LV putnu saraksts

Šeit publicēts Latvijas putnu sugu un pasugu sistemātiskais saraksts un ir iespēja apskatīt visu Latvijas putnu sugu un pasugu attēlus. Līdz šim brīdim Latvijā ir novērotas 366. putnu sugas.

Latvijas putnu sugu un pasugu sistemātiskais saraksts sagatavots, pamatojoties uz The Clements Checklist of the Birds of the World. 6th Edition / James F. Clements 2007 London, Christopher Helm (Updates – August 2018)

Latvijas putnu pamatsaraksts – A, B, C kategorijas; sarakstā ar izcēlumu norādītas KĀRTAS un dzimtas. Tālāk ģints, suga, pasuga. Pēdējie papildinājumi: 24.08.2018.

ANSERIFORMES – Anatidae

TAIGAS SĒJAS ZOSS – Anser fabalis fabalis

TUNDRAS SĒJAS ZOSS – Anser serrirostris rossicus

ĪSKNĀBJA ZOSS – Anser brachyrhynchus

BALTPIERES ZOSS – Anser albifrons albifrons

MAZĀ ZOSS – Anser erythropus

MEŽA ZOSS – Anser anser anser

MELNGALVAS ZOSS – Branta bernicla bernicla

BALTVAIGU ZOSS – Branta leucopsis

KANĀDAS ZOSS – Branta canadensis canadensis C kat.

SARKANKAKLA ZOSS – Branta ruficollis

PAUGURKNĀBJA GULBIS – Cygnus olor

MAZAIS GULBIS – Cygnus columbianus bewickii

ZIEMEĻU GULBIS – Cygnus cygnus

RUDĀ DIŽPĪLE – Tadorna ferruginea

SĀMSALAS PĪLE – Tadorna tadorna

MANDARĪNPĪLE – Aix galericulata – C kat.

PELĒKĀ PĪLE – Anas strepera strepera

BALVĒDERIS – Anas penelope

MEŽA PĪLE – Anas platyrhynchos platyrhynchos

PLATKNĀBIS – Spatula clypeata

GARKAKLIS – Anas acuta

PRĪKŠĶE – Spatula querquedula

KRĪKLIS – Anas crecca crecca

LIELGALVIS – Netta rufina

BRŪNKAKLIS – Aythya ferina

BALTACIS – Aythya nyroca

CEKULPĪLE – Aythya fuligula

ĶERRA – Aythya marila marila

STELLERA PŪKPĪLE – Polysticta stelleri

KRĀŠŅĀ PŪKPĪLE – Somateria spectabilis

LIELĀ PŪKPĪLE – Somateria mollissima mollissima

ARLEKĪNPĪLE – Histrionicus histrionicus pacificus

TUMŠĀ PĪLE – Melanitta fusca

MELNĀ PĪLE – Melanitta nigra

KĀKAULIS – Clangula hyemalis

GAIGALA – Bucephala clangula clangula

MAZĀ GAURA – Mergellus albellus

LIELĀ GAURA – Mergus merganser merganser

GARKNĀBJA GAURA – Mergus serrator

BALTGALVAS ZILKNĀBIS – Oxyura leucocephala

GALLIFORMES – Phasianidae

LAUKIRBE – Perdix perdix lucida

PAIPALA – Coturnix coturnix

MEDNIS – Tetrao urogallus major

MEDNIS – Tetrao urogallus urogallus

RUBENIS – Tetrao tetrix tetrix

MEŽIRBE – Bonasa bonasia bonasia

BALTIRBE – Lagopus lagopus rossica

PODICEPEDIFORMES – Podicipedidae

MAZAIS DŪKURIS – Tachybaptus ruficollis ruficollis

RAGAINAIS DŪKURIS – Podiceps auritus auritus

PELĒKVAIGU DŪKURIS – Podiceps grisegena grisegena

CEKULDŪKURIS – Podiceps cristatus cristatus

MELNKAKLA DŪKURIS – Podiceps nigricollis nigricollis

COLUMBIFORMES – Columbidae

MĀJAS BALODIS – Columba livia livia forma domestica C kat.

MEŽA BALODIS – Columba oenas oenas

LAUKU BALODIS – Columba palumbus palumbus

PARASTĀ ŪBELE – Streptopelia turtur turtur

AUSTRUMU ŪBELE – Streptopelia orientalis meena

GREDZENŪBELE – Streptopelia decaocto decaocto

PTEROCLIFORMES – Pteroclidae

STEPES SMILŠVISTIŅA – Syrrhaptes paradoxus

OTIDIFORMES – Otididae

LIELĀ SĪGA – Otis tarda dybowskii B kat.

APKAKLES SĪGA – Chlamydotis macqueenii B kat.

MAZĀ SĪGA – Tetrax tetrax B kat.

CUCULIFORMES – Cuculidae

DZEGUZE – Cuculus canorus canorus

CAPRIMULGIFORMES – Caprimulgidae

VAKARLĒPIS – Caprimulgus europaeus europaeus

CAPRIMULGIFORMES – Apodidae

SVĪRE – Apus apus apus

GRUIFORMES – Rallidae

GRIEZE – Crex crex

DUMBRCĀLIS – Rallus aquaticus aquaticus

MAZAIS ORMANĪTIS – Porzana parva

CERU ORMANĪTIS – Porzana pusilla intermedia

ORMANĪTIS – Porzana porzana

ŪDENSVISTIŅA – Gallinula chloropus chloropus

LAUCIS – Fulica atra atra

GRUIFORMES – Gruidae

DZĒRVE – Grus grus

CHARADRIIFORMES – Recurvirostridae

GARSTILBIS – Himantopus himantopus

AVOZETA – Recurvirostra avosetta

CHARADRIIFORMES – Haematopodidae

JŪRAS ŽAGATA – Haematopus ostralegus ostralegus

CHARADRIIFORMES – Charadriidae

JŪRAS ĶĪVĪTE – Pluvialis squatarola

DZELTENAIS TĀRTIŅŠ – Pluvialis apricaria apricaria

TUNDRAS TĀRTIŅŠ – Pluvialis fulva

ĶĪVĪTE – Vanellus vanellus

TUKSNEŠA TĀRTIŅŠ – Charadrius leschenaultii leschenaultii

JŪRAS TĀRTIŅŠ – Charadrius alexandrinus alexandrinus

SMILŠU TĀRTIŅŠ – Charadrius hiaticula hiaticula

UPES TĀRTIŅŠ – Charadrius dubius curonicus

MORINELA TĀRTIŅŠ – Charadrius morinellus

CHARADRIIFORMES – Scolopacidae

TEREKIJA – Xenus cinereus

UPES TILBĪTE – Actitis hypoleucos

MEŽA TILBĪTE – Tringa ochropus

TUMŠĀ TILBĪTE – Tringa erythropus

LIELĀ TILBĪTE – Tringa nebularia

DĪĶU TILBĪTE – Tringa stagnatilis

PURVA TILBĪTE – Tringa glareola

PĻAVU TILBĪTE – Tringa totanus totanus

LIETUVAINIS – Numenius phaeopus phaeopus

KUITALA – Numenius arquata arquata

MELNĀ PUSKUITALA – Limosa limosa limosa

SARKANĀ PUSKUITALA – Limosa lapponica lapponica

AKMEŅTĀRTIŅŠ – Arenaria interpres interpres

LIELAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris canutus canutus

DŪŅŠŅIBĪTIS – Calidris falcinellus falcinellus

GUGATNIS – Calidris pugnax

LĪKŠŅIBĪTIS – Calidris ferruginea

TEMMINKA ŠŅIBĪTIS – Calidris temminckii

GAIŠAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris alba

ŠINCA ŠŅIBĪTIS – Calidris alpina schinzii

PARASTAIS ŠŅIBĪTIS – Calidris alpina alpina

JŪRAS ŠŅIBĪTIS – Calidris maritima

TRULĪTIS – Calidris minuta

TUNDRAS ŠŅIBĪTIS – Calidris melanotos

VISTILBE – Lymnocryptes minimus

ĶIKUTS – Gallinago media

MĒRKAZIŅA – Gallinago gallinago gallinago

SLOKA – Scolopax rusticola

ŠAURKNĀBJA PŪSLĪTIS – Phalaropus lobatus

PLATKNĀBJA PŪSLĪTIS – Phalaropus fulicarius

CHARADRIIFORMES – Glareoliade

BRŪNSPĀRNU BEZDELĪGTĀRTIŅŠ – Glareola pratincola pratincola

MELNSPĀRNU BEZDELĪGTĀRTIŅŠ – Glareola nordmanni

CHARADRIIFORMES – Stercorariidae

LIELĀ KLIJKAIJA – Stercorarius skua

VIDĒJĀ KLIJKAIJA – Stercorarius pomarinus

ĪSASTES KLIJKAIJA – Stercorarius parasiticus

GARASTES KLIJKAIJA – Stercorarius longicaudus longicaudus

CHARADRIIFORMES – Alcidae

MAZAIS ALKS – Alle alle polaris

TIEVKNĀBJA KAIRA – Uria aalge aalge

LIELAIS ALKS – Alca torda torda

MELNAIS ALKS – Cepphus grylle grylle

CHARADRIIFORMES – Laridae

TRĪSPIRKSTU KAIJA – Rissa tridactyla tridactyla

ŠĶELTASTES KAIJA – Xema sabini palearctica

LIELAIS ĶĪRIS – Chroicocephalus ridibundus

MAZAIS ĶĪRIS – Hydrocoleus minutus

SĀRTĀ KAIJA – Rhodostethia rosea

ACTEKU KAIJA – Leucocephalus atricilla megalopterus

MELNGALVAS KAIJA – Ichthyaetus melanocephalus

ZIVJU KAIJA – Ichthyaetus ichthyaetusKAJAKS – Larus canus canus

AUSTRUMU KAJAKS – larus canus henei

SUDRABKAIJA – Larus argentatus argentatus

VIDUSJŪRAS KAIJA – Larus michahellis michahellis

KASPIJAS KAIJA – Larus cachinnans cachinnans

MAZĀ POLĀRKAIJA – Larus glaucoides glaucoides B kat.

BALTIJAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus fuscus

SKANDINĀVIJAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus intermedius

RIETUMU REŅĢU KAIJA – Larus fuscus graellsii

TUNDRAS REŅĢU KAIJA – Larus fuscus heuglini

KAMČATKAS KAIJA – Larus schistisagus

LIELĀ POLĀRKAIJA – Larus hyperboreus hyperboreus

MELNSPĀRNU KAIJA – Larus marinus

MAZAIS ZĪRIŅŠ – Sternula albifrons albifrons

LIELAIS ZĪRIŅŠ – Hydroprogne caspia

MELNAIS ZĪRIŅŠ – Chlidonias niger niger

BALTSPĀRNU ZĪRIŅŠ – Chlidonias leucopterus

BALTVAIGU ZĪRIŅŠ – Chlidonias hybrida hybrida

UPES ZĪRIŅŠ – Sterna hirundo hirundo

JŪRAS ZĪRIŅŠ – Sterna paradisaea

CEKULZĪRIŅŠ – Thalasseus sandvicensis sandvicensis

GAVIIFORMES – Gaviidae

BRŪNKAKLA GĀRGALE – Gavia stellata

MELNKAKLA GĀRGALE – Gavia arctica arctica

MELNGALVAS GĀRGALE – Gavia immer

DZELTENKNĀBJA GĀRGALE – Gavia adamsii

PROCELLARIIFORMES – Hydrobatiade

ZIEMEĻU VĒTRASBURĀTĀJS – Oceanodroma leucorhoa leucorhoa

PROCELLARIIFORMES – Procellariidae

TUMŠAIS VĒTRASPUTNS – Puffinus griseus

CICONIIFORMES – Ciconiidae

MELNAIS STĀRĶIS – Ciconia nigra

BALTAIS STĀRĶIS – Ciconia ciconia ciconia

SULIFORMES – Sulidae

ZIEMEĻU SULLA – Morus bassanus

SULIFORMES – Phalacrocoracidae

JŪRASKRAUKLIS – Phalacrocorax carbo sinensis

MAZAIS JŪRASKRAUKLIS – Phalacrocorax pygmaeus

PELECANIFORMES – Pelecanidae

SĀRTAIS PELIKĀNS – Pelecanus onocrotalus B kat.

CIRTAINAIS PELIKĀNS – Pelecanus crispus B kat.

PELECANIFORMES – Ardeidae

LIELAIS DUMPIS – Botaurus stellaris stellaris

MAZAIS DUMPIS – Ixobrychus minutus minutus

ZIVJU GĀRNIS – Ardea cinerea cinerea

BALTAIS GĀRNIS – Ardea alba alba

ZĪDA GĀRNIS – Egretta garzetta garzetta

LOPU GĀRNIS – Bubulcus ibis ibis

NAKTS GĀRNIS – Nycticorax nycticorax nycticorax B kat.

PELECANIFORMES – Threskiornithidae

BRŪNAIS IBISS – Plegadis falcinellus

KAROŠKNĀBIS – Platalea leucorodia leucorodia

ACCIPITRIFORMES – Pandionidae

ZIVJU ĒRGLIS – Pandion haliaetus haliaetus

ACCIPITRIFORMES – Accipitridae

ĶĪĶIS – Pernis apivorus

MELNAIS GRIFS – Aegypius monachus

BALTGALVAS GRIFS – Gyps fulvus fulvus

ČŪSKĒRGLIS – Circaetus gallicus

MAZAIS ĒRGLIS – Clanga pomarina

VIDĒJAIS ĒRGLIS – Clanga clanga

PUNDURĒRGLIS – Hieraaetus pennatus

STEPES ĒRGLIS – Aquila nipalensis orientalis

KARALISKAIS ĒRGLIS – Aquila heliaca

KLINŠU ĒRGLIS – Aquila chrysaetos chrysaetos

NIEDRU LIJA – Circus aeruginosus aeruginosus

LAUKU LIJA – Circus cyaneus cyaneus

STEPES LIJA – Circus macrourus

PĻAVU LIJA – Circus pygargus

ZVIRBUĻVANAGS – Accipiter nisus nisus

VISTU VANAGS – Accipiter gentilis gentilis

SARKANĀ KLIJA – Milvus milvus milvus

MELNĀ KLIJA – Milvus migrans migrans

JŪRAS ĒRGLIS – Haliaeetus albicilla

BIKŠAINAIS KLIJĀNS – Buteo lagopus lagopus

PEĻU KLIJĀNS – Buteo buteo buteo

STEPES KLIJĀNS – Buteo buteo vulpinus

STRIGIFORMES – Tytonidae

PLĪVURPŪCE – Tyto alba alba

PLĪVURPŪCE – Tyto alba guttata

STRIGIFORMES – Strigidae

MAZĀ PŪCĪTE – Otus scops scops B kat.

ŪPIS – Bubo bubo bubo

BALTĀ PŪCE – Bubo scandiacus

SVĪTRAINĀ PŪCE – Surnia ulula ulula

APODZIŅŠ – Glaucidium passerinum passerinum

MĀJAS APOGS – Athene noctua vidalii

MEŽA PŪCE – Strix aluco aluco

URĀLPŪCE – Strix uralensis liturata

URĀLPŪCE – Strix uralensis uralensis

ZIEMEĻPŪCE – Strix nebulosa lapponica

AUSAINĀ PŪCE – Asio otus otus

PURVA PŪCE – Asio flammeus flammeus

BIKŠAINAIS APOGS – Aegolius funereus funereus

BUCEROTIFFORMES – Upupidae

PUPUĶIS – Upupa epops epops

CORACIIFORMES – Alcedinidae

ZIVJU DZENĪTIS – Alcedo atthis ispida

CORACIIFORMES – Meropidae

BIŠU DZENIS – Merops apiaster

CORACIIFORMES – Coraciidae

ZAĻĀ VĀRNA – Coracias garrulus garrulus

PICIFORMES – Picidae

TĪTIŅŠ – Jynx torquilla torquilla

MAZAIS DZENIS – Dryobates minor minor

VIDĒJAIS DZENIS – Dendrocoptes medius medius

BALTMUGURDZENIS – Dendrocopos leucotos leucotos

DIŽRAIBAIS DZENIS – Dendrocopos major major

TRĪSPIRKSTU DZENIS – Picoides tridactylus tridactylus

MELNĀ DZILNA – Dryocopus martius martius

ZAĻĀ DZILNA – Picus viridis karelini

PELĒKĀ DZILNA – Picus canus canus

FALCONIFORMES – Falconidae

LAUKU PIEKŪNS – Falco tinnunculus tinnunculus

KUKAIŅU PIEKŪNS – Falco vespertinus

PURVA PIEKŪNS – Falco columbarius aesalon

BEZDELĪGU PIEKŪNS – Falco subbuteo subbuteo

STEPES PIEKŪNS – Falco cherrug cherrug

MEDĪBU PIEKŪNS – Falco rusticolus

LIELAIS PIEKŪNS – Falco peregrinus peregrinus

TUNDRAS LIELAIS PIEKŪNS – Falco peregrinus calidus

PASSERIFORMES – Laniidae

BRŪNĀ ČAKSTE – Lanius collurio

RUDASTES ČAKSTE – Lanius phoenicuroides

LIELĀ ČAKSTE – Lanius excubitor excubitor

MELNPIERES ČAKSTE – Lanius minor

PASSERIFORMES – Oriolidae

VĀLODZE – Oriolus oriolus

PASSERIFORMES – Corvidae

BĒDROZIS – Perisoreus infaustus ruthenus

SĪLIS – Garrulus glandarius glandarius

ŽAGATA – Pica pica pica

RIEKSTROZIS – Nucifraga caryocatactes caryocatactes

SIBĪRIJAS RIEKSTROZIS – Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

KOVĀRNIS – Corvus monedula monedula

AUSTRUMU KOVĀRNIS – Corvus monedula soemmerringii

KRAUĶIS – Corvus frugilegus frugilegus

MELNĀ VĀRNA – Corvus corone corone

PELĒKĀ VĀRNA – Corvus cornix cornix

KRAUKLIS – Corvus corax corax

PASSERIFORMES – Panuridae

BĀRDZĪLĪTE – Panurus biarmicus biarmicus

PASSERIFORMES – Alaudidae

CEKULAINAIS CĪRULIS – Galerida cristata cristata

LAUKU CĪRULIS – Alauda arvensis arvensis

SILA CĪRULIS – Lullula arborea arborea

AUSAINAIS CĪRULIS – Eremophila alpestris flava

PASSERIFORMES – Hirundinidae

KRASTU ČURKSTE – Riparia riparia riparia

BEZDELĪGA – Hirundo rustica rustica

DAURIJAS BEZDELĪGA – Cecropsis daurica rufula

MĀJAS ČURKSTE – Delichon urbicum urbicum

PASSERIFORMES – Paridae

PURVA ZĪLĪTE – Poecile palustris palustris

PELĒKĀ ZĪLĪTE – Poecile montanus borealis

MEŽA ZĪLĪTE – Periparus ater ater

CEKULZĪLĪTE – Lophophanes cristatus cristatus

LIELĀ ZĪLĪTE – Parus major major

ZILZĪLĪTE – Cyanistes caeruleus caeruleus

GAIŠZILĀ ZĪLĪTE – Cyanistes cyanus cyanus

PASSERIFORMES – Remizidae

SOMZĪLĪTE – Remiz pendulinus pendulinus

PASSERIFORMES – Aegithalidae

GARASTĪTE – Aegithalos caudatus caudatus

RIETUMU GARASTĪTE – Aegithalos caudatus europaeus

PASSERIFORMES – Sittidae

DZILNĪTIS – Sitta europaea europaea

SIBĪRIJAS DZILNĪTIS – Sitta europaea asiatica

PASSERIFORMES – Certhiidae

MIZLOŽŅA – Certhia familiaris familiaris

ĪSPIRKSTU MIZLOŽŅA – Certhia brachydactyla brachydactyla

PASSERIFORMES – Troglodytidae

PACEPLĪTIS – Troglodytes troglodytes troglodytes

PASSERIFORMES – Cinclidae

ŪDENSSTRAZDS – Cinclus cinclus cinclus

CENTRĀLEIROPAS ŪDENSSTRAZDS – Cinclus cinclus aquaticus

PASSERIFORMES – Regulidae

ZELTGALVĪTIS – Regulus regulus regulus

SĀRTGALVĪTIS – Regulus ignicapilla ignicapilla

PASSERIFORMES – Phylloscopidae

VĪTĪTIS – Phylloscopus trochilus acredula

ČUŅČIŅŠ – Phylloscopus collybita abietinus

SIBĪRIJAS ČUŅČIŅŠ – Phylloscopus collybita tristis

SVIRLĪTIS – Phylloscopus sibilatrix

TUMŠAIS ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus fuscatus fuscatus

ŠVARCA ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus schwarzi

SIBĪRIJAS ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus proregulus

DZELTENSVĪTRU ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus inornatus

HJŪMA ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus humei

ZIEMEĻU ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus borealis borealis

ZAĻAIS ĶAUĶĪTIS – Phylloscopus trochiloides viridanus

PASSERIFORMES – Acrocephalidae

KLUSAIS ĶAUĶIS – Iduna caligata

IEDZELTENAIS ĶAUĶIS – Hippolais icterina

GRĪŠĻU ĶAUĶIS – Acrocephalus paludicola

CERU ĶAUĶIS – Acrocephalus schoenobaenus

PALIEŅU ĶAUĶIS – Acrocephalus agricola

KRŪMU ĶAUĶIS – Acrocephalus dumetorum

PURVA ĶAUĶIS – Acrocephalus palustris

EZERA ĶAUĶIS – Acrocephalus scirpaceus scirpaceus

NIEDRU STRAZDS – Acrocephalus arundinaceus arundinaceus

PASSERIFORMES – Locustellidae

PALLASA ĶAUĶIS – Locustella certhiola rubescens

LĀSAINAIS ĶAUĶIS – Locustella lanceolata

UPES ĶAUĶIS – Locustella fluviatilis

SEIVI ĶAUĶIS – Locustella luscinioides luscinioides

KĀRKLU ĶAUĶIS – Locustella naevia naevia

PASSERIFORMES – Sylviidae

MELNGALVAS ĶAUĶIS – Sylvia atricapilla atricapilla

DĀRZA ĶAUĶIS – Sylvia borin borin

ĀZIJAS TUKSNEŠA ĶAUĶIS – Sylvia nana

SVĪTRAINAIS ĶAUĶIS – Sylvia nisoria nisoria

GAIŠAIS ĶAUĶIS – Sylvia curruca curruca

BRŪNSPĀRNU ĶAUĶIS – Sylvia communis communis

PASSERIFORMES – Muscicapidae

PELĒKAIS MUŠĶĒRĀJS – Muscicapa striata striata

SARKANRĪKLĪTE – Erithacus rubecula rubecula

LAKSTĪGALA – Luscinia luscinia

RIETUMU LAKSTĪGALA – Luscinia megarhynchos megarhynchos

ZIEMEĻU ZILRĪKLĪTE – Luscinia svecica svecica

DIENVIDU ZILRĪKLĪTE – Luscinia svecica cyanecula

SIBĪRIJAS RUBĪNRĪKLĪTE – Calliope calliope

RUDSĀNU ZILASTĪTE – Tarsiger cyanurus

MELNAIS MUŠĶĒRĀJS – Ficedula hypoleuca hypoleuca

BALTKAKLA MUŠĶĒRĀJS – Ficedula albicollis

MAZAIS MUŠĶĒRĀJS – Ficedula parva

PARASTAIS ERICKIŅŠ – Phoenicurus phoenicurus phoenicurus

MELNAIS ERICKIŅŠ – Phoenicurus ochruros gibraltariensis

AUSTRUMU MELNAIS ERICKIŅŠ – Phoenicurus ochruros phoenicuroides

LUKSTU ČAKSTĪTE – Saxicola rubetra

TUMŠĀ ČAKSTĪTE Saxicola rubicola rubicola

AKMEŅČAKSTĪTE – Oenanthe oenanthe oenanthe

DAGLĀ ČAKSTĪTE – Oenanthe pleschanka

TUKSNEŠA ČAKSTĪTE – Oenanthe deserti deserti

DŪKAINĀ ČAKSTĪTE – Oenanthe isabellina

PASSERIFORMES – Turdidae

RAIBAIS ZEMESSTRAZDS – Zoothera aurea aurea

APKAKLES STRAZDS – Turdus torquatus torquatus

MELNAIS STRAZDS – Turdus merula merula

MELNRĪKLES STRAZDS – Turdus atrogularis

PELĒKAIS STRAZDS – Turdus pilaris

PLUKŠĶIS – Turdus iliacus iliacus

DZIEDĀTĀJSTRAZDS – Turdus philomelos philomelos

SILA STRAZDS – Turdus viscivorus viscivorus

PASSERIFORMES – Sturnidae

SĀRTAIS STRAZDS – Pastor roseus

MĀJAS STRAZDS – Sturnus vulgaris vulgaris

PASSERIFORMES – Prunellidae

SIBĪRIJAS PEĻKĀJĪTE – Prunella montanella montanella

PEĻKĀJĪTE – Prunella modularis modularis

PASSERIFORMES – Motacillidae

ZIEMEĻU CIELAVA – Motacilla flava thunbergi

DZELTENĀ CIELAVA – Motacilla flava flava

MELNGALVAS CIELAVA – Motacilla flava feldegg

CITRONCIELAVA – Motacilla citreola citreola

PELĒKĀ CIELAVA – Motacilla cinerea cinerea

BALTĀ CIELAVA – Motacilla alba alba

BRITĀNIJAS CIELAVA – Motacilla alba yarrelli

LIELĀ ČIPSTE – Anthus richardi richardi

STEPES ČIPSTE – Anthus campestris campestris

PĻAVU ČIPSTE – Anthus pratensis pratensis

KOKU ČIPSTE – Anthus trivialis trivialis

SARKANRĪKLES ČIPSTE – Anthus cervinus

ŪDEŅU ČIPSTE – Anthus spinoletta spinoletta

AKMEŅU ČIPSTE – Anthus petrosus littoralis

PASSERIFORMES – Bombycillidae

ZĪDASTE – Bombycilla garrulus garrulus

PASSERIFORMES – Fringillidae

ŽUBĪTE – Fringilla coelebs coelebs

ZIEMAS ŽUBĪTE – Fringilla montifringilla

ZIEMEĻU SVILPIS – Pinicola enucleator enucleator

SVILPIS – Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

MAZAIS SVILPIS – Carpodacus erythrinus erythrinus

ZAĻŽUBĪTE – Chloris chloris chloris

PRIEŽU KRUSTKNĀBIS – Loxia pytyopsittacus

EGĻU KRUSTKNĀBIS – Loxia curvirostra curvirostra

BALTSVĪTRU KRUSTKNĀBIS – Loxia leucoptera bifasciata

PARASTAIS ĶEĢIS – Acanthis flammea flammea

MAZAIS ĶEĢIS – Acanthis cabaret

GAIŠAIS ĶEĢIS – Acanthis hornemanni exilipes

ĶIVULIS – Spinus spinus

DADZĪTIS – Carduelis carduelis carduelis

KALNU ĶEĢIS – Carduelis flavirostris flavirostris

KAŅEPĪTIS – Carduelis cannabina cannabina

ĢIRLICIS – Serinus serinus

DIŽKNĀBIS – Coccothraustes coccothraustes coccothraustes

PASSERIFORMES – Calcariidae

LAPZEMES STĒRSTE – Calcarius lapponicus lapponicus

SNIEDZE – Plectrophenax nivalis nivalis

PASSERIFORMES – Emberizidae

DZELTENĀ STĒRSTE – Emberiza citrinella citrinella

PRIEŽU STĒRSTE – Emberiza leucocephalos leucocephalos

DĀRZA STĒRSTE – Emberiza hortulana

MAZĀ STĒRSTE – Emberiza pusilla

MEŽA STĒRSTE – Emberiza rustica rustica

BIRZTALU STĒRSTE – Emberiza aureola aureola

MELNGALVAS STĒRSTE – Emberiza melanocephala

NIEDRU STĒRSTE – Emberiza schoeniclus schoeniclus

LIELĀ STĒRSTE – Emberiza calandra

PASSERIFORMES – Passeridae

MĀJAS ZVIRBULIS – Passer domesticus domesticus

LAUKU ZVIRBULIS – Passer montanus montanus

D kategorija

ANSERIFORMES – Anatidae

KALNU ZOSS – Anser indicus

SNIEGA ZOSS – Chen caerulescens

BAFINA ZOSS – Branta hutchinsii …

GALLIFORMES – Phasaniadae – Phasianinae

PARASTAIS FAZĀNS – Phasianus colchicus …

PHOENICOPTERIFORMES – Phoencopteridae

SĀRTAIS FLAMINGS – Phoenicopterus ruber

CHARADRIIFORMES – Alcidae

RESNKNĀBJA KAIRA – Uria lomvia …

FALCONIFORMES – Falconidae

RUDGALVAS PIEKŪNS – Falco biarmicus feldeggii

E kategroija

ANSERIFORMES – Anatidae

MELNAIS GULBIS – Cygnus atratus

BALTVAIGU GARKAKLIS – Anas bahamensis

MUSKUSPĪLE – Cairina moschata

KOKU PĪLE – Aix sponsa

MANDARĪNPĪLE – Aix galericulata

CICONIIFORMES – Ardeidae

LOPU GĀRNIS – Bubulcus ibis ibis

FALCONIFORMES – Falconidae

RAIBAIS GRIFS – Gyps rueppellii …

RUDGALVAS PIEKŪNS – Falco biarmicus feldeggii

Advertisements