pelēkā mušķēre (296), pelēkais mušu ķērājs (296)

Mazais mušķērājs – mazais mušķēris (76), mazais mušu ķērējs (77), mazais mušu ķērājs (296)

Melnais mušķērājs – melnais mušu ķerājs (57), raibais mušķērājs (59), dzegguzes kalps (68), kukkuks (68), melnais mušķēris (76), melnais mušu ķerējs (77), melnais mušķērējs (79),melnais mušu ķērajs (278),melnais mušu ķērājs (296), melnā mušķēre (296)

Baltkakla mušķērājs – baltkakla mušķēris (76)

Bārdzīlīte – bārdas zīlīte (16,56), bārdainā zīlīte (50), krievu bārdainā zīlīte (296)

Garastīte – garastainā zīlīte (6,9,10,56), zīlīte (20), garastes zīlīte (20,66), Eirāzijas garastīte (43), parastā garastīte (43), zīlīte garastīte (109,296), garastītes zīlīte (273), astainā zīlīte (231), astainā zīlīte (289), garastīte zīlīte (296)

Purva zīlīte – pelēkā zīlīte (6), purvu zīlīte (100)

Pelēkā zīlīte – pelēkā zīle (54,296), pelekā meža zīlīte (278), zīlīte (293)

Cekulzīlīte – cekulainā zīlīte (9,10,42,47,48,56,63), cekula zīlīte (20,57,297), cekulaiņa zīlīte (66), cekulainā zīle (76,296), cekulīte (109), cekulzīle (96),cekulaina zīlīte (227), vilka zīlīte (227), cekuļzīle (296), vilka zīle (296)

Meža zīlīte – mežu zīlīte (4), meža zīle (54,57,296), egļu zīlīte (66), egļu zīle (190), melnā zīle (190)

Zilzīlīte – zilā zīlīte (9,10,47), zilastīte (57,296), zilastes zīlīte (66), zīle (68), sniedze (68), zilastes zīle (190), zilastainā zīlīte (290), zīlīte (267)

Gaišzilā zīlīte – lazurzīlīte (4,60), lazūrzīlīte (20), zilgmainā zīlīte (77)

Lielā zīlīte – taukzīlīte (169), tauku zīlīte (4,7,14,20,21,44,48,56,60,63,66,229,293,297,300), zaļā zīlīte (6,56,293), zīlīte (14,19,64,293), lielā zīle (19,20), melngalvas zīlīte (54), melngalvas zīle (54,57), zīle (64,68,70), melnā zīlīte (66), kāpostu zīlīte (71,97), zeile (74), svipaste (76), speķa zīlīte (76), speķu zīle (182), zeilita (191), posta zīle (215), speķa zīle (296), melngalvju zīle (296)

Somzīlīte – somas zīlīte (77), remics (77)

Dzilnītis – zilais dzilnītis (9, 10,54,57,296), Eirāzijas dzilnītis (43), cūku dzenis (62), mazā dzilna (100), zilais dzenītis (126), zilā dzilna (126), cūkdzenītis (180), dzilnitis (63), zilais dzilnitis (278), zilais dzenis (241), ziļļa dzilna (227)

Sibīrijas dzilnītis – austrumu dzilnītis (60), krievu dzilnītis (200)

Mizložņa – mizu ložņa (4,6,14,19,54,56,60,296,297), parastā mizložņa (45), mizuložņa (19,20), spicdegunis (76), mizu luožņa (195), spicdeguns (195), mizložna (63)

Īspirkstu mizložņa – dārza mizu ložņa (77), trīspirkstu mizložņa (113), rietumu mizložņa (121)

Vālodze – lietus putns (66), vālodzs (68), vāluodze (73), voleudze (73), vālūdze (73), kūlāns (76), valodze (78), ziemeļu vālodze (95), klienis (128), vāluodzite (184), vāluodzīte (184), voleudze (73), vālūdze (73), kuilis (199), klijāns (76), valodze (78), lietus putniņš (296)

Brūnā čakste – sētas čakste (54,57,296), čakste (64,70,296), čīčaksis (64), brūnā sētas čakste (66), čakstēns (74), sētas tčakste (86), dārzu čakste (56), čikakse (128), čakss (149), čikakse (128), tšakste (227), sētas žaggata (227), sātu žaggata (227), sētas žagata (296)

Rudastes čakste – sarkanastes čakste (8)

Lielā čakste – saules žagatiņa (62), lielā tčakste (86)

Melnpieres čakste – sirmā čakste (1,4,5,7,9,14,19,20,56,57,60,66,296), melnpierainā čakste (77), sirmā tčakste (86)

Sīlis – krēķis (66,296), sila vārns (68), riekstu vārna (69), rozis (86), parastais sīlis (95), Eirāzijas sīlis (127), meža sīlis (153), krīķis (86), riekstu krīķis (86), ozoltņu krīķis (86), meža krīķis (86), parastais krīķis (86), ozoltņu sīlis (86), sīlejs (296)

Bēdrozis – bēdu rozis (4,6,15,20,56,60), Sibīrijas bēdrozis (95), bēdu rosis (96), bēdurozis (163)

Žagata – žaggata (70), parastā žagata (86), žagatīte (156), žogota (74), raibala (76), žagate (78), sarka (78), žugure (115), žagatīna (99)

Riekstrozis – krēķis (6,8,19,20,56,60,66,296), rozis (66,296), riekstroze (84), Eirāzijas riekstrozis (95), roza (96), kreķis (96), roža (76), riekstu vista (187), riekstu zīle (187), riekstuputniņš (187), riekstu ģeda (187), rodze (187), krīķis (76), riekstputniņš (76), rosis (76), roze (227), odze (227), rodze (296), riekstu ģēda (296)

Sibīrijas riekstrozis – taigas riekstrozis (113), Sibirijas riekstrozis (296)

Kovārnis – melnais kovārnis (59), kuovārnis (66), kuovārna (66,67), kuovārs (66), kuovāržs (66), aķis (67), čaugānis (67), čēga (67), čēgāns (67), galka (67), guovārna (67), guovvārna (67), guovvārnis (67), kāķis (67), kauka (67), kauks (67), kauķis (67), kņosa (67), krauķis (67), kuorsvārnis (67), kuorsvāns (67), kuorsvārns (67), kuosa (67), kuosis (67), kuosvāns (67), kuosvānis (67), kuosvārns (67), kuorsvārnis (67), kuovārdis (67), kuovārklis (67), kuovārne (67), kuovāns (67), kuovānis (67), kuovārns (67), ķāķis (67), ķauķis (67), ķuovārna (67), ķuovārnis (67), mazā vārna (67), mellā vārna (67), melnā vārna (67), pāķis (67), parka vārna (67), sējas vārna (67), skujvārna (67), skuosa (67), skuostvārnis (67), skuosvārna (67), skuosvārne (67), skuosvārns (67), skuosvārnis (67), skuovārnis (67), roza (68), kovārna (68), čāgons (69), kovārs (70), kosa (187), kosvārnis (78), tāļķins (101), kovārns (227), tālkins (227), šķēpiņ vārna (227), škepiņvāra (296), vankšķis (296), koza (296), taļķins (296)

Krauķis – sējas vārna (1,4,5,6,7,9,16,19,20,21,44,48,56,60,63,296,300), melnā vārna (56, 62), melnvārna (285)

Pelēkā vārna – vārna (13,15,19,20,28,47,54,56,57,60,64,68,70,296,297), vorna (74), vuorna (74), vārnis (78), vārne (78), Eirāzijas vārna (95), dzērves vārna (296)

Krauklis – parastais krauklis (86), krauklītis (156), krauklīts (156), ziemeļu krauklis (161)

Melnā vārna – kraukļu vārna (60)

Mājas strazds – strazds (4,6,21,50,60,64,296,297), melnais strazds (5,20,21,54,46,57,63,66,293,296,300, 301), māju strazds (6,20, 51,71,293), pļavu strazds (20,56,293,296), stragzds (73), strads (76), spiedze (76), spiedzīte (76), strods (78), mačiņš (96), melnais māju strazds (164), strazda (218), pļavas strazds (191), būrīšu strazds (291,296)

Sārtais strazds – rožu strazds (4,6,20,21,56,60), rožainais strazds (77)

Mājas zvirbulis – zvirbulis (4,6,19,60,67,296), māju zvirbulis (9,48,66,296), pilsētas zvirbulis (50), zvirbuls (66), ciguzis (67), ķaupis (67), zirbulis (67), zvīgurs (67,296), zvirblis (67), virbūlis (67), zvirķis (67), žīgurs (67,296), žīguris (67), žirbāns (67), žirbulis (67), žvīgurs (67), žvīguris (67), žvingurs (67), žvirblis (67), žvirbuls 967), žvirbulis (67), zvirpūris (68), zvērbuļis (74), šperlings (154), špacs (154), svīpurs (76), zvierbuls (73), zvierbuļeits (74), pelēksvārcis (76), cīguzis (96), pelēkais zvirbulis (96), tšigguzis (227), žigurs (293), čiguzis (296), diceklis (296), spurdzeklis (296)

Lauku zvirbulis – lauka zvirbulis (2,8,44,47), zvirbulis (19), žīgurs (64), zvirbuls (70), žigurs (293)

Žubīte – parastā žubīte (28,45), žube (54,66,68,296), sarkankrūtītis (62), žubbe (70), žuba (78), aukstais putns (138), šlirka (138), žubite (157), žubba (227), žubbite (227), žūbīte (227), žubbis (227), piņķis (227)

Ziemas žubīte – ziemeļu žubīte (47), ziemas žube (66,296), kalna žubīte (106)

Ģirlicis – ģirlica (4), girlica (50), savvaļas kanārijputniņš (75), dzeltenais ģirlics (95), ģirļicis (56), girlics (77)

Zaļžubīte – zaļulītis (4,6,7,57,296), zaļulīte (20), zaļulis (59), stērste (66), sterste (66), stērstiņa (66), stersts (66), zaļā žube (76), stērsta (76), stērsts (76), zaļais putns (76), rietumu zaļžubīte (95), zaļulitis (278), zaļļais putnis (227), zaļais putniņš (296)

Dadzītis – ciglis (1,6,7,8,9,14,16,20,21,24,42,54,57,60,66,68,70,293,300), stiglica (64), ciglīts (66), stiglīts (66), ķivulis (66), kummulis (68), kumulis (76), ķimulis (76), stērsts (76), stērste (76), dadžu putniņš (77), ztiglica (86), ziglis (86), ķīvulis (107), dadzitis (227), cigalis (286), ķimmulis (227), stigliciņa (293)

Ķivulis – ķīvulis (14,21,48,56,66,68,297), cīskens (57,296), ciskins (59), citskens (68), alkšņu putniņš (76), ķivelis (78), ķīmulis (96), ķivvulis (227), cisķens (241), cīslens (227), alkšnu putnis (227), alkšnu putniņš (227), cilķens (296)

Kaņepītis – kaņepju putniņš (4,6,19,20,21,56,57,293,297), kaņepu putniņš (60,68), sētas putns (187), kaņepāju putns (76), ķimulis (105), kaņņepju putniņš (227), kannepu putnis (227), sētas putnis (227), sarkankrūtainais sarkankrūtītis (227,293), stērstīte (231), emperlītis (293)

Kalnu ķeģis – kalnu kaņepītis (33), kalnu kaņepju putniņš (77)

Parastais ķeģis – ķeģis (13,19,20,50,60,296,300), lielais ķeģis (4), alkšņu putniņš (54,57,278,296), ķeģītis (114), atkušņa putniņš (249), sarkanpieres ķeģītis (20), dadzis (227)

Gaišais ķeģis – pelēkais ķeģis (77)

Baltsvītru krustknābis – baltsvītrainais krustknābis (4,20), baltstrīpainais krustknābis (9,60), mazais krustknābis (66), baltšvītru krustknābis (77)

Egļu krustknābis – sarkanšvītrainais krustknābis (4), mazais krustknābis (6,9,56,60,296,297), egļu putns (6,56), krustknābis (54,57,59,66,296), krustdegunis (76), šķībsnuķis (76,296), krustknābejs (227), šķībnuķķis (227), greizais svāpulis (227)

Priežu krustknābis – lielais krustknābis (4,6,9,56,60,296,297), priežu putns (6,56,57)

Mazais svilpis – mazais smiļģis (10,296)

Ziemeļu svilpis – smiļģis (6,20,56,60), ziemeļu smiļģis (19,296), lielais svāpulis (86), svirpis (105), ziemeļu sniedzīte (296)

Svilpis – sarkankrūtītis (3,4,5,6,7,8,14,19,20,21,46,47,48,51,59,60,62,293,300), lielais svilpis (4,6,9,20,60,296), smiļģis (66,296), svāpulis (66,68,296), smilgis (68), svāpuliņš (70), sniedze (105), smilģis (86), sārtkrūtītis (76), sniedzīte (76), zirga putns (76), svilpīte (86), parastais svilpis (77), Eiropas smilģis (86), sarkanais smilģis (86) , sārtais smiļģis (226), zirgu putnis (227), svilpitis (227), dompapiņš (294), sarkankrūtainā sniedze (301)

Dižknābis – svirpis (6,56,57,66,68,296), rozis (86), tčakstiņš (86), parastais dižknābis (95), svirplis (183),čakstiņš (231)

Lapzemes stērste – Lapijas stērste (20,60), ledus stērste (66), Laplandes sniedze (77), Laplandes stērste (155), tundras žube (296)

Sniedze – baltā sniedzīte (50), sniega stērste (66,293), sniedzīte (64), sniedzenis (76), ledus stērste (76), sniega putns (86), sniegstērste (160), baltā sniedze (63), sneedze (281), ziemeļu sniedze (292,296), svirriņš (227), sniega žube (296)

Dzeltenā stērste – zirgu putniņš (6,56,64,293), stērste (14,19,20,64,296), stērstīte (50), dzeltenā stērstiņa (50), dzeltēnā stērste (54), sūdu zvirbulis (57,66,296), sūņu zvirbulis (66), stērsta (66), sterste (66), stērstiņa (66), stersts (66), stērstiņš (66,70), stērsts (68,70), ciguzis (76), kārklu putniņš (76), čiguzis (76), stārsta (78), dzeltānā stērste (82,293), zelta stērste (86), zirgu putns (96), dzeltenā stērstīte (247), mēslu zvirbulis (296)

Dārza stērste – žube (66), dārzu stērste (86), lauku stērste (86), vasaras stērste (86), žubbe (227)

Birztalu stērste – birztalas stērste (42,46), ganību stērste (77), zeltainā stērste (109), biržu stērste (260)

Niedru stērste – kārklu zvirbulis (4,5,6,7,8,19,20,21,43,45,56,59), svilsprāklītis (6,56,57), karkļu zvirbulis (14), kārklu stērste (20,296), kārkļu zvirbulis (60), niedru zvirbulis (66), svilsprākle (76), spilspalvīte (76), kārklu putniņš (76,296), zvirbuļu stērste (86), niedru stērstīte (247), svilsprāklitis (241), svilpsprāklītis (296)

Melngalvas stērste – melngalvju stērste (4,60), melngalvu stērste (86), melngalves stērste (96)

Lielā stērste – sila stērste (66)

Izmantotās literatūras saraksts

1. Latvijas lauku putni red. M.Strazds, LOB, Rīga 1998

2. Latvijas ligzdojošo putnu atlants. 1980-1984 J.Vīksnes red., Zinātne, Rīga 1989

3. Latvijas meža putni red. M.Strazds, LOB, Rīga 2002

4. Latvijas mugurkaulainu noteicējs A.Grosse, Latvijas Dabaszinātņu biedrības izdevums, Rīga 1935

5. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 2.sēj. sast. J.Sloka, E.Tauriņš, Latvijas valsts izdevniecība, Rīga 1956

6. Latvijas putni N.Transehe, R.Sināts, Mežu departamenta izdevums, Rīga 1936

7. Latvijas putni J.Baumanis, P.Blūms, Liesma, Rīga 1972

8. Latvijas putnu sistemātiskais saraksts J.Kazubiernis, Gandrs, Rīga 1993

9. Latvijas Ornitoloģijas centrāles darbības pārskats (1925-1936.) Latvijas 11. Ornitoloģijas centrāles izdevums, Rīga 1939

10. Latvijas Ornitoloģijas centrāles 2. darbības pārskats (1936-1939.) Latvijas Ornitoloģijas centrāles izdevums, Rīga 1940

11. Latvijas Sarkanā grāmata galv.red. G.Andrušaitis, LU Bioloģijas institūts, Rīga 2000

12. Latvijas ūdeņu putni red. M.Strazds, LOB, Rīga 1999

13. Putni Latvijā J.Baumanis, V.Klimpiņš, Zvaigzne ABC. Rīga 1997

14. Die Vogelwelt Lettlands N.V.Transehe, Verlag Harro von Hirschheydt, Hannover-Dohren 1965

15. Diebe und Rauber in der Baltischen Wogelwelt O.von Lowis, Werlag von. I.Deubner, Riga 1898

16. Птицы Латвии. Териториальное размещение и численность под.ред. Я.Виксне, Зинатне, Рига 1983

17. List of Latvian Bird Species A.Celmins, J.Baumanis, A.Mednis, Gandrs, Riga 1993

18. Latvijas Sarkanā grāmata J.Lipsbergs u.c., Zinātne, Rīga 1990

19. Putnu grāmata K.Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, Rīga 1964

20. Putnu novērošana dabā K.Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, Rīga 1952

21. Putnu ceļošana H.Michelsons, LPSR ZA izdevniecība, Rīga 1950

22. Dzīvnieks Sarkanajā grāmatā J.Lipsbergs, Zinātne, Rīga 1985

23. Latvijas ūdensputnu nākotne J.Vīksne, A.Mednis, Zinātne, Rīga 1978

24. Putni pilsētā M.Strazds, A.Strazds, Zinātne, Rīga 1988

25. Putnu valoda J.Kacs, Zinātne, Rīga 1989

26. Putni dabā 1 LOB, Rīga 1987

27. Putni dabā 2 LOB, Rīga 1989

28. Putni dabā 3 LOB, Rīga 1990

29. Putni dabā 5.1 LOB, Rīga 1995

30. Putni dabā 5.2 LOB, Rīga 1995

31. Putni dabā 6.1 LOB, Rīga 1996

32. Putni dabā 7.1 LOB, Rīga 1997

33. Putni dabā 8.2 LOB, Rīga 1998

34. Putni dabā 9.3-4 LOB, Rīga 2000

35. Putni dabā 10.3 LOB, Rīga 2000

36. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1981

37. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1983

38. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1984

39. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1985

40. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1987

41. Retie augi un dzīvnieki LatZTIZPI, Rīga 1988

42. Latvijas daba. 1.sēj. atb.red. G.Kavacs, Latvijas enciklopēdija, Rīga 1994

43. Latvijas daba. 2.sēj. atb.red. G.Kavacs, Latvijas enciklopēdija, Rīga 1995

44. Latvijas daba. 3.sēj. atb.red. G.Kavacs, Latvijas enciklopēdija, Rīga 1995

45. Latvijas daba. 4.sēj. atb.red. G.Kavacs, Preses nams, Rīga 1997

46. Latvijas daba. 5.sēj. atb.red. G.Kavacs, Preses nams, Rīga 1998

47. Latvijas daba. 6.sēj. atb.red. G.Kavacs, Preses nams, Rīga 1998

48. Latvijas Dzīvnieku pasaule Z.Spura red., Liesma, Rīga 1974

49. Ķemeru Nacionālā parka putni M.Strazda un J.Ķuzes red., Jumava, Rīga 2006

50. Putnu dienas Grigulis K., Annele, Rīga 2005

51. Latvijas putni Klimpiņš V., Avots, Rīga 1986

52. Daba 1 Zaikovs J., 1924

53. Meža nozares termini. Eiropas Savienības un citos starptautiskos tiesību aktos lietoto meža nozares terminu vārdnīca Madris, Rīga 2007

54. Dzimtenes putni. 2.pap.iespiedums. Jaunais zinātnieks Nr.1 Delle J., Valters un Rapa, Rīga 1935

55. Kaiju valstībā. Mūsu jūrmalas ģeoloģija. Jaunais zinātnieks Nr.3 Kasparsons K., Valters un Rapa, Rīga 1935

56. Latvijas zeme, daba, tauta. II. Latvijas daba Valters un Rapa, Rīga 1936

57. Ievērojamākie Baltijas putni von Lowis O., Ernsts Plates, Rīga 1893

58. Заметки к статьям К.М.Старц, Лоудон Г.В. 1915

59. E.Tauriņa nepublicētie materiāli. Pavasara pirmie atceļotāji laika posmā no 1903. līdz 1940. gadam

60. Austrumbaltijas mugurkaulaino saraksts Grosse A., Transehe N., Rigas Dabaspētnieku Biedrības darbi, Rīga 1929

61. Māra Mežgaile Lauteri, Liepupes pag., Limbažu raj. Nepublicēti dati projektam Gājputnu atgriešanās datu reģistrēšana 2007

62. Vēstule Latvijas Ornitoloģijas centrālei Krastiņš J. 1940

63. Medniecība Kalniņš A., Latvju grāmata, Rīga 1943

64. Latviešu tautas ticējumi Šmits P., Rīga 1940-1941, interneta versija: http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/

65. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Nr.7 Mežuls A., Rīga 1925

66. Mīlenbaha – Endzelīna latviešu valodas vārdnīca Rīga 1923-1941, interneta versija: http://www.ailab.lv/MEV/

67. Latviešu valodas dialektikas atlants. Leksika. Pielikums Zinātne, Rīga 1995

68. Versuch einer Naturgeschichte von Liefland (Vogel.Aves), Fischer J.B., Konigsberg 1791

69. M.Mednes personisks ziņojums

70. Latviska gada grāmata 1797. 3. ceturksnis izd. Jānis Frīdriķis Stefenhāgens, Jelgava 1797

71. Atpūta Nr.810 Rīga 10.05.1940.

72. Atpūta Nr.818 Rīga 05.07.1940.

73. Jāņa Endzelīna darbu izlase Zinātne, Rīga 1971

74. Latviešu tautas parašas “Latvju grāmata” Straubergs, 1944

75. Dabas un vēstures kalendārs Kasparsons Ģ., Zinātne, Rīga 1973

76. Latviešu konversācijas vārdnīca Gulbis A., Grāmatu apgādniecība, Rīga 1932-1939

77. Dzīvnieku valsts Brēms A., Grāmatu draugs, Rīga 1927-1928

78. Latviešu etimoloģijas vārdnīca Krauklis K., Avots, Rīga 1992

79. Daba un zinātne Nr.3 Vilks K., Rīga 1939

80. Lauksaimniecības gada grāmata – darbs un zeme Zemgale, Jelgava 1943

81. Kādi putni dzīvo Latvijā Grigulis K., Latvijas Jaunatnes Sarkanais krusts pielikums žurnālam “Latvijas jaunatne”, 1936

82. Mednieks un makšķernieks Nr.7 Sporta žurnāls, Rīga 1931

84. Mednieks un makšķernieks Nr.8 Sporta žurnāls, Rīga 1931

85. Dailes grāmata Literatūra, Rīga 1936

86. Konverzacijas vārdnīca Rīgas latviešu biedrības derīgu grāmatu nodaļa, Rīga 1911-1921

87. Vides vēstis Tīrmanis I., Rīga, 2007. septembris

88. Neatkarīgā Mediju nams, Rīga 28.03.2006.

89. Atpūta Nr.679 Rīga 1937

90. Atpūta Nr.506 Rīga

91. Atpūta Rīga 31.03.1939.

92. Pionieris Tīrmanis I., 02.06.1989.

93. Padomju jaunatne Eglītis A., 22.04.1983.

94. Neatkarīgā / Strautiņš P. 13.07.2006.

95. Latvijas putnu nosaukumi LZA Terminoloģijas komisijas 60. biļetens, Zinātne, Rīga 1991

96. Latvju enciklopēdija Trīs zvaignzes, Stokholma 1950-1962

97. Atpūta Rīga

98. Lielā medību grāmata Jumava, Rīga 1999

99. Dabas un vēstures kalendārs Leikuma L., Zinātne, Rīga

100. Atmiņas par putniem Vilks K., Zinātne, Rīga

101. Vides vēstis Rīga, 2006. jūnijs

102. Vides vēstis Tīrmanis I., Rīga 2009. septembris

103. http://www.putni.lv

104. Latīņu – latvju vārdnīca Švarcbergs R., Bištēviņš E., Valters un Rapa Rīga 1928

105. Латышско – русский словарь Лоя Я.В. Гос. издательство иностранных и национальных словарей / Москва 1942

106. Angļu – latvju vārdnīca Dravnieks J., Valters un Rapa, Rīga 1936

107. Latviski – vāciska vārdnīca Lava E., 1930-tie

108. Čehu – latviešu vārdnīca Avots, Rīga 1988

109. Krievu – latviešu vārdnīca Latvijas valsts izdevniecība, Rīga 1959

110. Dzīvnieki – bagātīgi ilustrēta enciklopēdija par visas pasaules dzīvniekiem Zvaigzne, Rīga 2003

111. Vides vēstis Druva-Druvaskalna I., Rīga 2007 oktobris

112. Putni dabā Klepers A., LOB, Rīga 2009. 3

113. Dzīvnieku pasaulē (enciklopēdija pa pastu), Viļņa

114. Putnu dienas Grigulis K., Annele, Rīga 2005

115. Sarunas ar putniem un kokiem Vīks I., Jumava, Rīga 2005

116. Spāņu – laviešu vārdnīca Liesma, Rīga 1978

117. Diena Galenieks M., Rīga 21.11.2001. laikraksts

118. Dabas un vēstures kalendārs Kasparsons Ģ., Zinātne, Rīga 1977

119. Putni dabā 13.4 LOB, Rīga 2004

120. Putni dabā 14.1 LOB, Rīga 2004

121. Putni dabā. 2.pielikums LOB, Rīga 2007

122. Savvaļas dzīvnieki un cilvēks Gržimeks B., Zinātne, Rīga 1988

123. Viņš runāja ar zvēriem, putniem un zivīm Lorencs K., Zinātne, Rīga 1973

124. Medības, makšērēšana, daba Upīte A., Rīga, 2004 septembris

125. Medības, makšērēšana, daba Rīga, 1996 jūnijs/jūlijs

126. Latviešu – angļu vārdnīca Turkina E., Latvijas valsts izdevniecība, Rīga 1962

127. Ilustrētā dzīvnieku enciklopēdija Bērnija D. red., Zvaigzne ABC, Rīga 2000

128. Senvārdu vārdnīca Ruberte I., Zvaignze ABC, Rīga 2008

129. Māja Ozols R., Rīga 02.19.2008. žurnāls

130. Savvaļas dzīvniekiem nav patvēruma Gržimeks B., Zinātne, Rīga 1986

131. Vides vēstis 5-6 Tīrmanis I., Rīga 2006

132. Medības, makšķerēšana, daba Račinskis E., Rīga 1994

133. Vide un laiks Nr.1 Strazds M., Rīga 1998

134. Mēs Rīga, 10.23.10 laikraksts

135. Lauku avīze Strazds M., Rīga 01.06.1999. laikraksts

136. Diena Radzevičūte A., Rīga 15.04.2006. laikraksts

137. Vide un laiks Nr.4 Gutovskis J., Rīoga 1998

138. Tautlietu vārdene Kursīte J., Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, Rīga 2009

139. Medības, makšķerēšana, daba Nr.8 Keišs O., Rīga 2004

140. Medības, makšķerēšana, daba Nr.4 Keišs O., Rīga 2005

141. Mājas baloži Rums P., Zinātne, Rīga 1982

142. Saules grieži Austriņš A., Liesma, Rīga 1979

143. Dzimtene 2 Janševskis J. Zinātne, Rīga 1986

144. Dzimtene 4 Janševskis J. Zinātne, Rīga 1987

145. Zvērudārzs manā bagāžā Darels Dž., Zinātne, Rīga 1971

146. Latvijas PSR ģeogrāfijas hrestomātija Zvaignze, Rīga 1972

147. Ainas no dzimtenes zvēru dzīves Bērziņš J., Jaunais rīts, Rīga 1934

148. Dabas un vēstures kalendārs Rudzīte M., Zinātne, Rīga 1978

149. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene Kursīte J., Madris, Rīga 2007

150. Draugs Brikmanis J., 1986 žurnāls

151. Daba un vēsture Piterāns A., Zinātne, Rīga 2006

152. http://www.putni.lv

153. 100 ceļu Cukkers H., 2004

154. Atpūta Klijāns A., Rīga 1940 žurnāls

155. Skola un ģimene Rīga 1970-tie žurnāls

156. Latviešu buramie vārdi Dēmetra I., Rīga 1990

157. Atpūta Nr.508 Grigulis K., Rīga

158. Zaļās zāles zemē Plotnieks U., Zvaignze, Rīga 1980

159. Sarunas ar putniem Baltvilks J., Liesma, Rīga 1981

160. Ūdris tārks Viljamsons H., Zinātne, Rīga 1982

161. Ziemeļvēja dziesma Džonsgārds P.A., Zinātne, Rīga 1981

162. Zooloģijas hrestomātija Molis S., Zvaigzne, Rīga 1980

163. Meža avīze Bianki V., Liesma, Rīga 1979

164. Dabas un vēstures kalendārs Spuris Z., LPSR LZA izevniecība 1962

165. Kur, kas, kad – enciklopēdija lieliem un maziem Nr.2 Rija, Rīga 1995

166. Kur, kas, kad – enciklopēdija lieliem un maziem Nr.3 Rija, Rīga 1995

167. Izdzīvošanas likums Drešers V.B., Avots, Rīga 1986

168. Kurp? Un kā? Akimuškins I., Liesma, Rīga 1969

169. Padomju jaunatne Eglītis A., Pandars G. 15.12.1984. laikraksts

170. Padomju jaunatne Eglītis A., Pandars G., 19.12.1984.

171. Draugs Grigulis K. Rīga 1970-tie žurnāls

172. Draugs Grigulis K. Rīga 1970-tie žurnāls

173. Draugs Rīga 1980-tie žurnāls

174. Putni dabā Pranks V., LOB, Rīga 2009

175. Putni Deivisa N. Zvaigzne ABC, Rīga

176. Lielā ilustrētā enciklopēdija Zvaigzne ABC, Rīga 1996

177. Palīgs dabaszinībās – Daba un dzīvnieki – jautājumos un atbildēs Rainers D., Zvaigzne ABC, Rīga 2005

178. Ceļvedis dabā – putnu vērošana / Deividsone S., Kūrtolda S., Deivisa K., Zvaignze ABC

179. Vides vēstis Nr.1 Tooma A., Rīga 2011

180. Latvijas avīze Brikmanis J., Zuiko D., Rīga 10.02.2001.

181. Latvijas avīze Brikmanis J., Zuiko D., Rīga 27.10.2001.

182. Latvju tautas estētika 1 Birkerts P., Autora izdevums, Rīga 1938

183. Latvju tautas estētika 2 Birkerts P., Autora izdevums, Rīga 1939

184. Etnogrāfisku rakstu krājums Šmidts P., Latvijas grāmatu un nošu drukātava, Rīga 1912

185. Sakāmgrāmata Ziedonis I., Zvaignze, Rīga 1988

186. Latviju tautas prātniecība Birkerts P., Autora izdevums, Rīga 1937

187. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca Liesma / Rīga 1972

188. Latviešu koka iedzīves priekšmeti Bīlšteins A., Jumava

189. Papildinājumi un labojumi K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai 1.sējums Endzelīns J., Hauzenberga E., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1934

190. K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīca4. sējums papildinājis Endzelīns J., Kultūras fonda izdevums / Rīga 1929-1932

191. Latviešu dialektoloģija Rudzīte M., Latvijas Vasts izdevniecība Rīga 1964

192. Nīcas izloksne Bušmane B., Zinātne, Rīga 1989

193. Latviešu vārdnīcas Zemzare D., Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, Rīga 1961

194. K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīca 2. sējums papildinājis Endzelīns J., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1925-1927

195. K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīca 13.-44. burtnīca papildinājis Endzelīns J., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1925-1932

196. Pie pasaules putniem Spuris Z., Liesma, Rīga 1987

197. Latviešu literārās valodas vārdnīca 5 Zinātne, Rīga 1984

198. Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika Zinātne, Rīga 1999

199. Papildinājumi un labojumi K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai 9. burtnīca Endzelīns J., Hauzenberga E., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1937

200. K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīca 6.-11.burtnīca papildinājis Endzelīns J., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1924-1925

201. Atpūta (žurnāls)

202. Papildinājumi un labojumi K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai 12. burtnīca Endzelīns J., Hauzenberga E., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1939

203. Latviešu valodas vārdnīca Bērziņa-Baltiņa V., Bičolis J. Amerikas latviešu apvienība, Montclair 1993

204. Veclatviešu rakstu valoda Ozols A., Liesma, Rīga 1965

205. Latvijas putnu dzīve Spuris Z., Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, Rīga 1960

206. Papildinājumi un labojumi K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai 10. burtnīca Endzelīns J., Hauzenberga E., Kultūras fonda izdevums, Rīga 1938

207. Latviešu literārās valodas vārdnīca 4 Zinātne, Rīga 1980

208. Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.-2. Zinātne, Rīga 1987

209.Putni dabā 13.3 LOB, Rīga 2003

210. Latviešu literārās valodas vārdnīca 7.-1. Zinātne, Rīga 1989

211. Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.-1. Zinātne, Rīga 1986

212. Dzimtene 2 Janševskis J., Zinātne, Rīga 1986

213. Darbi latviešu dialektoloģijā Rudzīte M., LU Akadēmiskais apgāds, Rīga 2005

214. http://www.putni.lv 50 sagaidāmās putnu sugas Latvijā 2007

215. K.Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīca 1. burtnīca / papildinājis Endzelīns J., Latvju grāmata, Rīga 1943

216. Kurp? Un kā? Akimuškins I., Liesma, Rīga 1969

217. Latviešu-latgaliešu vuordineica.lv

218. Phraseologia Lettica Georgium Mancelium Schroder 1638

219. Brīvā zeme. Ilustrētais pielikums Nr.40, 1928.

220. Padomju druva, laikraksts, Cēsis 1975. (11.11.)

221. Vadonis geografijas mahziba – I un II kurss, Dīķens K., A.Ranka apgahdiba, Rīga 1912

222. Mūsu putnu paradīze Osadčijs A., Avots, Rīga 1990

223. Augi un dzīvnieki Baltijas jūrā un piekrastē Cukura A. Latvijas Dabas muzejs, Rīga 2012

224. Ceļvedis dabā – augi, putni, kukaiņi Hamfriss K.Dž., Heriss E., Holdens P., Vultons E., Zvaigzne ABC, Rīga 2009

225. Medību saimniecība Kronītis J., Liesma, Rīga 1970

226. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Bērziņš P., Latvijas Mednieku biedrība 1940.01.1.

227. Lettishe Benennungen frei lebender einheimischer Vogel Kawall, 1856.16.11.

228. Daba Transehe N., Latvijas dabaszinātņu mīļotāju biedrība, Rīga, 1927.06.1

229. Latviski – vāciska vārdnīca Ozoliņš E., Latvju grāmata, Rīga 1941

230. Mednieka piezīmes Turgeņevs I., Tilta apgāds, ASV 1969

231. Vāciski – Latviska vārdnīca Ozoliņš E., A.Gulbja grāmatu apgādniecība, Rīga 1942

232. Daba un Zinātne Transehe N., L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1937.03.1

233. Daba un vēsture 2007. Kalendārs Zagorska I., Zinātne, Rīga 2006

234. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Teidoffs E., Rode A., Latvijas Mednieku biedrība 1939.01.1.

235. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Siliņš J., Grigulis K.., Latvijas Mednieku biedrība 1940.11.1.

236. Daba un Zinātne Vilks K., L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1936.03.1

237. Archīvs-II Raksti par latviskām problēmām Baltaks J., PBLA un Kārļa Zariņa fonds Elwood 1975

238. Baltu valodu skaņas un forma Endzelīns J., Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga 1948

239. Atpūta 590. Mežzinis 1936

240. Latviešu – krievu vārdnīca Svennes A. un O. Kulturas balss izdevums 20.gs. 20-30tie gadi

241. Krievu – latviešu vārdnīca Allunans H., Jelgava 1903

242. Ziemeļeiropas daba – dabas dauzveidība mainīgajā vidē Hallanaro L., Pylvanainen M., Spuņģis V., Ziemeļu Ministru padome Nord, Kopenhāgena 2001

243. Lafotu zvejnieki Bojers J., Grāmatu draugs, ASV 1957

244. Atpūta 596. Mežzinis 1936

245. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1939.04.1.

246. Latvijas Avīze Ozola I., 2007.10.8.

247. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1939.10.1.

248. Jaunibas draugs. Illustrets mehneschraksts jaunibai Rosens J.m St.Peterburgā 1910.1

249. Daba un Zinātne Pētersons J., L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1936.06.1

250. Populārā dabas enciklopēdija Kavacs G. Jumava, Rīga 2007

251. Atpūta 363 Lamsters V. 1931

252. Druva Rozenberga V. Cēsu rajona laikraksts, Cēsis 2003.7.11.

253. Meža dzīve Latvijas meža darbinieku biedrības žurnāls Krūmiņš J., Rīga 1926.14

254. Latviski – franciska vārdnīca Baltgalve J., Valsts apgādniecība, Rīga 1941

255. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1939.09.1.

256. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1940.07.1.

257. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1940.06.1.

258. Medības. Makšķerēšana. Daba Bičkovs A., Rīga 1996.8.

259. Atpūta 594. Mežzinis 1936

260. Daba un Zinātne Ceitlins G., Starutzels T., L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1937.09.15.

261. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1939.03.1.

262. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Grigulis K., Latvijas Mednieku biedrība 1939.07.1.

263. Mājas viesa mēnešraksts Šmits P., 1905.7.

264. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Bērziņš P., Latvijas Mednieku biedrība 1940.04.1.

265. Baltiešu tautu pirmdzimtene un valoda. Zemkopja mazā bibliotēka Nr6 Sandres J., Latviešu lauksaimnieku Ekonomiskās sabiedrības izdevums, Jelgava 1920-tie

266. Dzīvnieki – enciklopēdija bērniem Vaitfīlds F., Zvaigzne ABC, Rīga 1999

267. Latvijas ģeogrāfija Rutkis J., Apgāds Zemgale, Stokholma 1960

268. Atpūta 585. Mežzinis 1936

269. Mednieks un makšķernieks. Sporta žurnāls Bērziņš P., Latvijas Mednieku biedrība 1939.03.1.

270. Lauksaimnieku gadagrāmata 1944 Saimniecības literatūras apgāds, Rīga 1943.12

271. Atpūta 593. Mežzinis 1936

272. Lauku dzīve Eglītis A. 1985.6

273. Cīņa Grigulis K., 1970.01.24.

274. Čārlzs Darvins un viņa mācība Timirazevs A., VAPP grāmatu apgāds, Rīga 1946

275. Bioloģijas rokasgrāmata Zvaigzne ABC 1995

276. Latviešu paeizrakstības rokas grāmata Blese E., Pētrsons V., Valtera un Rapas akc.sab., Rīga 1933

277. Daba Bērziņš B., Latvijas dabaszinātņu mīļotāju biedrība, Rīga 1930.06.1

278. Meža dzīve Latvijas meža darbinieku biedrības žurnāls Krūmiņš J., Rīga 1925.2

279. Dabas mācība tautskolām. IV klases kurss Latvju grāmata, Rīga 1943

280. Balss (laikraksts) 1925.30.06.

281. Wahcu – latweeshu wahrdnica Freinbergs R., Waltera un Rapasakc.Sab., Riga 1922

282. Daba Siliņš J., Latvijas dabaszinātņu mīļotāju biedrība, Rīga 1924.05.01.

283. Mazo dabas pētnieku audzinātājiem. Pedagoģiskā bibliotēka Nr.1 Rītiņ E. Pedagoģiskas bibliotekas apgādībā, Rīga 1907

284. Sugu izcelšanās dabiskas atlases ceļā no Tščarzla Darvina Dermanis v., Teikmanis A., A.Gulbja apgādībā, Petrorgrada 2915

285. Brīvās zemes ilustrētais pielikums 1927.06.02.

286. Daba un Zinātne L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1937.11.1.

287. Daba un Zinātne Vilks K., L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Rīga 1939.01.1.

288. Pasaule un Dzimtene Grigulis K., izdevējs Fr.Jansons, Rīga 1935.05.15.

289. Brīvās zemes ilustrētais pielikums 1934.08.

290. Daba un Zinātne L.U. dabaszinātņu studentu biedrība, Zirnītis J., Rīga 1934.06.1.

291. Dabas vērotāja stāsti Siliņš J., Latvijas Dabas muzejs, Liesma, Rīga 1982

292. Mūsu mājas viesis No.13, 1938.03.24.

293. Dzīvnieki latvju dainās Transehe N. Latvju tautas dainas. 1. ilustrēts izdevums ar variantiem un zinātniekiem apcerējumiem Endzelīna J. red., Literātūra, Rīga 1928

294. Jēkabsons T., Nepublicēti dati, 2014

295. Balss. 4. gadagājiens Nr.25 24.06.1881.

296. Skolu Mūzeja Zinātnisko kollekciju saraksts uz 1931. gada 31. decembri Lamsters V., Skolu mūzejs, Rīga, 1932

297. Grosse A. Raksti par Gauju. Ornitoloģiskās piezīmes no 12. līdz 18. aug. 1933. g. I.M. Skolu mūzeja “Gaujas izstādes” izdevums, Rīga 1933

298. Atpūta Nr.585. 1936.

299. Medības Kalniņš A. 1958. LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, Rīga

300. Putnu un sīko zīdītāju preparēšana Balodis A. 1960. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga

301. Dabas stāsti pamatskolai. Dzīvā daba I. Devītais izdevums. Rācenis J. 1931. izdevis A.Gulbis, Rīga